Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kokurikulum – Unit Beruniform (Pengakap)


Kelas : Tahun 4 dan 5
Bilangan Murid : 20 Orang
Tarikh : 15 Ogos 2018
Masa : 2.30 – 4.30 petang
Tajuk : Asas Pertolongan Cemas – Anduh dan Balutan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bahawa pertolongan cemas perlu
diberikan kepada mangsa yang tercedera atau terlibat dalam kemalangan dengan kadar
segera
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Psikomotor : Melakukan aktiviti pertolongan cemas
(anduh dan balutan) dengan cara yang betul
Kognitif : Menerangkan asas pertolongan cemas
terutamanya cara-cara menggunakan anduh dan
bulatan dengan jelas dan betul

Afektif : Kerjasama, bertanggungjawab, prihatin


dan tolong-menolong
Bahan Bantu Mengajar : 1. Anduh
2. Pembebatan
3. Slaid Pembelajaran
Penilaian : Borang Pemarkahan

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
Permulaan Upacara Pelaporan/ Nilai : Kerjasama,
(10 minit) Menaikkan Bendera bertanggungjawab,
1. Nyanyian lagu prihatin dan tolong-
Negaraku menolong
2. Nyanyian lagu
Pengakap Bahan Bantu
3. Bacaan doa Mengajar : Slaid
daripada pembelajaran
wakil murid

Guru menerangkan
aktiviti pembelajaran
pada hari ini:
“Pertolongan Cemas”
1. Pengenalan
2. Peralatan
(Pembebatan
dan Anduh)
3. Jenis-jenis
Luka
4. Cara Balutan
Langkah 1 Guru menayangkan Nilai : Kerjasama,
Perkembangan slaid pembelajaran bertanggungjawab,
(25 minit) kepada murid. prihatin dan tolong-
menolong
Murid mendengar
penerangan yang Bahan Bantu
diberikan oleh guru. Mengajar :
- Slaid
1. Pengenalan pembelajaran
- Anduh
- Rawatan sementara - Pembebatan
waktu yang diberikan
kepada mangsa
sebelum tibanya
bantuan perubatan.

- Variasi nama:
First aid, bantu mula
dan pertolongan
cemas.

- Objektif
1. Menyelamat
nyawa
2. Mengelak mangsa
cedera lebih serius
3. Mengurangkan
kesakitan
4. Menguruskan
pemindahan ke
hospital

- Apa itu
Kecemasan?
1. Sesuatu situasi
kritikal yang
mengancam nyawa
2. Jika tidak diberikan
rawatan segera,
keadaan mangsa
boleh menjadi lebih
serius dan mudarat

- Ciri-ciri Seorang
Penyelamat
1. Bertanggungjawab
2. Berjiwa cekal,
waras dan tenang
3. Mengamati prinsip
keselamatan diri Pembebatan
4. Berpengetahuan
dan berkeyakinan
5. Terlatih

2. Peralatan

- Pembebatan
Digunakan untuk
menutup luka dan
mengawal
pendarahan

- Pembalut
Dilakukan untuk
membantu
pembebatan.

-Jenis Kain Pembalut


1. Pembalut tiga segi
2. Pembalut lebar
3. Pembalut kecil
4. Pembalut gulung Pembalut

Langkah 2 Guru memulakan 1. Luka Tangan Nilai : Kerjasama,


Perkembangan simulasi balutan dan bertanggungjawab,
(30 minit) ikutan mengikut jenis prihatin dan tolong-
luka. menolong

3. Jenis-jenis Bahan Bantu


Luka Mengajar :
- Slaid
- Luka Tangan pembelajaran
- Luka Bahu - Anduh
- Luka Kepala - Pembebatan

4. Cara Balutan

- Guru menerangkan
satu-persatu cara
membuat balutan
mengikut jenis luka.

- Murid mendengar
penerangan guru
dengan teliti sebelum
membuat amali.

- Guru membimbing
murid membuat
balutan dengan lebih
baik dan kemas.
2. Luka Bahu

3. Luka Kepala
Langkah 3 Guru mengadakan Murid berada dalam Nilai : Kerjasama,
Kemuncak pertandingan kumpulan kecil seramai lima bertanggungjawab,
(15 minit) membuat balutan orang. prihatin dan tolong-
menggunakan anduh menolong
dan pembebatan. Setiap kumpulan akan
dilantik seorang ketua oleh Bahan Bantu
1. Pertandingan ahli masing-masing. Mengajar :
Berkumpulan - Slaid
pembelajaran
- Setiap kumpulan - Anduh
haruslah - Pembebatan
menghasilkan
balutan luka tangan,
bahu dan kepala
dengan pantas dan
kemas. Kumpulan
yang paling singkat
masanya, betul dan
kemas akan dikira
pemenang.

2. Pertandingan
Individu

- Guru memanggil
wakil 2 orang murid
daripada setiap
kumpulan secara
rawak untuk
melakukan balutan
luka tangan, bahu
dan kepala di
hadapan guru.
- Pemenang dikira
berdasarkan balutan
yang paling cepat
siap, betul dan
kemas.
Penutup Guru membuat
(10 minit) rumusan tentang
pertolongan cemas
yang betul serta cara
membuat balutan
luka tangan, bahu
dan kepala dengan
betul.