Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas
Tarikh
Masa
Bilangan murid
Tema
Tajuk
Tunjang Utama
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
EMK (Elemen Merentas Kurikulum)
Kreativiti
Nilai
Keusahawan
TMK
Objektif pembelajaran
Pengetahuan Sedia Ada
Kemahiran Befikir (KB)
Hom
KBAT
Amalan Pedagogi Terkini
Kemahiran Insaniah
Bahan Bantu Mengajar
Fokus KP/ MI
Kosa Kata

Kelas :
Tarikh :
Masa : 10.30 11.00 pagi
Bilangan Murid : 25 orang
*Tema : Haiwan
Tajuk: Burung Kakak Tua
Tunjang Utama/Fokus : Perkembangan Fizikal dan Estetika
Standard Kandungan : (KE1.1) Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir
Standard Pembelajaran : (KE 1.1.3) Menyanyi lagu mengikut melodi
(KE 1.1.4) Menyanyi lagu dengan sebutan yang betul dan jelas
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :
Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Bekerjasama, mematuhi arahan dan berdisiplin
Keusahawanan : kesanggupan belajar daripada kesilapan
TMK : Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian(audio)
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyi lagu ‘Burung Kakak Tua’ mengikut irama muzik mengikut melodi.
2. Melakukan pergerakan mengikut irama lagu Burung kakak Tua dengan gembira.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat beberapa jenis burung.
Kemahiran Berfikir (KB) :
HoM - Mencipta, imaginasi, inovasi
KBAT - Menjana idea, Menghubung kait
Amalan Pedagogi Terkini : Kompetensi 6C - kreatif
Kemahiran Insaniah : Kemahiran sosial – kerja berpasukan
Bahan Bantu Mengajar : LCD, komputer, alat pembesar suara, gambar burung kakak tua, carta lagu.
Fokus KP/ MI : Kinestetik, Verbal linguistik, Muzik, Interpersonal
Kosa Kata : Burung, burung kakak tua, sudah, nenek, tua, dua, gigi
( * Kosongkan sekiranya P&P tidak bertema)

MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN /BAHAN

PERSEDIAAN Teka nama burung  Murid berkumpul dan duduk di ruang BBM :
(Set Induksi) Contoh soalan : perbualan pagi di hadapan guru (circle Kad gambar burung
( 3 minit) time). kakak tua,
1. Apakah jenis burung yang
kamu tahu?  Murid diperdengarkan dengan bunyi- Nilai:
bunyi burung dan ditanya tentang nama Berdisiplin
2. Apakah nama burung ini? burung berdasarkan gambar yang
ditunjukkan. KB :
Menghubung kait
 Guru mengaitkan persediaan dengan isi
pelajaran pada slot ini ( contoh Elemen KP/MI :
Transisi ) Kecerdasan muzik
Burung Kakak Tua
IMIGINASI  Guru memperdengarkan kepada murid
(Langkah 1) lagu ‘Burung Kakak Tua’ bersama-sama BBM :
lirik lagu tersebut dengan menggunakan Persembahan
(7 minit) persembahan power point. Powerpoint, gambar
burung kakak tua, LCD,
komputer, pembesar
 Guru memperdengarkan ‘Burung Kakak
suara.
Tua’ dan murid mendengar dengan
penuh perhatian.
Nilai:
Berdisiplin
 Murid menyanyi lagu sambil
Mematuhi arahan
menggayakan aksi burung kakak tua
Bekerjasama
mengikut imiginasi murid berdasarkan lirik
lagu.
KB:
Menjana idea
 Murid menyebut lirik lagu dengan
menghayati maknanya. MI :
Muzik , bahasa dan
kinestetik
 Guru meminta murid bersedia untuk
menyanyi dengan iringan muzik.

PERKEMBANGAN Gerak Kreatif


(Langkah 2)
 Guru membimbing murid menyanyi lagu
Burung Kakak Tua baris demi baris. BBM :
(7 minit)
Persembahan
Powerpoint, gambar
 Murid menyanyikan lagu dengan iringan
burung kakak tua, LCD,
muzik
komputer, pembesar
 Aktiviti di atas diulangi beberapa kali suara.
sebagai pengukuhan.

Nilai:
 Murid-murid menyanyi lagu ‘Burung Berdisiplin
Kakak Tua’ dengan pergerakan sendiri Mematuhi arahan
mengikut kreativiti dengan iringan lagu. Bekerjasama

 Guru membantu murid yang menhadapi KB :


Contoh pergerakan masalah untuk menyanyi lagu ‘Burung Menghubung kait
- Gaya nenek tua Kakak Tua’ dengan pergerakan sendiri
- Burung terbang dan mengikut kreativiti dengan iringan lagu. KP/MI :
hinggap Kinestetik
- Tepuk tangan  Murid diperingatkan dengan aktiviti Muzik
pertandingan nyanyian yang akan Spatial
[ Contoh boleh juga berbentuk : graf, dilaksanakan.
carta, gambar / ilustrasi, lakaran dll ]

TINDAKAN Pertandingan nyanyian dan BBM


(LANGKAH 3) pergerakan  Murid-murid dalam kumpulan melakukan LCD, komputer,
aktiviti nyanyian dan pergerakan, lagu Carta lagu
8 Minit [ Contoh boleh juga berbentuk : graf, Burung Kakak Tua
carta, gambar / ilustrasi, lakaran dll ] Nilai
 Murid-murid menilai kumpulan terbaik Kerjasama dan disiplin

 Murid diminta bersedia untuk sesi soal KB


jawab Penjanaan idea

MI
Muzik, kinestetik,
Interpersonel

Penutup Rumusan dan penilaian  Guru bertanya kepada murid apa yang KB:
(5 minit) Contoh soalan : telah dipelajari dan meminta murid-murid
menyanyikan lagu yang telah dipelajari. menghubungkait
1. Apakah nama burung yang
telah kita pelajari tadi? Nilai:
 Murid membuat rumusan bersama guru
Berdisiplin
dan membuat hubungkait dengan
2. Mengapa kita perlu ada gigi? Mematuhi arahan
kehidupan
Kasih sayang
2. Bagaimana cara kita
menyayangi haiwan? MI
Verbal linguistik

Refleksi :

Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing :

Contoh Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) :

Indikator : Dapat menyanyikan lagu mengikut melodi dan sebutan yang betul.

Standard Prestasi (SP)


Bil Nama Murid Catatan
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25