Anda di halaman 1dari 7

HGT 222 (MLTan) – Tutorial 2

Name: No. Matrik:

Skala

1. Apakah skala peta dalam inci:batu, sekiranya pecahan imbangan ialah 1:63,360.

- Pecahan pengimbang 1:63,360 bermaksud 1 inci di atas peta mewakili


63,360 inci di atas tanah. Jadi, 63,360 inci perlu bertukar kepada ukuran batu.
- Jadi, 63,360/63,360 = 1 batu.
- Jadi, skala dengan perkataan dalam peta tersebut ialah 1 inci bagi 1 batu.

2. Sekiranya pecahan pengimbang ialah 1:50,000, kirakan berapa inci terdapat


dalam sebatu di atas peta.

- 63,360/50,000 = 1.2672
- Jadi, satu batu di atas tanah diwakili oleh 1.2672 inci di atas peta.

3. Sekiranya pecahan pengimbang ialah 1:100,000, kirakan berapa inci terdapat


dalam sebatu di atas peta.

- 63,360/100,00 = 0.6336
- Jadi, satu batu di atas tanah diwakili oleh 0.6336 inci di atas peta.

4. Diberikan bahawa skala sebuah peta ialah 6 inci bagi sebatu, apakah pecahan
pengimbangnya?

- Jadi, apabila skala peta ialah 6 inci bagi satu batu, pecahan pengimbangnya
ialah
- 63,360/6 = 10,560
- Jadi, pecahan pengimbang ialah 1:10,560.

5. Diberikan bahawa skala sebuah peta ialah 1 inci bagi 0.25 batu, apakah pecahan
pengimbangnya.

- Jika Skala peta ialah 1 inci bagi satu batu, pecahan pengimbangnya ialah
1:63,360.
- Jadi, apabila skala peta ialah 1 inci bagi 0.25 batu, nisbah ini adalah sama
dengan 4 inci bagi 1 batu. Oleh itu, pecahan pengimbangnya ialah
- 63,360/4 = 15,840
- Jadi, pecahan pengimbang ialah 1:15,840.
6. Diberikan bahawa skala sebuat peta ialah 0.1667 inci bagi 1 batu, apakah
pecahan pengimbangnya?

- Apabila skala peta ialah satu inci bagi sebatu, pecahan pengimbangnya ialah
1:63,360. Jadi, apabila skala peta ialah 0.1667 inci bagi satu batu, nisbah ini
adalah sama dengan 1 inci bagi 6 batu. Maka, pecahan pengimbangnya ialah:
- 63,360 x 6 = 380,160
- Jadi, pecahan pengimbang ialah 1:380,160.

7. Diberikan bahawa skala sebuah peta ialah 1 inci bagi 60 batu, apakah pecahan
pengimbangnya?

- Apabila skala peta ialah 1 inci bagi sebatu, pecahan pengimbangnya ilah
1:63,360. Jadi, apabila skala peta ialah 1 inci bagi 60 batu, pecahan
pengimbangnya ialah:
- 63,360 x 60 = 3,801,600
- Jadi, pecahan pengimbang ialah 1:3,801,600.

8. Jika pecahan pengimbang sebuah peta ialah 1:500,000, apakah skala peta
tersebut dengan perkataan.

- Apabila skala peta ialah 1 sentimeter bagi 1 kilometer, pecahan


pengimbangnya ialah 1:100,000. Jadi, apabila pecahan pengimbang ialah
1:500,000, skala dengan perkataan ialah:
- 500,000/100,000 = 5 km
- Jadi, skala dengan perkataan dalam peta tersebut ialah 1 sentimeter bagi 5
kilometer.

9. Sekiranya skala sebuah peta ialah 1 sentimeter bagi 0.5 kilometer, apakah
pecahan pengimbangnya?

- Dalam sistem metrik: 1 kilometer = 1,000 meter; 1 meter = 100 sentimeter.


- Jadi, 0.5 kilometer = 1,000 x 100 x 0.5 = 50,000 sentimeter.
- Jadi pecahan pengimbang ialah 1:50,000.

10. Sekiranya skala sebuah peta ialah 1 sentimeter bagi 1 kilometer, apakah
pecahan pengimbangnya?

- Dalam sistem metrik: 1 kilometer = 1,000 meter; 1 meter = 100 sentimeter.


- Jadi, 1 kilometer = 1,000 x 100 x 1 = 100,000 sentimeter.
- Jadi pecahan pengimbang ialah 1:100,000.
11. Sekiranya diberitahu bahawa skala sebuah peta ialah 1 sentimeter bagi 3.5
kilometer, apakah pecahan pengimbangnya?

- Jika skala ialah 1 sentimeter bagi 1 kilometer, maka pecahan pengimbang


ialah 1:100,000.
- Jadi, apabila skala peta 1 sentimeter bagi 3.5 kilometer, pecahan
pengimbang ialah
- 3.5 x 100,000 = 350,000
- Jadi pecahan pengimbang ialah 1:350,000.

12. Apabila pecahan pengimbang sebuah peta ialah 1:25,000, apakah skala peta
tersebut dengan perkataan?

- Jika skala ialah 1 sentimeter bagi 1 kilometer, maka pecahan pengimbang


ialah 1:100,000.
- Jadi, apabila pengimbang ialah 1:25,000, skala dengan perkataan:
- 25,000/100,000 = 0.25 kilometer
- Jadi skala dengan perkataan ialah 1 sentimeter bagi 0.25 kilometer, atau 1
sentimeter bagi 250 meter.
Pengukuran Jarak

XA

Jalan Bahagia
XF X
C
Jalan Sentosa

X
E

XB

XD
Peta 1

1. Sekiranya pecahan pengimbang peta 1 ialah 1:50,000, kirakan:


(a) Jarak antara A dan B.
- 1 sm bagi 500 meter
- Jarak AB = 7.7 sm dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 7.7 x 500 = 3850 m

(b) Jarak antara C dan D.


- 1 sm bagi 500 meter
- Jarak CD = 8.5 sm dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 8.5 x 500 = 4250 m

(c) Jarak terdekat antara E dan F.


- 1 sm bagi 500 meter
- Jarak EF = 5.2 sm dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 5.2 x 500 = 2600 m
2. Sekiranya skala bagi peta 1 adalah 1 inci bagi 0.25 batu, kirakan:
(a) Jarak antara A dan B.
- 1 inci bagi 0.25 batu
- Jarak AB = 3 inci dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 3 x 0.25 = 0.75 batu

(b) Jarak antara C dan D.


- 1 inci bagi 0.25 batu
- Jarak CD = 3.6 inci dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 3.6 x 0.25 = 0.9 batu

(c) Jarak terdekat antara E dan F.


- 1 inci bagi 0.25 batu
- Jarak AB = 2 inci dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 2 x 0.25 = 0.5 batu

3. Sekiranya skala bagi peta 1 adalah 1 sentimeter bagi 1.5 kilometer, kirakan:
(a) Jarak antara A dan F.
- 1 sm bagi 1.5 km
- Jarak AF = 7 sm dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 7 x 1.5 = 10.5 km

(b) Jarak antara B dan E.


- 1 sm bagi 1.5 km
- Jarak BE = 6.5 sm dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 6.5 x 1.5 = 9.75 km

(c) Jarak antara B dan F.


- 1 sm bagi 1.5 km
- Jarak BF = 11 sm dalam peta
- Jarak dunia sebenar = 11 x 1.5 = 16.5 km
Pengiraan Luas Kawasan

1.

10 m

28 m
10 m A C

20 m B D 15 m

35 m 78 m
Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, terdapat empat sub-bahagian, iaitu A, B, C dan D. Kirakan luas


setiap sub-kawasan dan cantumkan jumlah luas untuk memperolehi jumlah luas
kawasan.

- Luas kawasan A = 10 m x 10 m = 100 m2


- Luas kawasan B = 20 m x 35 m = 700 m2
- Luas kawasan C = 0.5 x 78 m x 28 m = 1092 m2
- Luas kawasan D = 78 m x 15 m = 1170 m2
- Luas kawasan A + B + C + D = 100 m2 + 700 m2 + 1092 m2 + 1170 m2
= 3062 m2
2.
1 sm
1 sm

Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2, kirakan jumlah luas kawasan A, jika skala ialah 1: 25000.

- 1 kotak penuh = 250 m X 250 m = 62,500 m²

- 22 kotak penuh = 22 x 62,500 m² = 1,375,000 m²


- 12 kotak ¾ penuh = 12 x 0.75 x 62,500 m² = 562,500 m²
- 7 kotak ½ penuh = 7 x 0.5 x 62,500 m² = 218,750 m²
- 11 kotak ¼ penuh = 11 x 0.25 x 62,500 m² = 171,875 m²

- Luas kawasan = 1,375,000 m² + 562,500 m² + 218,750 m² + 171,875 m²


= 2,318,125 m² atau 2.318 km²