Anda di halaman 1dari 13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

ARAHAN: Jawab semua soalan di bawah pada kertas jawapan yang disediakan

1. Olahan garisan dapat menimbulkan

A jalinan, ruang, warna dan bentuk


B ton, bentuk, pergerakan dan warna
C ton, warna, jalinan dan pergerakan
D jalinan, ruang, bentuk dan pergerakan

2. Pilih pernyataan yang TIDAK benar mengenai garisan

A Garisan rapat menunjukkan kesan yang cerah


B Garisan bertindih-tindih menunjukkan kesan yang gelap
C Garisan halus kelihatan lebih cerah daripada garisan tebal
D Garisan yang rapat beransur renggang menimbulkan
kesan ton bertambah cerah

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

3. Susunan meja murid dalam kelas seperti rajah tersebut kelihatan harmoni. Unsur seni
yang terlibat dalam mewujudkan keharmonian tersebut ialah

A rupa
B ruang
C bentuk
D garisan

4. Garisan yang manakah sesuai digunakan untuk menunjukkan pergerakan sehelai daun
yang jatuh tanpa adanya angin?

A C

B D

1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

5. Antara berikut, yang manakah mempunyai garisan berpancar?

A C

B D

6. Antara berikut, rekaan yang manakah BUKAN rupa?

7. Ciri-ciri yang manakah dikenali sebagai rupa organik?

A Bersudut dan berpenjuru


B Bentuk isipadu dan jalinan
C Menggunakan alat geometri
D Kelihatan seolah-olah hidup dan bernyawa

8. Pilih pernyataan yang benar mengenai warna sekunder

I Dikenali sebagai warna harmoni


II Mempunyai kuasa warna yang sederhana
III Terdiri daripada warna ungu,hijau dan jingga
IV Dihasilkan melalui campuran dua warna asas

A I,II dan III


C II,III dan IV
B I,III dan IV
D I,II,III dan IV

2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

9. Rajah tersebut boleh dikaitkan dengan

I rupa positif
II rupa negatif
III rupa organik
IV rupa geometri

A I,II dan III


B I,II dan IV
C I,III dan IV
D II,III dan IV

Soalan 10 berdasarkan gubahan di bawah.

10. Fungsi jalinan dalam gubahan tersebut adalah untuk

A mencipta rupa
B menghias corak
C mencipta garisan
D menimbulkan kesan ruang

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah.

11. Apakah fungsi jalinan yang terdapat pada latar karya cetakan lino dalam rajah tersebut?

A Mengisi ruang kosong


B Menunjukkan kemahiran pengukir
C Bahagian latar setiap cetakan tidak boleh dibiarkan kosong
D Mewujudkan kesan kontra dan penegasan kepada subjek utama dalam karya

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

Soalan 12 berdasarkan lukisan di bawah.

12. Jalinan yang digunakan dalam lukisan tersebut bertujuan untuk

I menghasilkan rupa
II mewujudkan ruang
III menimbulkan bentuk
IV menyerlahkan warna

A I,II dan III


B I,II dan IV
C I,III dan IV
D II,III dan IV

13. Antara berikut, garisan yang manakah TIDAK berfungsi menunjukkan bentuk?

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah.

14. Rajah tersebut di hasilkan berdasarkan bentuk asas

A kon
B kuboid
C silinder
D pyramid

4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

15. Apakah teknik cat air yang menghasilkan kesan lut sinar dan sukar dikawal sapuan
warnanya?

A Basah atas kering


B Basah atas basah
C Kering atas kering
D Kering atas basah

16. Jenis cat yang manakah menyokong pernyataan berikut?

Sejenis cat sintetik yang berasaskan air

A Cat minyak
B Cat akrilik
C Cat poster
D Cat air

17. Manakah antara berikut merupakan teknik dalam kaedah seni cetakan saring sutera?

A Gurisaan asid
B Foto emulsi
C Potongan lino
D Line engraving

18. Kaedah dan teknik cetakan yang manakah menyokong pernyataan berikut?

Dakwat digelekkan ke atas permukaan tapak


cetak dan bukan ke dalam alur turisan

A Kaedah Benaman
B Kaedah Saring Sutera
C Kaedah Timbulan
D Kaedah Permukaan

19. Siapakah pelukis yang telah menghasilkan karya tempatan seperti yang dinyatakan di
bawah?

 Menerbitkan lebih daripada 10 jilid karya


semenjak berusia 13 tahun
 Kebanyakan karya beliau menggambarkan
suasana sosial dan politik Malaysia secara satira

A Dzulkifli Buyong
B Datuk Mohammad Nor Khalid
C Abdullah Arif
D Saidin Yahya

5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

20. Manakah antara media berikut sesuai untuk menghasilkan seni lukisan?

I Cat
II Pensel
III Krayon
IV Akrilik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

21. Gambar di bawah menunjukkan seni ragam hias bangau yang terdapat pada hadapan
perahu. Pilih fungsi-fungsi bangau berikut.

I Mengikat layar
II Menyangkut pukat
III Mengikat tali kemudi
IV Meletakkan hasil tangkapan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

22. Apakah motif seni ragam hias yang terdapat pada rehal?

A Fauna
B Figura
C Geometri
D Gunungan

23. Semasa membuat keputusan untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk, apakah
perkara utama yang perlu diambilkira?

A Bentuk dan fungsi


B Keperluan
C Penampilan
D Struktur reka bentuk

6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

24. Di manakah kesesuaian simbol pelan dalam gambar rajah di bawah digunakan?

A Bilik air
B Dapur
C Ruang tamu
D Ruang makan

25. Gambar rajah di bawah menunjukkan pelan lantai bagi sebuah..

A Dapur
B Bilik air
C Ruang tamu
D Ruang makan

26. Kumpulan objek manakah dikategorikan sebagai elemen semula jadi bagi reka bentuk
hiasan dalaman?

A Batu, arca, tumbuh-tumbuhan


B Air, ikan dan barang perhiasan
C Tumbuh-tumbuhan, air dan ikan
D Ikan, tumbuh-tumbuhan dan perabot

27. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan bagi proses membina model hiasan
dalaman?

A Menyediakan tapak
B Melengkapkan model
C Menegakkan dinding
D Menyediakan pelan lantai

7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

28. Selain lampu pencahayaan juga boleh dibantu oleh

I saiz perabot
II saiz cermin
III kedudukan pintu
IV kedudukan tingkap

A I, II, III
B I, II, IV
C I, III, IV
D II, III, IV

29. Antara simbol tumbuhan berikut, yang manakah digunakan bagi tujuan mengarah
pergerakan?

A C

B D

30. Antara yang berikut yang manakah fungsi fizikal tumbuhan landskap?

I meredakan iklim
II mengawal hakisan
III menjadi tirai
IV melembutkan pemandangan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

8
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

31. Apakah fungsi elemen bagi gambar rajah di bawah bagi sesebuah reka bentuk hiasan
dalaman?

I melindungi pemandangan
II memberikan teduhan
III sebagai hiasan
IV pelengkap ruang

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32. Antara kenyataan berikut yang manakah dianggap benar mengenai reka bentuk
industri?

A Mock up adalah gambaran awal tiga dimensi bagi idea yang dicadangkan
B Mock up boleh berfungsi sebagai produk sebenar
C Model mempunyai saiz yang sama dengan produk
D Model adalah gambaran awal dua dimensi produk

33. Fungsi ergonomik dalam sesuatu reka bentuk industri bermaksud

A Keupayaan produk untuk menarik perhatian pengguna


B Daya tahan produk dalam kegunaan harian
C Kebolehan produk bersaing dengan produk lain di pasaran
D Penyesuaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna

34. Berikut adalah merupakan proses Reka Bentuk Industri KECUALI

A Mengenal pasti masalah


B Membuat mock up
C Menjual produk
D Membuat promosi

35. Berikut adalah merupakan kelebihan ergonomik dalam Reka Bentuk Industri KECUALI

A Meningkatkan kualiti kerja


B Meningkatkan tekanan
C Meningkatkan kesihatan
D Meningkatkan keselesaan

9
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

36. Antara lukisan Reka Bentuk Hiasan Dalaman berikut, yang manakah menunjukkan
konsep reka bentuk hiasan dalaman moden?

A C

B D

37. Apakah kelebihan reka bentuk yang terdapat pada produk di bawah?

A Keselamatan
B Kepelbagaian fungsi
C Kemudahan penjagaan
D Penjimatan ruang

38. Susun semula proses mereka bentuk hiasan dalaman mengikut turutan yang betul

I Menganalisis keperluan
II Membina model
III Mengenal pasti tema
IV Membuat lakaran idea
V Melukis pelan dan perspektif

A III, I, IV, V, II
B II, I, III, V, IV
C I, III, V. II, IV
D IV, II, I, V, II

10
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

39. Manakah antara berikut persamaan antara fungsi prinsip kontra dengan penegasan?

A Untuk memberikan fokus


B Untuk mengelakkan kebosanan
C Untuk menimbulkan ketenangan
D Untuk memperlihatkan keseragaman

40. Apakah yang ditekankan dalam konsep kontemporari Reka Bentuk Hiasan Dalaman?

A Jenis perabot
B Mementingkan fabrik
C Warna terang dan corak geometri
D Mengutamakan warna hitam dan putih

41. Teknik sulaman bullion merupakan salah satu jenis ____________.

A sulaman mesin
B sulaman tangan
C sulaman kerawang
D sulaman campuran

42. Apakah nama alatan seperti yang dinyatakan di bawah?

Berfungsi untuk meregangkan kain semasa menghasilkan seni sulaman

A Pen fabrik
B Jarum sulam
C Penebuk kain
D Ram pemidang

43. Apakah teknik sulaman yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah?

A Ribbon Stitch
B Jahitan jelujur
C French knots
D Lazy Daisy

11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

44. Aktiviti seni sulaman boleh dihasilkan dengan baik pada

A permukaan kain yang kasar


B permukaan kain yang lembut
C permukaan kain yang beralun
D permukaan kain yang rata dan tegang

45. Susun semula proses pembuatan seni seramik mengikut turutan yang betul

I Proses menyepuh dan menyapu damar pada tapak seramik


II Menguli dan membentuk doh
III Pemilihan dan penyediaan tanah
IV Melakukan kemasan
V Dikeringkan, disalai dan dibakar

A III, I, IV, V, II
B III, II, IV, V, I
C I, III, V. II, IV
D IV, II, I, V, II

46. Padankan gambar dengan teknik pembuatan seni seramik yang betul

A Teknik picit, teknik lingkaran, teknik kepingan, teknik acuan


B Teknik lingkaran, teknik acuan, teknik kepingan, teknik picit
C Teknik kepingan, teknik acuan, teknik picit, teknik lingkaran
D Teknik picit, teknik lingkaran, teknik acuan, teknik kepingan

47. Pilih penyataan yang betul

A Teknik picit adalah kaedah membentuk paling mudah


B Teknik lingkaran adalah cantuman beberapa kepingan tanah liat
C Teknik acuan memerlukan tapak
D Teknik kepingan dikenali juga sebagai teknik putaran

12
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
PENDIDIKAN SENI VISUAL | KERTAS 1 | TINGKATAN 2

48. Pilih satu penyataan yang SALAH berdasarkan logo di bawah

A Simbol ini dinamakan sebagai Olympic Rings


B Simbol ini mempunyai lima warna yang mewakili lima buah negara
C Simbol ini digunakan dalam acara sukan
D Simbol ini berlatarkan warna putih

49. Siapakah pelopor kamera pinhole?

A Obscura
B Orang Greek
C Ibn Haytham
D Gemma Frisius

50. Apakah fungsi kamera pinhole?

A Melihat cahaya
B Menjelaskan imej
C Merakam imej pegun
D Merakam pergerakan cahaya

‘SENI ITU KEINDAHAN YANG DILIHAT DARI MATA HATI’

SOALAN TAMAT
SELAMAT MENJAWAB

13