Anda di halaman 1dari 3

AMYLIA ANNA ANAK BAKAR

PISMP BAHASA IBAN SEMESTER 2


0148806887

Sistem Fail
Soalan Objektif

1. Apakah definisi “Sistem Fail”?


a. Proses mengklasifikasikan maklumat
b. Proses menyimpan segala rekod dan dokumen
c. Proses mencari maklumat
d. Proses menyusun maklumat

2. Antara yang berikut, mana satu ciri sesuatu fail?


a. Perlulah cantik dan mewah
b. Besaiz 2D
c. Perlulah menggunakan kos dan ruang yang minimum
d. Tebal dan panjang

3. Yang manakah antara berikut merupakan sistem fail utama?


a. Angka
b. Nombor kad pengenalan
c. Tarikh
d. Nama Ibu Bapa

4. Antara berikut, yang manakah kombinasi jenis fail dan penerangan yang benar?

Jenis Fail Penerangan


a. Perkara 53 (b) Dokumen ini hak milik kerajaan
RAHSIA ATAU SULIT Malaysia/Negara
b. FAIL TERHAD-PUTIH Sendiri dan lain-lain pegawai yang
perlu mengetahui kandungannya
dalam masa menjalankan tugas-
tugas rasmi mereka.
c. Perkara 53 (a) Menyimpan atau membinasakan
RAHSIA BESAR dokumen ini dengan tiada
kebenaran adalah satu kesalahan
di bawah AKTA RAHSIA RASMI
1972
d. Kenyataan lain selain dari Maklumat tidak boleh diberitahu
53 (a) (b) dan (c) secara langsung atau tidak kepada
akhbar atau sesiapa yang tidak
dibenarkan

5. Antara berikut, yang manakah cara membuka fail?


a. Melalui isi kandungan
b. Tebuk lubang 1 inci dengan penebuk
c. Menggunakan penanda
d. Menggunakan nombor atau muka surat

Subjektif

1. Senaraikan 5 ciri pernomboran Dokumen.

2. Nyatakan cara untuk menguruskan fail lama yang ingin dilupuskan.

3. Fail-fail panitia yang perlu ada di sekolah termasuklah..


4. Nyatakan Cogan kata “Sistem Fail”

5. “Bawa balik rumah, buat kerja di rumah dan tertinggal lalu hilang” merupakan salah
satu isu semasa dalam sistem Failing. Pada pendapat anda, bagaimana cara untuk
mengatasi masalah ini daripada terus berlaku? Jelaskan..

Anda mungkin juga menyukai