Anda di halaman 1dari 3

942/1 SISTEM GEOMORFOLOGI

Tajuk : Membezakan ciri-ciri ombak pembina dan ombak pembinasa


Aspek Ombak pembina Ombak pembinasa
Ketinggian Alunan puncak ombak rendah Alunan puncak ombak tinggi
Lokasi damparan Dampar pada gigi air laut Dampar di atas daratan pantai
Panjang ombak Jarak puncak ombak lebih panjang Jarak puncak ombak rapat dan pendek
Kekerapan ombak Ulangan ombak per/minit ke pantai sedikit Ulangan ombak per/minit ke pantai sangat kerap
damparan Damparan yang lemah Damparan yang kuat
Basuhan balik Basuhan balik yang kuat Basuhan balik lemah
Pembawaan bahan Menarik bahan muatan dari darat ke laut Menolak banyak bahan muatan ke pantai
impak Banyak memendapkan bahan Lebih giat menghakis pantai
 Bezakan satu aspek bagi kedua-dua jenis ombak dalam satu ayat atau dalam satu perenggan.
 Contoh : Ombak pembina mempunyai alunan puncak ombak yang rendah manakala alunan puncak ombak
pembinasa lebih tinggi.

Tajuk : Membezakan ciri-ciri tanjung dan anak tanjung


Aspek Bentuk bumi Tanjung Bentuk bumi Anak tanjung @ tetanjung
Jenis bentuk bumi Hasil hakisan ombak Hasil mendapan ombak
bentuk Daratan menganjur ke laut bersebelahan teluk Daratan menganjur ke laut di pintu masuk teluk
Batuan/geologi Batuan keras – lambat dihakis ombak Pasir dan kelodak hasil mendapan ombak
ketinggian Berbentuk tebing tinggi Permukaan yang rendah (pamah) dan rata
lokasi Terbentuk di pantai ombak kuat / pembinasa Terbentuk di pantai ombak perlahan/pembina

Tajuk : Membezakan ciri-ciri beting pasir dan tombolo


Aspek Beting pasir tombolo
Jenis bentuk bumi Hasil mendapan ombak Hasil mendapan ombak
bentuk Sebuah pulau pasir Jaluran permatang pasir
Batuan/geologi Pasir dan kelodak hasil mendapan ombak Pasir dan kelodak hasil mendapan ombak
ketinggian Permukaan yang rendah(Pamah)dan rata Permukaan yang rendah (pamah) dan rata
lokasi Terbentuk di hadapan pantai dan selari dengan Terbentuk antara pulau dan daratan besar –
garis pantai mendapan pasir menyambungkan pulau
dengan daratan

Tajuk : Membezakan ciri batuan igneus dengan batuan enapan


Aspek Batuan igneus Batuan enapan
Cara terjadi Hasil proses enapan bahan organik dan bukan Terhasil daripada magma
organik
Melalui proses pemadatan dan penyimenan Melalui proses penjejukan dan pemejalan
bahan enapan magma
Ketahanan/kekerasan Lembut dan tidak tahan hakisan Keras dan tahan kepada hakisan
Komposisi mineral Tiada bahan fosil Mengandungi fosil haiwan/tumbuhan
Tekstur Jalinan yang renggang dan kasar Jalinan yang padat , licin
Struktur Berlapis-lapis Tidak berlapis

Tajuk : Membezakan lava bes dan lava asid gunung berapi ( Aktiviti magma )
Aspek Lava bes Lava asid
Kandungan Mengandungi banyak besi dan magnesium Mengandungi kandungan silika yang tinggi
Kepekatan Berkeadaan cair dan mengalir cepat Berkeadaan pekat, melekit dan mengalir
perlahan
Tempoh pembekuan Lambat sejuk dan lambat beku Cepat sejuk dan membeku
Bentuk kun g berapi Membentuk kun gunung berapi yg landai Membentuk kun gunung berapi yang curam
(dome)
Kebaikan Subur untuk tanaman Tidak sesuai untuk tanaman - kandungan asid
Takat lebur Takat lebur yang tinggi Takat lebur rendah
Tajuk : Membezakan lapisan sial dan sima ( Struktur bumi )
Aspek sial sima
Lokasi Terletak di atas Sima Terletak di bawah Sial
ketebalan Ketebalan antara 30 -50 km Ketebalan antara 5 – 10 km
ketumpatan Ketumpatan antara 2.6 – 2.7 Ketumpatan antara 2.8 – 3.1
Kandungan Banyak kandungan silika dan aluminium Banyak kandungan silika,besi dan magnesium
Batuan utama ialah granit Batuan utama ialah basalt

942/3 SISTEM EKOLOGI

Tajuk : Ekosistem – Membanding dan membeza antara rantaian makanan dengan siratan makanan
Aspek berbeza Rantaian makanan Siratan makanan
Arah pemakanan Sehala – dari tenaga matahari – Pengeluar – P1 Bersilang /bersirat / kompleks - dari tenaga
– P terakhir matahari – Pengeluar – P1/P2/P3 – saling
memakan sumber yang sama
pemakanan Satu sumber makanan dimakan oleh satu sepsis Satu sumber makanan dimakan oleh
sahaja. beberapa sepsis yang berbeza
Aspek persamaan
Punca pemakanan Semuanya bermula dengan memakan pengeluar ( tumbuhan )
tenaga Berlaku aliran atau pemindahan tenaga antara sepsis melalui pemakanan
Penghujung rantaian Semua organisma dalam RM dan SM akan direputkan oleh pengurai

Tajuk : Ekosistem – Membanding dan membeza antara ekosistem semulajadi dengan ekosistem buatan
Aspek berbeza Ekosistem semulajadi Ekosistem buatan
biotik

Aspek persamaan
942/3 SISTEM EKOLOGI

P3

P2
X

Pengguna 1

Pengeluar Y

Rajah: Piramid Ekologi

1. a) Namakan kumpulan organisma X dan Y .


[ 2 markah ]
X
Y

b)

Anda mungkin juga menyukai