Anda di halaman 1dari 2

Aria şi volumul trunchiului de piramidă regulată

1) În figura fig.1. am reprezentat trunchiul de piramidă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ în


care OO’ este înălŃimea, iar PP’ apotema trunchiului de piramidă. CopiaŃi şi completaŃi tabelul
de mai jos, unde Al este aria laterală, At aria totală, iar V volumul trunchiului de piramidă:
AB A’B’ OO’ PP’ AA’ Al At V
a) 12 3 6 3 4 5 2 13 135 3 270 3 252 3
b) 26 3 10 3 15 17 481 918 3 1500 3 3885 3
c) 10 3 8 3 3 2 7 54 3 177 3 183
d) 14 3 2 3 8 10 4 13 240 3 390 3 456 3
e) 12 3 4 3 3 5 73 120 3 240 3 156 3
f) 22 3 6 3 6 10 2 73 420 3 810 3 978 3
g) 30 18 2 4 2 13 288 288 + 306 3 294 3
h) 24 6 4 3 5 3 2 39 225 3 378 3 756
i) 102 12 8 3 17 3 2 723 2907 3 5544 3 23544
j) 38 3 20 3 40 41 2 481 3567 3 4950 3 26040 3
2) Într-un trunchi de piramidă triunghiulară regulată o faŃă
laterală formează cu baza mare un unghi de 60°. Latura bazei
mari este de 18 cm, iar latura bazei mici este de 12 cm.
CalculaŃi aria laterală şi volumul trunchiului de piramidă.
R: aria laterală: 90 3 cm², volum: 171 3 cm³
3) Într-un trunchi de piramidă triunghiulară regulată o muchie
laterală formează cu baza mare un unghi de 45°. ÎnălŃimea
trunchiului de piramidă este de 4 3 cm, iar latura bazei mari
este de 24 cm. CalculaŃi aria laterală şi volumul trunchiului de
piramidă.
R: aria laterală: 108 15 cm², volum: 1008 cm³
4) Într-un trunchi de piramidă triunghiulară regulată aria bazei mari este de 147 3 cm², latura
bazei mici este
2
7
( )
din latura bazei mari, aria totală este de 6 3 6 53 + 37 cm². CalculaŃi aria
laterală şi volumul trunchiului de piramidă.
R: aria laterală: 36 159 cm², volum: 763 3 cm³
5) Într-un trunchi de piramidă triunghiulară regulată raportul dintre aria bazei mici şi aria bazei
mari este 0,2; volumul trunchiului de piramidă este de 130200 3 cm³, iar lungimea înălŃimii
este de 42 cm. CalculaŃi lungimile bazelor, aria laterală şi aria totală a trunchiului de piramidă.
R: latura bazei mari: 100 3 cm, latura bazei mici: 20 3 cm, aria laterală: 10440 3 cm², aria
totală: 18240 3 cm²

http://www.vargaandras.uw.hu
6) În figura fig.2. am reprezentat trunchiul de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ în
care OO’ este înălŃimea, iar PP’ apotema trunchiului de piramidă. CopiaŃi şi completaŃi tabelul
de mai jos, unde Al este aria laterală, At aria totală, iar V volumul trunchiului de piramidă:
AB A’B’ OO’ PP’ AA’ Al At V
a) 18 12 4 5 34 300 768 912
b) 6 8 6 10 2 41 480 896 992
c) 30 6 5 13 313 936 1872 1860
d) 22 8 24 25 674 1500 2048 5792
e) 30 10 24 26 2 194 2080 3080 10400
f) 52 12 21 29 1241 3712 6560 24304
g) 74 14 16 34 2 514 5984 11656 35776
h) 28 4 35 37 1513 2368 3168 10640
i) 32 10 60 61 3842 5124 6248 28880
j) 44 16 48 50 2 674 6000 8192 46336
7) Într-un trunchi de piramidă patrulateră regulată o muchie
laterală formează cu baza mare un unghi al cărui tangentă este
6
. Latura bazei mari este de 40 cm, iar latura bazei mici este de
2
16 cm. CalculaŃi aria laterală şi volumul trunchiului de piramidă.
R: aria laterală: 2688 cm², volum: 9984 3 cm³
8) Într-un trunchi de piramidă patrulateră regulată o faŃă laterală
formează cu baza mare un unghi de 60°. Latura bazei mari este de
48 cm, iar latura bazei mici este de 12 cm. CalculaŃi aria laterală şi
volumul trunchiului de piramidă.
R: aria laterală: 4320 cm², volum: 18144 3 cm³
9) Într-un trunchi de piramidă patrulateră regulată raportul dintre aria bazei mari şi aria bazei
76 3
mici este 2,25; volumul trunchiului de piramidă este de cm³, iar lungimea înălŃimii este
3
de 3 cm. CalculaŃi lungimile bazelor, aria laterală şi aria totală a trunchiului de piramidă.
R: latura bazei mari: 6 cm, latura bazei mici: 4 cm, aria laterală: 40 cm², aria totală: 92 cm²
10) În trunchiul de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ din figura fig.2. O şi O’ sunt
centrele de simetrie ale pătratelor ABCD, respectiv A’B’C’D’. Punctele P şi P’ sunt mijloacele
muchiilor BC, respectiv B’C’. Ariile trapezelor OO’A’A şi OO’P’P sunt de 14 2 cm², respectiv
14 cm², iar înălŃimea trunchiului de piramidă este de 4 cm. CalculaŃi lungimile bazelor, aria
laterală şi volumul trunchiului de piramidă.
R: latura bazei mari: 10 cm, latura bazei mici: 4 cm, aria laterală: 140 cm², volum: 208 cm²

http://www.vargaandras.uw.hu