Anda di halaman 1dari 84
ICS 13.220.50; 91.00.30; 91,080.10 STANDARD ROMAN lulie 2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-2: Reguli generale Calculul structurilor la foc Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Régles générales - Calcul du comportement au feu APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO Ia 6 aprilie 2006. Standardul european EN 1993-1-2:2005 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 1993-1-2:2005, This standard is identical with the European Standard EN 1993-1-2:2005 La présente norme est identique a la Norme européenne EN 1993-1-2:2005 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Adresa postala: str. Mendeleev 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel. +40 21 316 32 96, Fax +40 21 316 08 70 Directia Standardizare: Tel, +4021 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312.47 44, Fax: +40 21 315.5870 Direcfia Publicati- Serv. Vanzari/Abonamente: Tel, +40 21 316 77 25, Fax + 4021 317 25 14, +40 21 31294 88 Serviciul Redactie-Marketing, Drepturi de Autor +40 21 316 99 74 @ASRO Reproducerea sau uilizarea integrala sau partiald a prezentului standard In orice publica i prin orice procedeu (electronic, mecanio, fotocopiere, microfilmare et.) este interzisa daca nu existé acordul scris al ASRO Ref.: SR EN :1993-1-2:2006 Edifia 1 by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 1 of 84 Preambul national ‘Acest standard reprezinta versiunea romana a textului in limba engleza a standardului european EN 1993-1-2:2005. Standardul SR EN 1993-1-2:2006 a fost aprobat la data de 6 aprilie 2006 prin anunt care este inlocuit de prezenta traducere Standardul SR EN 1993-1-2:2006 reprezinta revizuire SR ENV 1993-1-2:2004 pe care-t inlocuieste. Corespondenta dintre standardele europene si standardele internationale la care se face referire si standardele romaine se prezinta in anexa nationala NA, by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag, 20f 84 STANDARD EUROPEAN EN 1993-1-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Aprilie 2005 ICS 13,220.50; 91,010.30; 91,080.10 Inlocuieste ENV 1993-1-2:1995 Versiunea romana Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc Eurocode 3: Design of steel Eurocode 3 - Calcul des Eurocode 3: Bemessung und structures - Part 1-2: General _structures en acier - Partie 1-2: Konstruktion von Stahlbauten - rules - Structural fire design Regles générales - Caloul du Teil 1-2: Allgemeine Regeln - comportement au feu Tragwerksbemessung fir den Brandfall Acest standard reprezinté versiunea romana a standardului european EN 1993-1-2:2005. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 23 aprilie 2004. Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza condifile in care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, far& nici 0 modificare. Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe bazii de cerere de la Secretariatul Central sau orice membru CEN. Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (engleza, francez, germana). O versiunea in oricare alta limba, realizat prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa nafionala si notificata la Secretariatul Central, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehd, Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaiisches Komitee fir Normung European Centru de Management: rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles (© 2005 CEN Toate drepturile de exploatare sub orice forma si in orice mod sunt rezervate membrilor CEN. Ref. EN 1993-1-2:2005 RO by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 30f 84