Anda di halaman 1dari 35

Cg.Khalimi & Cg.

Shukry

TIPS AKHIR SAINS 018


Pembaris
Pemadam

Alat untuk membuat


BULATAN
Pensel

Kecemerlangan Sains UPSR 2018


Jawapan yang perlu membuat BULATAN

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Jawapan yang perlu membuat BULATAN

S1 – Melakar
S2 - Melabel

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Jawapan yang perlu membuat BULATAN

Bina carta pai berdasarkan jadual

Air 25
Gas Asli 66
Petroleum 9
Air
Gas Asli
Petroleum

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Saiz botol
Berat gula
Ketinggian pokok
Jarak perjalanan

Kelajuan kereta
Kehadiran cahaya Matahari

Kehadiran air
Jenis cecair
Keadaan pokok
Tahun penyiasatan

Hari penyiasatan
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Cara untuk menulis tujuan

Untuk menyiasat hubungan antara PM dan


PB
Untuk menyiasat hubungan antara PM
dengan PB
Untuk mengkaji hubungan antara PM dan
PB
Untuk menyiasat hubungan di antara PM
dan PB
Cg.Khalimi & Cg.Shukry
PM
PB
Untuk menyiasat hubungan antara bilangan bateri
dengan kecerahan mentol
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Cara menulis Pemerhatian
Dimulakan dengan pemboleh ubah
bergerak balas (PB)
Jawapan ada di dalam soalan
Kenalpasti samada pemerhatian tunggal
atau perbandingan
Kenalpasti jika pemerhatian perbandingan
samada 2 objek atau lebih 2 objek
Gunakan teknik kotak untuk menulis
pemerhatian Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Cara menulis Pemerhatian

2 objek dibandingkan

Kata banding yang perlu digunakan:

1. Lebih ________ berbanding


2. manakala

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Kecerahan litar lebih terang litar
berbanding
mentol Q P

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Kecerahan litar manakala litar
mentol Q terang P malap

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Cara menulis Pemerhatian

3/4/5 objek dibandingkan

Kata banding yang perlu digunakan:

1. Paling___________

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


PB

Masa untuk sapu tangan paling


kering X singkat X

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Cara menulis Inferens
Dimulakan dengan kerana…..

Jawapan tiada dalam soalan perlu fikirkan


sendiri
Jika pemerhatian perbandingan, inferens
juga perlu perbandingan
Kenalpasti jika inferens perbandingan
samada 2 objek atau lebih 2 objek
Gunakan teknik kotak untuk menulis
inferens Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Cara menulis inferens

2 objek dibandingkan

Kata banding yang perlu digunakan:

1. Lebih ________ berbanding


2. manakala

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


yang mentol di
melalui litar P
Tenaga elektrik mentol di manakala berkongsi
litar Q tenaga
adalah elektrik
Kecemerlangan Sains UPSR 2018
sama Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Daya permukaan lebih rendah permukaan
geseran berminyak berbanding berpasir

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Cara menulis inferens

3/4/5 objek dibandingkan

Kata banding yang perlu digunakan:

1. Paling___________

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Luas sapu paling
permukaan tangan X besar
X
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Cara menulis hipotesis/
hubungan/ kesimpulan
Gunakan kata kunci :
1.jika..maka
2. semakin…semakin

Kenalpasti PM dan PB

Pastikan PM berada di depan, PB berada di


belakang
Berhati-hati ketika menulis hipotesis yang
mempunyai 2 corak Cg.Khalimi &
Cg.Shukry
PM
PB

Semakin bertambah bilangan bateri


Semakin bertambah kecerahan mentol

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


PM PB

penandaan

0
Jika bekas di letakkan di tempat berbeza,
maka masa yang diambil oleh air untuk menyejat
sepenuhnya berbeza
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
PM PB

penandaan

1
Jika bekas diletakkan di bawah matahari
maka masa yang diambil oleh air untuk menyejat
paling singkat
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
PB

PM

penandaan

Semakin bertambah masa penyiasatan 0


Semakin berkurang, bertambah bayang-bayang
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
PB penandaan

PM

Semakin bertambah masa penyiasatan


Semakin berkurang panjang bayang-bayang sehingga
jam 12 tengah hari dan bertambah selepas itu
Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Cara menulis Definisi Secara
Operasi
Salin sebahagian soalan
Rujuk kepada PB

Kaitkan dengan situasi eksperimen

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Pertumbuhan pokok ialah pertambahan bilangan daun
pokok

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Pertumbuhan pokok ialah pertambahan ketinggian
pokok

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Pertumbuhan pokok ialah pertambahan saiz daun
pokok

Kecemerlangan Sains UPSR 2018 Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Cara menulis Definisi Secara
Operasi
Ada 3 soalan merujuk kepada Definisi
Secara Operasi

1. Apakah definisi secara operasi…..


2. Apa yang kamu faham tentang…

3. Apa yang boleh kamu katakan tentang

Cg.Khalimi & Cg.Shukry


Cara menjawab soalan cara/
kaedah / langkah / amalan
terbaik

Cth: apakah cara memerhati pertumbuhan


pokok?
penandaan

Jawapan: bilangan daun 0

Jawapan : mengira bilangan daun


penandaan

1
Wajib menggunakan kata kerja
Mempengaruhi, Dipengaruhi,
Bergantung
Cth : ketinggian binaan mempengaruhi
kestabilan binaan

PM Mempengaruhi PB
Semakin corak PM,
Semakin corak PB
Semakin berkurang ketinggian binaan,
Semakin bertambah kestabilan binaan
Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Mempengaruhi, Dipengaruhi,
Bergantung
Cth : Kelajuan kereta dipengaruhi jenis
permukaan

PB dipengaruhi PM
Semakin corak PM,
Semakin corak PB
Semakin bertambah kasar jenis
permukaan,
Semakin berkurang kelajuan kereta
Cg.Khalimi & Cg.Shukry
Mempengaruhi, Dipengaruhi,
Bergantung
Cth : kestabilan binaan bergantung kepada
luas tapak

PB bergantung PM
Semakin corak PM,
Semakin corak PB
Semakin bertambah luas tapak,
Semakin bertambah kestabilan binaan
Cg.Khalimi & Cg.Shukry