Anda di halaman 1dari 1

Mae SgiliauCymru yn chwilio am Lysgenhadon ar gyfer digwyddiad

SgiliauCymru eleni - pam ddylech chi gymryd rhan?

Mae gan bobl ifanc ddewis eang o opsiynau gyrfaol ac mae’n hynod bwysig eu bod
yn deall pob cyfle sydd ar gael iddynt yn ystod y cyfnod allweddol yma’n eu
bywydau. Er mwyn cefnogi hyn, mae SgiliauCymru yn chwilio am Lysgenhadon i
helpu pobl ifanc gyda’u hopsiynau gyrfaoedd drwy gynnig cyngor, cyfarwyddyd a
drwy rannu eu profiadau gyrfaol eu hunain gydag eraill yn ystod y digwyddiad.

Gall Llysgenhadon gynnwys prentisiaid, gweithwyr, graddedigion neu fyfyrwyr coleg.


Mae’r trefnwyr yn chwilio am Lysgenhadon o lu o gefndiroedd gwahanol er mwyn
sicrhau bod ymwelwyr yn derbyn y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ddeall yr
opsiynau sydd ar gael a gweld sut gall eu dealltwriaeth a’u sgiliau eu helpu nhw wrth
iddynt ddewis gyrfa addas.

Bydd Ardal i Lysgenhadon yn y ddau ddigwyddiad, yng Nghaerdydd (10 a 11 Hydref)


ac yn Llandudno (17 a 18 Hydref), lle gall Llysgenhadon arddangos eu gwaith, eu
sefydliad, neu gynnig cymorth un-i-un.

Manteision bod yn Llysgennad:

 Cyfrannu helpu pobl ifanc i ddechrau ar eu siwrnai gyrfa

 Cyfle gwych i wella eich sgiliau cyfathrebu a phrofiad ar gyfer eich CV

 Cymryd rhan yn ymgyrch farchnata a PR SgiliauCymru

 Bydd llysgenhadon o sefydliadau sy’n arddangos eu gwaith yn manteisio ar


bresenoldeb amlwg yn y digwyddiad ac yn medru cyfeirio ymwelwyr sydd â
diddordeb i’w stondin.

Dod yn Llysgennad

Os oes gennych ddiddordeb neu’n gwybod am unrhyw gydweithwyr, prentisiaid,


myfyrwyr, graddedigion neu ffrindiau a all fod â diddordeb, anfonwch yr e-bost yma
ymlaen atynt. Mae’r ffurflen gais wedi’i hatodi, a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw
dydd Mercher, 10 Hydref 2018

Cofiwch mae cyfle gwirfoddol yw hwn.