Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum Wr … Wb.

Alhamdulillahirobbil ngalamin washolatu wassalamu ngala asrofil ambiyai walmursalin


waala alihi wasohbihi ajmangin ammabadu.

Bapak ibu, tamu dan hadirin yang kami hormati.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-
Nya kepada kita sehingga kita bersama hadir di sini dalam suasana penuh bahagia. Dengan ini
keluarga besar bapak menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan
ibu hadirin sekalian yang telah menghadiri acara penerimaan putri beliau pada hari ini.

Kedua, kami haturkan selamat datang dan terima kasih kepada keluarga bapak bersama
rombongan yang telah sudi datang ke kediaman bapak....di desa ini. Sebelum acara ini kita
mulai, kepada hadirin sekalian dipersilahkan untuk mengambil tempat duduk yang aman.

Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang saya kasihi,


Baiklah kami haturkan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama sebagai berikut:
Pertama, sambutan atas nama bapak...yang akan disampaikan oleh bapak....yang akan
menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka disini.
Kedua, sambutan atas nama bapak...yang akan disampaikan oleh bapak....,
Menginjak acara selanjutnya, yaitu srah-srahan, sebagai tali kasih, dari keluarga
bapak....yang akan diwakili oleh ibu....serta akan diterima oleh keluarga bapak....yang akan
diwakili oleh ibu....
Adapun perkenalan keluarga bapak....dengan keluarga bapak.. .tersusun sebagai acara
ketiga.
Setelah hadirin sekalian menikmati hidangan dan makan ala kadarnya, acara ditutup
dengan pamitan oleh bapak Bapak berkenan memberikan oleh-oleh sekedarnya, sebagai tanda
diterimanya tali kasih.
Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama pada kesempatan kali ini. Untuk
menyingkat waktu, marilah kita segera memasuki acara pertama, yaitu sambutan atas nama
keluarga bapak..., yang akan diwakili oleh bapak.... Kepada beliau kami persilahkan.