Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH

Mata Pelajaran Sejarah


Tahun Tahun 5 Bestari
Bilangan Murid 31 orang
Tarikh/Hari 5 Ogos 2018 / Ahad
Masa 8.45 pagi - 9.15 pagi (30 minit)
Tema/Tajuk Identiti Negara Kita
Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui nama Jata Negara
Standard Kandungan:
9.1 Jata Negara
Standard Pembelajaran:
FOKUS
9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata Ngara
9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambang pada Jata Negara

K9.1.5 Menyatakan Jata Negara sebagai lambang perpaduan.


Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan semua lambang dalam Jata Negara.
2. Memberi makna untuk semua lambang pada Jata Negara.
EMK KPS - Isu dan Masalah Masa Lalu
KBAT – Murid dapat mengaitkan hubungan jata negara dengan
perpaduan yang ada di Malaysia

TKP: Verbal linguistik dan Interpersonal


Penerapan Nilai Bersyukur, patriotik dan menghargai, kerjasama
Sumber/Bahan Bantu Mengajar Pembesar suara, barang maujud (lencana sekolah), “Puzzle” Jata
Negara, gambar

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran


DSKP

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

Fasa/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Pembelajaran

Set Induksi Mengenal pasti Jata 1.Menunjukkan bahan BBM


Negara maujud iaitu lencana
(5 minit) sekolah. -Lencana Sekolah
2. Guru bertanya kepada -
murid-murid
1)Tahu tak apa fungsi Nilai
lencana yang sekolah
yang murid-murid pakai? -Patriotik
2) Dekat mana murid-
murid pakai lencana
sekolah?
3) Apa lencana negara
kita?
4) Dekat mana murid-
murid dapat tengok
lencana negara?

4.Guru mengaitkan
jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 Lambang yang terdapat 1. Murid dibahagikan BBM
dalam Jata Negara kepada tiga kumpulan
(15 minit) -puzzle
2.Murid-murid akan -gam
bekerja dalam kumpulan
masing-masing untuk - kertas lukisan
mencantum cebisan
puzzle Jata Negara EMK

-kreativiti dan inovasi

Nilai

-Kerjasama

Langkah 2 Murid menyatakan simbol 1.Guru akan memilih BBM


atau lambang pada setiap murid secara rawak untuk
(10 minit) Jata Negara mengambil kad -kad perkataan
perkataan atau gambar. Nilai
2. Murid ke hadapan bagi -patriotik
memadankan kad
perkataan pada simbol
yang betul yang terdapat
pada lambang Jata
Negara.
TKP

-interpersonal
Penutup Murid menyatakan 1.Guru menunjukkan
kembali maksud lambang semula gambar lambang
(5 minit) pada Jata Negara Jata Negara Nilai

2. Meminta murid - Bersyukur


menyatakan maksud - bersemangat
yang terdapat pada waja
lambang Jata Negara.
- patriotik
3. Guru merumuskan isi
penting pelajaran hari ini.

4. Mengedarkan
lembaran kerja sebagai
pengukuhan murid.

Refleksi