PENGHARGAAN

Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010

BAHAGIAN A

Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010

SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM

Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010

Pengetahuan baru

Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010

BIODATA DIRI

Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010

SURAT PENGENALAN DIRI Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

PERNYATAAN PROFESIONAL Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

dinamik dan kental. tenteram dan maju dengan berkeyakinan terhadap diri sendiri. Mewujudakn masyrakat saintifik dan progresif. Mewujudkan masyrakat penyayang dan budaya menyayangi. bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. rohani. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas. Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 • • • • • • • • . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Mewujudkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara WAWASAN 2020 – SEMBILAN CABARAN • Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama. Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur. giat.

Budaya ilmu 7. Budaya cemerlang TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . Sekolah penyayang 8. ‘Empowerment’ 6.Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan LAPAN AGENDA PENGISIAN WAWASAN PENDIDIKAN 1. Perkhidmatan penyayang 5.Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras 4 .Memartabatkan Profesion Keguruan Teras 6 .Membina Negara Bangsa Teras 2 . Stail kepimpinan 4.Membangunkan Modal Insan Teras 3 .PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010 Teras 1 . Stail pengurusan 3.Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5 . Perpaduan 2.

a) Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. b) Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. d) Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Tanggungjawab Terhadap Pelajar. c) Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. dan menyediakan mereka untuk menghadapai cabaran pada masa hadapan. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. yang bertanggungjawab dan berkebolehan. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara. persidangan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.Kami. politik. mental. yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi. ekonomi. maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. i. f) Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. e) Menunjukkan satu cara pakaian. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya. Melalui pendidikan. memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman. yang taat setia. sosial. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. keturunan atau agama. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. guru-guru Malaysia. emosi.

masyarakat. menghormati adanya perbezaan kebudayaan. f) Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. institusi pendidikan dengan masyarakat. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . c) Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara. b) Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa a) Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. e) Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan eknonomi ibu bapa pelajar. a) Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. keturunan dan agama. d) Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.II. b) Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. e) Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral. kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. c) Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. III. negara atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara. bertanggungjawab dan berguna. d) Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.

Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. f) Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. e) Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan.f) Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. a) Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. c) Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. d) Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion keguruan. IV. b) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. IKRAR GURU Bahawasanya kami Guru-guru negara Malaysia Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan negara Kami mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun Negara Pada setiap masa.Dengan ini berikrar Mendukung terus cita-cita kami Terhadap tugas kami Dan menyatakan keyakinan kami Pada cita-cita murni pekerjaan kami Kami akan berbakti Kepada masyarakat Dan negara kami. LAGU GURU MALAYSIA Kami guru Malaysia Berikrar dan berjanji Mendidik dan memimpin Putra putri negara kita Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

membina Negara yang tercinta Amanah yang diberi Kami tak persiakan Apa yang kami janji Tunai tetap kami tunaikan Lagu & Lirik : Hashim Ahmad refleksi Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .Pada Seri Paduka Kami tumpahkan setia Rukun Negara kita Panduan hidup kami semua Di bidang pembangunan Kami tetap bersama Membantu.

aktiviti yang dijalankan Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PRAKTIKUM Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

HASIL KERJA HARIAN BORANG Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

TAKWIM SEKOLAH Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

BAHAGIAN B Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

PETA LOKASI. PELAN SEKOLAH & BILIK DARJAH Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

PELAN LOKASI PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

MAKLUMAT SEK.KEB. SERI BUDIMAN II Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

VISI DAN MISI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BUDIMAN ii VISI Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

berakhlak mulia. kreatif dan bertanggungjawab. berilmu. MISI Melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam bidang akademik. ko-kurikulum dan sahsiah melalui perkhidmatan pendidikan berterusan yang berkualiti selaras dengan arus teknologi maklumat dan alaf baru Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .Membina insan berinovatif.

SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK DAN SOKONGAN) SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK) SENARAI NAMA GURU SESI PAGI Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

Tuan Othman Noor Azlina Bt. Mokhtar. Samad (GPK 1) Norisah Bt. Pend. Ariffin Rosnah Bt. PSK 6 Marikh/Matematik 6 Bumi/BM/KH 6 Zuhrah/BM/KH 6 Utarid/BI 5 Uranus/Peny. & Kaunseling Guru Bimb. Haji Seman Ismazilawati Bt. Abdullah Yusri Bin Karim Nor Hayati Bt. Suleiman (GPK HEM) Wan Nor Rani Bt. & Kaunseling Guru Data/EMIS Guru Data/SMM Guru disiplin S/U Peperiksaan S/U Akademik S/U HEM S/U Kokurikulum 6 Neptun/Penyelaras tahun 6 6 Uranus/KP. Selamat Nor maryani Bt. Islam 4 Bumi/KP.BIL. Ali Rosmizawati Bt. Hj. Sains KP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 NAMA Asma Bt. Jasmani & Kesihatan KP. Hamisan JAWATAN Guru Besar PK Kurikulum PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum Guru Media Guru Bimb. Wan Yusof (GPK KO-KU) Tuan Zarina Bt. Bahasa Melayu KP. Tuan Kechik Azlina Bt. Md. Kemahiran Hidup 4 Zuhrah/Matematik 4 Utarid/KP. Othman Muhammad Harris Ong B. PSV/Peny. PJK. Abdullah Tahir Noraishah Bt. Islam 4 Zuhal/BI 4 Musytari/Matematik 4 Marikh/Pend. Radziah Bt. Embong Ezdiani Bt. Abd. Shamsuddin Asiah Bt. Matematik 5 Bumi 5 Zuhrah/BI 5 Utarid/Pend. Zulkifli Norhayati Bt. Agama/ Penyelaras Surau KP. Kajian Tempatan KP. Ahmad Massirah Bt. Protim 6 Zuhal/Sains 6 Musytari/KP. Mijan Nur Syazwani Pong Bt. Yasin Azlina Bt. Awang Anita Bt. Ismail Sazeli B. Taha Zuraini Bt. Rahman Amran Bt. Samsudin Anida Bt. PPSMI 5 Zuhal/Penyelaras tahun 5 5 Musytari/KP. Ismail Azmah Bt. Alfian Yusof Mohd Azley Bin Che Mat Azizah Bt Md. Agama Pend. Daud Zainab Zulaili Bt. Abu Bakar Tuan Rohadi B. Atan Idris B. Noor Aris Suzana Bt. Abdullah Nurul Aini Bt. Lajim Mohd Roslan B. Abd. Mohd Tahir Norziah Bt. Muzik 5 Marikh/KP. Abdullah Khairul Asmadi B. Amarjan Siti Jamilah Bt. Sulaiman Zulfarihan Bt. Bahasa Inggeris Guru ICT/ PSV Guru BM Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . Jamaluddin Romarzila Bt Omar Mohamad Bin Sawal Nooraini Bt. Nawi Che Nailah Bt.

SENARAI NAMA STAF (SOKONGAN) Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

Mengambil tindakan segera terhadap aduan. 5.Piagam Pelanggan Sekolah Kebangsaan Sri Serdang Kami warga sekolah berjanji akan:1. Menyediakan prasarana yang kondusif. 5. 3. Memastikan murid mendapat perhatian dan layanan sama rata 2. ceria dan selamat. Murid mendapat peluang untuk melibatkan diri dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Berganding bahu dan bekerjasama dengan anggota masyarakat dan warga pendidik dalam usaha memperkasakan sekolah kea rah kecemerlangan Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . Member layanan dan perkhidmatan yang mesra. 4. teguran dan cadangan. cepat dan berhemah semasa berurusan.

Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah. memahami dan mematuhi Perintah Am tersebut • Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu perkerjaan semata – mata. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip – prinsip Perkhidmatan Cemerlang Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan. • • • • • KEDATANGAN • • Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah. Guru juga mestilah memaklumkan kepada pihak sekolah dengan kadar segera supaya jadual waktu ganti dapat disediakan. Guru dikehendaki berada didalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan bermula dan merakam kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .“Kecemerlangan Murid Kepuasan Kami” PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH ARAHAN AM • Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertaluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca. Meletakkan Kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. • Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah memberikan kenyataan dan sebab – sebab yang wajar.

10 petang . Dapatkan tandatangan Guru Besar/Penolong Kanan.30 pagi -1. Sebelum keluar. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .30 pagi -1.30 pagi -1.10 petang .30 petang 2.6.30 petang 1.6.30 petang 1.10 petang 7.15 petang .SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993.6.10 petang .10 petang . guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melalui Penolong Kanan.10 petang 7. • CUTI • Cuti Rehat/Cuti Penggal Mengikut surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP)0046.6.30 pagi -1.10 petang 7.30 petang KELUAR KAWASAN SEKOLAH DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN • Guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu persekolahan kecuali jika terdapat sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan/PPD dengan syarat mendapat kebenaran dari Guru Besar/Penolong Kanan • Guru dan staf dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan ditulis dalam Buku Rekod Keluar.30 petang 1.6.12.10 petang 7.15 tgh Masa(Sesi Petang) 1. guru berkelayakkan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.• Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat diluar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan kecemasan • • Waktu persekolahan Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Masa(Sesi Pagi) 7.30 pagi .

CUTI SAKIT • Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut. CRK bukan hak tetapi keistimewaan. • • CUTI TANPA GAJI • Mengikut Perintah Am Bab ‘C’ Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebabsebab persendirian yang mustahak. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negara hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . Kelayakaan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari. Cuti melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 14 hari dalam setahun. Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Untuk menentukan pembayaran gaji.tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar. Cuti diluluskan oleh Guru Besar bagi temp[oh 7 hari Setahun. Cuti Tanpa Gaji kakitangan bukan guru hanya boleh diberikan selepas habis semua cuti rehatnya. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah Pelajaran Negeri. Borang permohonan hendaklah dihantarke Jabatan Pelajaran Negeri 10 Minggu sebelum tarikh mula bercuti.turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan. kelulusan adalah atas budi bicara Guru Besar bergantung atas keperluan sekolah. • • • • CUTI REHAT KHAS(CRK) • • CRK adalah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.

CUTI TANPA REKOD • • Cuti tanpa rekod boleh diambil 30 hari setahun Cuti tanpa rekod boleh diluluskan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Cuti ini bermula pada tarikh kematian…atau pada hari berikutnya jika kematian selepas waktu pejabat. sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur. anak-anak serta ibu bapa kandung kepada anggota keluarga berkenaan). • Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . Sila isi borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti. Tempoh cuti termasuk semua hari rehat dan hari pelepasan am. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan. -…bagi menghadiri perperiksaan -…mengambil bahagian dalam olahraga/sukan(30 hari sahaja) -…Ahli majlis/ jawatankuasa pertandingan -…cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat-diberi 3 hari sahaja untuk menziarahi dan membantu urusan berkaitan dengan kematian ahli keluarga terdekat. CUTI KELUAR NEGERI • Semua guru yang hendak bercuti ke luar negeri mesti mendapat kelulusan dari jabatan. Salinan pengesahan kematian ahli keluarga perlu dikemukakan kepada Guru Besar untuk tujuan rekod. (Ahli keluarga terdekat bermaksud suami. isteri. PAKAIAN • Guru hendaklah berpakaian kemas.• Baki cuti boleh dikumpul bagi tujuan “GHS” sebanyak 120 hari (jika ada permohonan) sepanjang tempoh perkhidmatan.

BILIK GURU/BENGKEL • Kebersihan dan keselamatan bilik guru / bengkel adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai. baju trek atau jersi. Masa ini hendaklah dianggap sebagai ‘ non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. kemeja sukan. kemeja sukan.Seluar trek/seluar panjang yang sesuai. • PERHUBUNGAN SESAMA GURU • Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa mengawal tutur kata dan tingkahlaku mereka. Juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan. kemeja-T. Ini termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru/ bengkel. kemeja-T. Guru lelaki . • Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan kepada guru ataupun pelajar atau staf sokongan yang lain.• Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai. kasut sukan atau getah tanpa tumit. • Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada dibilik guru Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . Guru perempuan – Seluar trek/seluar panjang yang sesuai. status sosial. kasut sukan atau getah tanpa tumit. baju trek. • Guru hendaklah berada di dalam bilik guru/bengkel semasa tidak mengajar di kelas. sosial ekonomi. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru/ bengkel untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah ini. • Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum.

maka ia mesti sampai kepengetahuan Guru Besar. • Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas/arahan seperti menghadiri mesyuarat. Guru tidak boleh mengarah guru lain melaksanakan tanpa kebenaran pengetua. buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan / Guru Kanan. TUGAS • Guru akan diberikan tugas berbentuk kurikulum. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Guru Besar. Jika tugas itu terpaksa dijalankan oleh pihak atas persetujuan sesama. Buku rekod ini hendaklah diserahkan ke Pejabat pada hari Jumaat atau hari akhir minggu berkenaan untuk tujuan semakan dan tandatangan oleh Guru Besar/Penolong Kanan. pergi ke JPN . teliti dan lengkap. Buku Rekod mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.• Guru yang berada di dalam bilik guru/ bengkel hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak. • • • Jika seseorang guru bercuti. pentadbiran dan tugas khas. BUKU REKOD MENGAJAR • Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan buku rekod mengajar kerana ianya merupakan SKT setiap guru kecuali guru bimbingan dan kauseling Semua butiran hendaklah diisikan dengan kemas. kokurikulum. • JADUAL WAKTU • Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 • . atau berkursus guru hendaklah mengambil tindakan sewajarnya. Laksanakan tugas yang diberikan dengan cekap . dedikasi dan bertanggungjawab.

Mengenai penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal. Guru tidak dibenarkan membawa keluar Buku Kedatangan Pelajar. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru Penolong Kanan HEM. • Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah samada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah.• Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh S/U Guru Ganti dan ditandatangani oleh Pengetua/Penolong. kemas dan ditanda pada setiap hari oleh guru tingkatan pada waktu pertama. Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menandanya. Sekiranya guru tingkatan tidak hadir. • • Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat Hal Ehwal Murid. Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut pada waktu persekolahan. • JADUAL KEDATANGAN PELAJAR • Setiap guru kelas bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan. • Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur. ibu bapa / penjaga hendaklah dimaklumkan melalui telefon dan bertulis. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . bengkel dan lainlain • Semua guru hendaklah memastikan perabot di dalam kelas/ bilik-bilik khas tidak diubah/dialeh ke tempat lain. • • KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH • Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah.

(120 minit seminggu) Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . staf sokongan dan pelajar. MEMBELI BARANG • • • Pembelian barang untuk P&P dibuat melalui Ketua Panitia Ketua Panitia dikehendaki mengisi Nota Minta untuk tujuan tersebut. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Guru Besar/Penolong. PERGI KE JABATAN PELAJARAN/PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH • Guru-guru tidak digalakkan pergi ke JPN atau PPD untuk urusan peribadi. PELAWAT • Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru-guru berkenaan wajib hadir mengikut jadual yang ditetapkan. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas. • • Guru Kanan / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel. makmal dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut. KEGIATAN KOKURIKULUM • • Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum.KEBERSIHAN • Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru. bilik kaunseling. Alatan membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan disimpan ditempat yang selamat. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan.

Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher. bersopan santun dan tidak memakai selipar / sandal. Semua guru digalakkan menganggotai Badan Ihsan Anggota Jabatan • Pendidikan Selangor.Lagu Negaraku.PERHIMPUNAN SEKOLAH • Semua guru wajib hadir perhimpunan sekolah pada hari-hari dan masa-masa yang ditetapkan. PENGGUNAAN ALAT-ALAT • • Mesti mendapat kebenaran ketua-ketua bahagian / penjaga stok. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas. Guru wajib menyanyi bersama pelajar . Kehadiran guru adalah diwajibkan. Guru diwajibkan hadir mesyuarat yang diadakan oleh Penolong Kanan / Ketua Panitia. KEAHLIAN KELAB/PIBG • Yuran Kelab Guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat dan menjadi tanggungjawab ahli menjelaskan yuran keahlian kepada bendahari kelab. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . • TANDA NAMA • Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi disekolah / diluar sekolah. Alat-alat hendaklah digunakan dengan betul serta mengikut peraturan. Lagu Negeri dan Lagu Sekolah dengan penuh semangat. • • • MESYUARAT GURU • Dari masa ke semasa Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru.

Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat pentadbiran sekolah.• Bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan alat-alat digunakan dan dikembalikan dalam keadaan baik. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta. • ARAHAN DAN PEKELILING • Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya dan disimpan di dalam fail khas. • Sekiranya pekeliling itu daripada Kementerian. • ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH • • Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah Guru tidak dapat hadir kerana sebab – sebab yang tidak dapat dielakkan mestilah menyertakan surat tunjuk sebab. Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 . TELEFON • Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan. Jabatan Pendidikan / PPD guru hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran bertulis dari Guru Besar. KUNCI • • Semua kunci mesti di simpan di pejabat pentadbiran sekolah.

BAHAGIAN C Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

SALINAN BORANG PENYELIAAN DAN BIMBINGAN PENSYARAH DAN GURU PEMBIMBING (BORANG PR1) Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

RANCANGAN PROJEK/ PERANAN LAIN Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

LAPORAN PROJEK/ PERANAN LAIN Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

BAHAGIAN D Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

LAPORAN JURNAL MINGGUAN Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

EDARAN SEKOLAH Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN Portfolio Praktikum KPLI-SR Matematik Ambilan Januari 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful