Anda di halaman 1dari 1

EHE RESOURCES

002769112-M

DROPSHIP / AGEN / STOCKIS FORM GAMBAR

DROPSHIP AGEN STOCKIS

REGISTRATION NO :

DIPERKENALKAN :

TELEFON :
NAMA PENUH :

EMAIL :
KAD PENGENALAN :

JANTINA :
ALAMAT :

WARGANEGARA :

PERNIAGAAN DROPSHIP / AGEN / STOCKIS

SHOP HOME NAMA PERNIAGAAN :

NO DAFTAR PERNIAGAAN :
ALAMAT
PERNIAGAAN :
NO PEJABAT :

FAX :

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

SOSIAL MEDIA :

LAIN - LAIN

1) Saya yang bernama diatas, berminat untuk memohon menjadi Dropship/Agen/Stockis bagi memasarkan produk keluaran
EHE RESOURCES .
2) Saya mengesahkan bahawa semua keterangan yang diberikan dalam borang permohonan ini adalah benar dan sah.
3) Saya juga faham bahawa permohonan saya akan dipertimbangkan oleh pihak pengurusan yang berhak menolak permohonan ini
tanpa perlu memberi sebarang penjelasan.
4) Saya bersetuju mematuhi semua syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat.
5) Saya menyertakan Salinan Kad Pengenalan, Pendaftaran Syarikat (jika ada) , Lesen Perniagaan (jika ada), dan gambar berukuran
pasport.

TANDATANGAN DROPSHIP / AGEN / STOCKIS : TANDATANGAN PIHAK SYARIKAT EHE RESOURCES

NAMA : NAMA :

TARIKH : TARIKH :

NO 41 JALAN PANDAN INDAH 1/10, PANDAN INDAH, 55100 AMPANG KUALA LUMPUR, MALAYSIA