Anda di halaman 1dari 10

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /08.00-09.00/26.2.

2018/ Isnin
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Darab hingga 100 000

Standard Kandungan 4.1 Pendaraban dua nombor.

Standard Pembelajaran (i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000
(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mendarab dengan mengumpul semula dan tanpa mengumpul semula.
2. Mendarab secara pelbagai strategi.
1. Guru mengulang kembali pembelajaran yang lepas.
2. Guru menekankan kesalahan yang sering dilakukan apabila menggunakan cara pendaraban kekisi.
3. Guru menunjukkan pelbagai cara untuk mendarab sesuatu nombor.
Aktiviti
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP1 , TP2

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

TMK
KELAS/MASA /TARIKH 4 Tekun / 10:20 – 11:20 / 26.2.2018 / ISNIN
/ HARI
Masa 11.00 – 12.00 pagi
Standard 4.7
Pembelajaran 4.8
Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan dan membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat dengan menggunakan aplikasi Notepad.
Aktiviti 1. Murid menyatakan unitpiawai ukuran data secara suai
padan kad gambar yang disediakan oleh guru. (bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait)

2. Murid membuka aplikasi Notepad.


3. Murid menaip perkataan` kucing’ dan simpan fail berkenaan dengan nama Fail 1.
4. Murid menaip ayat` Kucing saya bernama Boboy’ dan simpan fail berkenaan dengan nama Fail 2.
5. Murid menyimpan kedua-dua fail tersebut di desktop.
6. Murid membanding saiz kedua-dua fail dengan merujuk kepada properties bagi setiap fail.
EMK Bahasa , Kemahiran berfikir
Bahan Bantu Belajar Aplikasi Notepad, kad aktiviti
Penilaian Pengajaran Menyatakan dan membandingkan saiz fail satu
dan Pembelajaran perkataan dan satu ayat berpandukan B4D2E2.
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/26.2.2018/ Isnin
Bidang Peratus

Tajuk
A. Selesaikan Masalah

Standard Kandungan 4.1 Penyelesaian masalah melibatkan peratus.

Standard Pembelajaran (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan.
(Buku teks – Muka surat 53-61)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep peratus.
3. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -61)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 gigih/08.30-09.30/ 20.2.2018 / Selasa
Mata pelajaran Sejarah
Tema / Tajuk 1. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.1 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
 menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di tempat sendiri.
 menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di
muzium.
Contoh soalan:
a) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling pada tahun 1955 dahulu?
b) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana muzium di Negara kita?.
c) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat muzium tersebut?
2. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara
kita.
3. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
4. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan
Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Mengajar Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 Tekun/10.20-11.20/20.2.2018/Selasa
Bidang Perpuluhan

Tajuk
B. Selesaikan masalah
Standard Kandungan 3.2 Penyelesaian masalah

Standard Pembelajaran
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
(Buku teks – Muka surat 46-50)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep perpuluhan.
3. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -50)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 21.2.2018 / Rabu
Mata Pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga.
Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan biodata diri.
1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1.Menyatakan biodata diri.
2. Mengenal pasti salasilah keluarga.
3. Menyenaraikan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.
Aktiviti 1. Menonton slaid berkaitan keluarga. (TMK)
2. Bercerita tentang salasilah keluarga sendiri secara rawak.
3. Berbincang secara kumpulan berdasarkan gambar keluarga yang dipaparkan oleh guru.
4. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan.
EMK Nilai Murni – bersyukur, kasih sayang
TMK – belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

RBT
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Usaha / 09:00 – 10:00 / 21.2.2018 / Rabu
TAJUK
3.0 REKA BENTUK
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1-3.1.4
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.
2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.
BAHAN BANTU MENGAJAR Manual, bahan
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.
Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS – menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS – merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
_________________________________________________
Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/21.2.2018/ Rabu
Bidang Perpuluhan

Tajuk
C. Darab dan Bahagi Perpuluhan
Standard Kandungan 3.1 Operasi bergabung perpuluhan.

(i) Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan
Standard Pembelajaran
situasi harian.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
2. Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga
tiga tempat perpuluhan melibatkan situasi harian.
(Buku teks – Muka surat 21-26)
6. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 7. Murid memahami konsep perpuluhan.
8. Murid mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga
tiga tempat perpuluhan melibatkan situasi harian.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -45)
9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 22.2.2018 / Khamis
Mata Pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga.

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan biodata diri.
1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1.Menyatakan biodata diri.
2. Mengenal pasti salasilah keluarga.
3. Menyenaraikan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.
Aktiviti 5. Menonton slaid berkaitan keluarga. (TMK)
6. Bercerita tentang salasilah keluarga sendiri secara rawak.
7. Berbincang secara kumpulan berdasarkan gambar keluarga yang dipaparkan oleh guru.
8. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

EMK Nilai Murni – bersyukur, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal-
usul keluarga.
TMK – belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /09.00-10.00/22.2.2018/ Khamis


Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Darab hingga 100 000

Standard Kandungan 4.1 Pendaraban dua nombor.

Standard Pembelajaran (i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000
(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mendarab dengan mengumpul semula dan tanpa mengumpul semula.
2. Mendarab secara pelbagai strategi.
1. Guru menguji sifir murid.
2. Guru menjelaskan maksud pendaraban sebagai penambahan yang berulang.
3. Guru menunjukkan pelbagai cara untuk mendarab sesuatu nombor.
Aktiviti
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
RBT
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Gigih / 11:20 – 12:20 / 22.2.2018 / Khamis
TAJUK
3.0 REKA BENTUK
STANDARD KANDUNGAN
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.1-3.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.
RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.

ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.


KURIKULUM 2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.
3. Nilai murni – Daya usaha

BAHAN BANTU MENGAJAR Manual, bahan


AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
PEMBELAJARAN meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.
Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS – menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS – merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
RBT
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Gigih / 12:20 – 13:20 / 22.2.2018 / Khamis
TAJUK 3.0 REKA BENTUK
STANDARD KANDUNGAN
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.1-3.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.
RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.
KURIKULUM 2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.
3. Nilai murni – Daya usaha

BAHAN BANTU MENGAJAR Manual, bahan


AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
PEMBELAJARAN meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.
Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS – menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS – merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh 4 Usaha /07.30-08.30/ 23.2.2018 / Jumaat
Mata Pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga.

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan biodata diri.
1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1.Menyatakan biodata diri.
2. Mengenal pasti salasilah keluarga.
3. Menyenaraikan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.
Aktiviti 9. Menonton slaid berkaitan keluarga. (TMK)
10. Bercerita tentang salasilah keluarga sendiri secara rawak.
11. Berbincang secara kumpulan berdasarkan gambar keluarga yang dipaparkan oleh guru.
12. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

EMK Nilai Murni – bersyukur, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal-
usul keluarga.
TMK – belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh 4 Tekun /08.30-09.30/ 23.2.2018 / Jumaat


Mata Pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga.

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan biodata diri.
1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1.Menyatakan biodata diri.
2. Mengenal pasti salasilah keluarga.
3. Menyenaraikan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.
Aktiviti 13. Menonton slaid berkaitan keluarga. (TMK)
14. Bercerita tentang salasilah keluarga sendiri secara rawak.
15. Berbincang secara kumpulan berdasarkan gambar keluarga yang dipaparkan oleh guru.
16. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

EMK Nilai Murni – bersyukur, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal-
usul keluarga.
TMK – belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /11.20-12.20/23.2.2018/ Jumaat
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Darab hingga 100 000

Standard Kandungan 4.1 Pendaraban dua nombor.

Standard Pembelajaran (iii) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000
(iv) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

Objektif Pembelajaran 3. Mendarab dengan mengumpul semula dan tanpa mengumpul semula.
4. Mendarab secara pelbagai strategi.

8. Guru menguji sifir murid.


9. Guru menjelaskan maksud pendaraban sebagai penambahan yang berulang.
10. Guru menunjukkan pelbagai cara untuk mendarab sesuatu nombor.
Aktiviti
11. Beberapa contoh dibincangkan.
12. Latihan
13. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
14. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran