Anda di halaman 1dari 28

28 martie - 10 aprilie 2014

FESTIVALUL FLORILOR DE CIREȘ ÎN

JAPONIAWhat a strange thing!


Vrei%să%participi%sau%ai%întrebări?%
Contactează4ne!
!
Peter!SCHMIDTS!-!0723.291269
Mirona!GRIGORE!-!0755.070700
Diana!BUNESCU!-!0736.803833
ofDice@1001adventures.ro
travel@1001adventures.ro!
www.1001adventures.ro

JAPONIA
28 martie - 10 aprilie 2014
“What&a&strange&thing!&To&be&alive&beneath&cherry&blossoms.”
―&Kobayashi&Issa,&Poems
Soarele!răsare!peste!lume!dintr-o!țară!care!fascinează!de!secole:!JAPONIA.!
Nicăieri!nu!vei!întâlni!contraste!izbitoare!ca!în!Japonia!–!temple!shintoiste!
străvechi!lângă!zgârie-nori!nou-nouți,!roboți!lângă!călugări!budhiști!umili,!
milioane!de!japonezi!muncind!ca!niște!furnici!zeloase,!dar!și!câțiva!
costumați!în!vampiri-rock!sau!cameriste-retro,!punând!în!scenă!spectacolul!
unei!rebeliuni:!calea!samuraiului!lângă!McDonalds!și!KFC.!
A!călători!în!Japonia!este!o!aventură!ce!sDidează!timpul!și!spațiul.!Ceea!ce!îți!
propunem!este!o!provocare,!în!schimbul!căreia!îți!garantăm!că!te!vei!
întoarce!cu!mintea!și!suDletul!schimbate!!În!bine,!zicem!noi.
!Mai!presus!de!chipul!său!frumos!–!cireșii!în!Dloare!care!se!scutură!ca!o!
ninsoare,!pădurile!sale!de!bambus!spectaculoase!care!ascund!locuri!sacre,!
orașele!strălucitoare!care!nu!dorm!vreodată,!insulițele!ivite!din!ape!bogate!
și!munții!mofturoși!–!Japonia!oferă!o!experiență!culturală!unică.
Nu!te!mulțumi!cu!o!mână!de!clișee!despre!Japonia!!Gustă,!împreună!cu!noi,!
Japonia!autentică,!pe!care!o!vom!străbate!de!la!nord!la!sud,!în!care!ne!vom!
lepăda!de!straiele!de!turiști!și!vom!experimenta!viața!de!zi!cu!zi,!ca!niște!
adevărați!exploratori!de!planete!îndepărtate.
Ganbarimashou!!(Let’s!do!our!best!)

Itinerarii de colecție - 1001 ADVENTURES


1001% ADVENTURES! este! un! laborator! de! călătorii,! specializat! exclusiv!
pe!circuite!cu!înalt! grad!de!rafinament! și!spectaculozitate.! Fie!că!este!vorba!despre!
aventuri!culturale,!spirituale,!culinare,!muzicale,!sportive,!extreme!sau!de!altă!natură,!
1001!Adventures! este!adresa!corectă!pentru!o!experiență!completă!și!profundă.!Noi!
nu!vindem! pachete! turistice,! ci!fabricăm! experiențe,! amintiri! și!trăiri!pe!care! le! vei!
purta!cu! tine! toată!viața.! Nu!degeaba! se! spune! că! singurele!lucruri!pe! care! le!poți!
cumpăra!cu!bani!și!care!te!fac!mai!bogat!sunt!cărțile!și!călătoriile!!
Deviza!noastră:!CĂLĂTOREȘTE%PENTRU%A%ÎNȚELEGE!
www.1001adventures.ro%•%travel@1001adventures.ro%%
Nihon!sau!Nippon!日本!

înseamnă! locul& de& origine& al& Soarelui.! Îndată! ce! vezi! răsăritul! în! Japonia,!!
înțelegi! de! ce! nu! există! un! nume! mai! potrivit! pentru! această! țară.!
Spectaculoasă,! ancorată! puternic!în! tradiții! străvechi,! dar! mereu! gata! să! te!
surprindă! cu! ceva! ce! pare! venit! dintr-un! viitor! îndepărtat,! mereu!
schimbătoarea! și! de-a! pururea! aceeași,! Japonia! înghesuie! o! bogăție! de!
experiențe! în! teritoriul! său! mic,! format! din! 4! insule! mari! și! o! puzderie! de!
insulițe.!
Dar!nu!numai!experiențe!înghesuie!Japonia!în!insulele!sale,!ci!și!oameni:!127!
de!milioane!de!japonezi,!ceea!ce!plasează!zonele!sale!urbane!printre!cele!mai!
aglomerate!din!lume.!Umăr!la!umăr,!japonezii!și-au!ridicat!țara!la!un!nivel!de!
prosperitate! de! inviiat,! în! ciuda! faptului! că! au! luat!startul!mai! târziu! decât!
alte!națiuni.
Japonia! s-a! dezvoltat! modest,! ca! o! perlă! în! scoica! sa,! dominată! de! puterea!
samurailor! și! ferită! cu! îndârjire! de! contactul! cu! occidentul,! până! când!
împăratul! l-a! alungat! pe! shogun! și! a! deschis! porțile! occidentalismului! în!
1968.! De! atunci,! Japonia! continuă! să! uluiască! lumea! cu! rapiditatea!
progresului!său.
Nu!e!de!mirare!că!Japonia! a!devenit!o!destinație! care! te! solicită!deplin!!Când!
totul!în!jurul!tău!e! zumzet!și!zen!deopotrivă,!știi!că!ai!de!a!face!cu!o!țară!care!
trebuie! ghicită! strat! după! strat,! ghidat! de! cineva! care! a! avut! mult! timp! la!
dispoziție! pentru! asta.! De! aceea! am! conceput! această! călătorie,! unică! prin!
experiențele! pe!care!le!oferă,!cu!ajutorul!unor!români!care! au!locuit!sau!încă!
locuiesc!în!Japonia.
Mergând!alături!de!noi,!ești!sigur!de!faptul!că! nu!te! rezumi!doar!la! “a!zgâria”!
suprafața!Japoniei!!Scopul!nostru!este!să!te!imersăm!în!lumea!nouă!în!care!te!
vom! duce,! să! te! ghidăm! întru! misterele! ei,! să! te! conectăm! cu! adevărat! la!
pulsul!Japoniei,!să!iți!oferim!cadrul!necesar!pentru!a!simți!Japonia.!
Împreună! ne! vom! topi! în! amețitorul! Tokyo,! unde! ne! dispersăm! în! mii! de!
activități,! mirosuri! și! gusturi! necunoscute,! ne! adunăm! și! regăsim! pe! noi!
înșine! printre! templele! pierdute! în! pădure! la! Nikko! și! izvoarele! termale!
fierbinți!care! spală!religios!aproape! orice!grijă,!parcurgem! sute! de!kilometri!
la! bordul! trenurilor! de! mare! viteză! într-o! clipită,! ne! deghizăm! în! gheișă! și!
samurai,!încercând!să!ne!imaginăm!viața!în!Japonia!feudală.
Împreună! vom! înălța! privirile! către! culmea! mărețului! Fuji! și!o!coborâm!pe!
lucirile! de! aur! ale! templelor! din! Kyoto,! o! lăsăm! să! alunece! pe! străduțele!
înguste! ale! cartierului! gheișelor!și! o! pironim! pierduți! într-o!ceașcă! de! ceai!
verde.
Împreună!vom!sta!neclintiți!în!timp!ce!peste!noi!se!aștern!petalele!de!cireș!la!
hanami,! sărbătoarea! cireșilor!în! floare,! mâncăm! simplu! obento!și!bem!sake,!
ne! bucurăm! de! ospitalitatea! călugărilor! budhiști! în! templele! lor! izolate!
undeva! în! munți,! împreună! ne! cocoțăm!în!vârful! muntelui! Misen,! pe! insula!
Miyajima,! pentru! a! vedea! insulițele! Japoniei! născându-se! din! ocean,! dar! și!
domul!din!Hiroshima,!purtând!mărturie! unei!tristeți!atomice!ce!a! lăsat!urme!
de!neșters!în!conștiința!nu!doar!a!acestei!națiuni!fascinante.
Împreună! vom! trece! prin! nou! și! prin! vechi,! prin! sacru! și! prin! profan,! prin!
atâtea! lumi! și! prin! una! singură,! încât! la! sfârșitul! acestei! călătorii! vei! avea!
impulsul!de! a!împărți! timpul!în!cel!de!dinainte!și!cel!de!după!incursiunea! în!
Japonia%cu%1001%Adventures!
Recomandări!de!călătorie
勧告を旅行する
Am!încercat!să!alcătuim!această! incursiune! în! Japonia!de!o! manieră! cât!mai!
autentică,! fără! a! ne! folosi! prea! mult! de! “mijloacele! turistice! consacrate”! în!
cazul!călătoriilor!circuit!de!grup.
Ne!dorim!ca!această!experiență!să!ne!arate!cât!mai!multe!fațete!ale!Japoniei!și!
ale! vieții! în! Japonia,! iar!pentru! asta! trebuie! să! renunțăm!la! transferurile! cu!
autocarul! și! la! veșnicul! ghid! turistic!cu! glumele! lui! “nemuritoare”.! Nu! vom!
primi!totul!“servit!pe!tavă”,!ci!vom!descoperi!noi!înșine!savoarea!Japoniei.
Nu! suntem! singuri,! totuși,! în! această! aventură.! Ni! se! alătură! George,! bun!
cunoscător! al! Japoniei,! actual! rezident! în! această! țară.! Cu! ajutorul! lui! vom!
pătrunde! în! cele! mai! captivante! locuri,! multe! dintre! ele! total! omise! în!
circuitele!clasice! de! “descoperire”! a! Japoniei.! Ajutorul!lui! ne! va! prinde! bine,!
mai!ales!din!perspectiva!limbii!vorbite,!care!de!cele!mai!multe!ori!constituie!o!
barieră! frustrantă! și! greu! de! trecut! pentru! orice! occidental.! Veți! vedea,!
engleza!este!aici!o!limbă!foarte!străină...!!!
Vom! călători!cu!tot!felul!de!trenuri,!de!la! cele!locale,!tip!metrou,!până!la!cele!
de! (foarte)!mare! viteză! (bullet&train!sau!Shinkansen).! Împreună!cu! !localnicii!
și!exact! ca! aceștia.! Apoi,! pentru! a! ușura! transportul! bagajelor,! vom! apela! la!
un! serviciu!de! curierat!special.!Prin! intermediul! acestuia,! bagajul!mare!va! Di!
transbordat!de!la!un!hotel!la!altul,!de!pe!o!zi!pe!alta,!iar!noi!ne!putem!bucura!
de!ce!este!în!jur!având!la!noi!doar!un!rucsac!sau!trolley!cu!obiectele!necesare!
pentru! ziua! și! noaptea! respectivă.! Gradul! de! confort! al! călătoriei! va! crește!
substanțial!datorită!acestui!lucru!!Atenție,!așadar,!la!ce!bagaje!iei!cu!tine!
Te! sfătuim! să! retragi/convertești! banii! în! yeni! încă! din! prima! zi.! Poți! avea!
supriza!ca!magazinele!mai!mici!sa!nu-ți!accepte!cardul,!iar!valutele!străine!nu!
pot!Di!folosite!la!plată.!
Ne! vom!aDla,!pe! parcursul!călătoriei!noastre,! între!33°-36°!latitudine!nordică,!
ceea!ce! înseamnă!cam!la! același!nivel!ca! și!în! cazul!Ciprului! sau!Maltei.!Însă!
nu! uita! că! de! abia! se! împrimăvărează! și! Japonia! este! expusă! oceanului.!
Hainele! pe!care!le!iei!cu!tine!trebuie!să!Die!suDicient!de!călduroase!pentru!a-ți!
ține! de! cald! în! zonele! de! munte;! mai! ales! seara! și! dimineața! aici! poate! Di!
destul! de! rece.! În! rest,! temperaturile! sunt! plăcute,! până! la! 20°! și! peste! în!
timpul!zilei.!Nu!strică!să!ai!la!tine!și!ceva!de!ploaie,!pentru!orice!eventualitate.
Însoțitorul%nostru%pe%parcursul%călătoriei%
De!trei!ani,!românul!George&Moise!locuieşte! în!peninsula!Shizuoka,!oraşul!Ito,!
la! două! ore! de! Tokyo,! unde! familia! soţiei! sale,! Miwako,! are! un! ryokan,! o!
pensiune! tradiţională! japoneză.! Oaspeţii! sunt!întâmpinaţi! de! soacra! lui! sau!
de! soţia! lui,! ambele! îmbrăcate! în! kimono! şi! sunt! serviţi! cu! ceai! verde.! În!
timpul!vizitei!li!se!pun!în!faţă! 10!feluri!de! mâncare,! Diecare! gătite!în! alt!mod,!
şi!li! se! dă! posibilitatea! să!facă! tradiţionalele! băi! termale!Dierbinţi.!Relaxarea!
în! pensiunea! aDlată! pe! un! deal! de! pe! care! se! vede! golful! Ito! durează,! însă,!
doar!o!zi.
In!România,!George!a!lucrat!ca!jurnalist!în!presa!scrisă,!între!1996!și!1999.!A!
trecut!mai! apoi! pe! la! Radio!România! Tineret,! ca! publicist!comentator,!după!
care! ca! scenarist,!la! redacția! Teatru!și!Divertisment.! A!renunțat! la!media! și,!
pentru! câțiva! ani,! a! intrat!în! publicitate.! Când! nici!acest!domeniu! nu!i-a! zis!
mare! lucru,! bucureșteanul! s-a! îmbarcat! pe! un! vas! de! croazieră! ca! fotograf.!
Tot!acolo!a!întâlnit-o!pe!Miwako,!cea!care!mai!târziu!avea!să!îi!devină!soție!și!
cea!pentru!care!George!avea!sa!se!mute!în!Japonia.
"Titlul! cărţii,! 'Iertaţi1mă3 că3 nu3 sunt3 japonez',! nu! este! un! regret! sau! o!
renegare! a! originilor,! cum! mi! s-a! mai! reproşat.! Vine! de! la! faptul! că! orice!
străin! care! ajunge! aici! încalcă,! fără! să! vrea,! regulile! locului! şi! ceilalţi! îl!
corectează!cu!mai!multă!sau!mai!puţină!blândeţe.”
Itinerariul%
Ziua%1,%28%martie,%[!-!/!-!/!-!]
București%4%Viena%4%Tokyo
09:10! –! întâlnire! pe! aeroportul! Henri! Coandă! din! București.! La! ora! 11:10!
decolăm!către!Viena,! capitala! Austriei! (timp!de!zbor:!1h! 45’).! După!o! scurtă!
escală! în!Viena!(1h!10’),!la!ora! 13:05!plecăm!către! Tokyo,!destinația!noastră,!
unde!ajungem!a!doua!zi!de!dimineață!(08:15).

Ziua%2,%29%martie%[!-!/!-!/!C!]
Tokyo
Zborul! de! la! Viena! la! Tokyo! durează! 11h! 10’.! Odată! ajunși,! va! trebui!să! ne!
preocupăm!de!formalitățile!de!intrare!în!țară!și!să!ne!recuperăm!bagajele.
Tot! pe! aeroport! ne! întâlnim! și! cu! însoțitorul! nostru! pe! parcursul! aventurii!
noastre!japoneze,!George&Moise.!
Odată! cazați,! ne! facem! o! primă! privire! de! ansamblu! asupra! orașului! cu!
ajutorul!unui!tur!cu! autocarul! și! vaporașul,! însă! cu!suDiciente! opriri.! Ne-am!
gândit!că,!pentru!acomodare,! e!bine!să!începem!în!acest!mod!turistic.!Vedem!
astfel! Tokyo! de! sus,! de! la! etajul! 40! al! World! Trade! Center,! vizităm! Palatul!
Imperial,! Templul! Senso-ji! și! strada! Nakamise,! și! Dinalizăm! turul! cu! o!
croazieră!pe!râul!Sumida.
Turul! se! termină! în! gara! Marunouchi,! urmând! ca! cina! să! o! luăm! la! un!
restaurant!mic,!de!familie,!cu!mâncare!tradițională,!bună!și!caldă.!

Tokyo& (“Capitala& de& Est”)& este& cea& mai& aglomerată& zonă& metropolitană& din&
lume,& cu& peste& 35&de& milioane& de& locuitori.& Orașul&este& împărțit&în& mai& multe&
sectoare,&Piecare&cu&speciPicul&său.&Zonele&de&explorat&sunt,&în&principal:&Minato,&
Shibuya,&Shinjuku&și&Chuo.
Tokyo& este& sediul& Parlamentului& (Dieta& Națională)& și& al& Palatului& Imperial,&
orașul&clădirilor&highWtech&din&Odaiba&și&al&templelor& din&Asakusa,&al&recentului&
Tokyo& Skytree& ce& măsoara& 634& m,& a& doua& cea& mai& înaltă& structură& din& lume&
dupa&Burj&Khalifa,&în&Dubai.
Întrucât&distanțele&sunt&foarte&mari,&mijlocul&de&transport&preferat&și&absolut&de&&
recomandat& este& trenul,& cu& care& se& poate& ajunge& rapid&și& la&timp& în& aproape&
toate& colțurile& orașului.& Datorită& passWului& de& tren& special& pentru& străini,& noi&
vom&putea&explora&neîngrădiți&orașul.
Temperatura&medie&în&Tokyo,& în&aprilie,&se&situeaza&la&15°-18°&C,&cu&umiditate&
de&60%.&Sunt&posibile&precipitații&de&scurtă&durată.
&©&Cami&Moise
Ziua%3,%30%martie%[!Md!/!-!/!C!]
O%duminică%în%Tokyo:%Ueno-Asakusa-Harajuku-Shibuya-Roppongi
Imediat! după! micul! dejun! ne! începem! plimbarea! duminicală! lejeră! prin!
Parcul! Ueno,! unul! dintre! cele! mai! mari! și! mai! frumoase! parcuri! din! Tokyo,!
împânzit!de!cireși!și!de!muzee!reprezentative!pentru!cultura!japoneză,!dar!și!
de! cel! mai! vechi! zoo! din! Japonia,! locul! unde! au! ajuns! primii! urși! panda!
gigantici,!cadou!al!Chinei!după!normalizarea!relațiilor!între!cele!două!țări.
Continuăm! cu! templele! din! Asakusa,! unele! dintre! ele! construite! deja! în!
secolul!al!7-lea.! In! vremea! Tokyo-ului! feudal,! numit!Edo! pe! atunci,! Asakusa!
era! districtul! de! entertainment,! aici! situându-se! teatrele! kabuki!și! districtul!
red&light.!Zona! pietonală,!incluzând!strada!de!shopping!Nakamise,!este!foarte!
frumoasă,! aici! puteți! achiziționa! obiecte! de! artizanat! și! gusta! mâncăruri!
tradiționale.
După-amiaza! încingem! motoarele! și! ne! pregătim! să! vedem! spectacolul!
străzii,! cu!mintea!deschisă.!Zona!Harajuku!ne!oferă!perspectiva!tinerilor!care!
se! revoltă! împotriva! conformismului! japonez,! așa! cum! știu! ei! mai! bine:!
artistic! și! bizar.! Aici! vei! vedea! unele! dintre! cele! mai! ciudate! personaje.!
Printre! sutele! de! mărfuri,! nemaiîntâlnite! nicăieri! în! lume,! vei! regăsi! și!
elemente!familiare,!într-o!interpretare!japoneza!mai!mult!decât!interesantă!–!
surpriză!și!secret,!nu!mai!spunem!nimic!!
Când! se! lasă! seara,! mergem! să! jucăm! o! scenă! din! Lost& in& Translation! pe!
caldarâmul!din! Shibuya,! unde! ne! vor!ameți!luminile! Dluorescente!și!unde!ne!
vom!pierde!în!cea!mai!mare!și!aglomerată!trecătoare!de!pietoni!din!lume.
Încheiem! seara!epic,!cu!o!activitate! foarte!iubită!în!Japonia:!karaoke&party!în!
Roppongi,!districtul!distracțiilor!târzii!din!noapte!
Ziua%4,%31%martie,%[!Md!/!-!/!C!]
Tokyo.!Akihabara!-!Shinjuku
De! dimineață! facem! checkout-ul! și! trimitem! bagajele! prin! curier! la! Nikko,!
unde! le!vom!regăsi!mâine,!în!timp!ce! noi!ne!vom!pregăti!numai!un!rucsac!și/
sau!un!bagaj!de!mână!ușor,!cu!strictul!necesar!până!atunci.
Apoi,! imediat! după! micul! dejun,! plonjăm! în! nebunia! anime,! manga! și! a!
ultimelor!apariții!în!materie!de!tehnologie,!cu!o!excursie!în!Akihabara!–!“raiul!
electronicelor”.! Aici! abia! înțelegem! cu! adevărat! de! ce! imaginea! Japoniei! se!
asociază! cu! ultimele! descoperiri! high-tech,! roboți! și! tot! soiul! de! mașinării!
complexe.!Vedem,!de!asemenea,!lucruri!mai!puțin!cunoscute! și!ne! distrăm!cu!
o! serie! de! activități! surpriză,! ce! vor!scoate! la! iveala! copilul! curios!și! jucăuș!
din!Diecare!!
După! un! prânz! interesant,! continuăm! către! zone! adulte:! Shinjuku! își! înalță!
capul! semeț! cu! Diecare! zgârie-nor! construit! –! culmea!! –! in! vecinătatea!
Grădinii!Imperiale!și!a!aleii!Omoide!Yokocho,!unde!vei!avea!din!nou!ocazia!să!
alternezi!modernul!Tokyo!cu!Edo!cel!feudal.!
La!masa!de!seară!avem!un!spectacol!demn!de!această!zi:!Back&to&the&Future!
Însă! adevărata! surpriză! vine! înainte! de! culcare,! deoarece! în! Japonia!
hotelurile!chiar!ascund!secrete!iubărețe!în!văzul!lumii...
Ziua%5,%01%aprilie,%[!Md!/!-!/!C!]
Tokyo%–%Nikko%!
Rinnoji!Temple,!Toshogu!Shrine,!Futarasan!Shrine,!Shinkyo!Bridge
E!vremea! sa!lăsăm!trenurile! japoneze!minunate!să! ne!ducă! precum!vântul!și!
ca!gândul!într-un!peisaj!de! poveste!! Nikko!este!desprins!din!Shogun,! ceea! ce!
nu!trebuie!să!ne!mire,!având!în!vedere!că!este!locul!unde!se!aDlă!mausoleul!lui!
Tokugawa&Ieyasu,!unul!dintre!cei!mai!mari!shoguni!ai!Japoniei.
Mergem!la! Nikko!pentru! a!ne!cufunda! într-o!lume! de! o!spiritualitate! aparte.!
Japonezii! înțeleg! să-și! lege! spiritul! de! natură! în! cel! mai! armonios! mod! cu!
putință,!de!aceea! vom!avea!împreună!ocazia!să!ne!reculegem!la!temple!vechi,!
construite! în! păduri! seculare,! în! munte,! într-un! peisaj! dominat! de! lacuri! și!
cascade,!izvoare!termale!Dierbinți,!maimuțe!sălbatice!și!multe,!multe!poteci!de!
căutat!suDletul!în!izolare.
Ne! cazăm! la! un! ryokan!perfect! integrat! peisajului,! un! “han”! japonez! în! care!
ospitalitatea! atinge! un! nivel! de! perfecțiune! uimitor.! Ne! curățăm! suDletele! și!
trupurile! în! băile! Dierbinți! și! mâncăm! bucate! tradiționale,! preparate! cu!
ingrediente!locale!de!personalul!ryokan-ului!si!okamiWsan,!gazda!ce!va!veghea!
asupra!bunăstării!noastre.
A! rata! experiența! de! a! dormi! într-un! ryokan! este! una! din! greșelile! pe! care!
mulți!din!cei!ce!vizitează!Japonia!o!fac.!Așa!ceva!nu!ni!se!va!întâmpla!și!nouă!
Ziua%6,%02%aprilie,%[!Md!/!-!/!C!]
Nikko%!
Edo!Wonderland!–!Lacul!Chuzenji!
Bună! dimineața!! Ce! este! totuși! un! ryokan?! Parfumul! delicat! de! tatami,!
eleganța! interioarelor,! servirea! meticuloasă,! băile! minerale! calde,! mesele! cu!
produse! locale,! toate! acestea! și! mai! mult! de! atât,! combinate,! reprezintă! un!
ryokan,!hanul!tradițional!japonez.
Odihniți! și! împrospătați,! respirând! sacrul! și! natura! de! la! Nikko,! trimitem!
bagajele! la! Kyoto! și! pornim! într-o! incursiune! în! Edo! Wonderland,! un! parc!
tematic!ce!recreează!atmosfera!Japoniei!feudale!în!cele!mai!mici!detalii.!
Ne! lepădăm! de! straiele! noastre! de! străini! și! ne! transformăm! pentru! câteva!
ore!în!samurai,!gheișe!sau!ninja!pentru!a!gusta!din!bunătați!gătite!după!rețete!
vechi,!pentru!a!asista!la!lupte!cu!săbiile!sau!la!piese!de!teatru!vechi.
După-amiaza! mergem! să! ne! privim! în! oglinda! lacului! Chuzenji,! creat! prin!
explozia! vulcanică! a! muntelui! sacru! Nantai.! Două! cascade! spectaculoase!
întregesc!peisajul.
Ne! întoarcem! la! gazda! noastră! primitoare,! în! ryokan,! și! ne! bucurăm! de! un!
somn!bun!într-o!cameră!cu!tatami!și!uși!de!hârtie,!amenajată!tradițional.
Ziua%7,%03%aprilie,%[!Md!/!-!/!C!]
Nikko%–%Hakone%–%Muntele%Fuji%–%Ito
Părăsim! Nikko!cu!bagajele! de! mână,!bagajele!mari!alergând!înaintea!noastră!
la!Kyoto!prin!intermediul!serviciului!de!curierat.
Pentru! noi! e! vremea! să! vedem! mărețul! Fuji!! Fiind! încă! somnoros! și!
neprietenos!după!iarna!ce!abia!a!trecut,!muntele!nu!poate!Di!escaladat.!Însă!îi!
putem! da! târcoale! și! admira! de! la! baza! sa,! din! regiunea! Hakone,! o! zonă!
renumită! pentru! frumusețea! sa.! Hakone! face! parte! din!parcul! național!Fuji-
Hakone-Izu!și!oferă!priveliști!demne! de!o!vedere! de!trimis!acasă.!Dacă!o!vor!
permite!condițiile!meteo,!urcăm!cu!telefericul!pentru!a!vedea!mărețul!vulcan!
în! toată! splendoarea! sa,! desfășurându-se! înaintea! noastră.! Să! aveți! la!
îndemână!haine!călduroase;!la!altitudine!poate!Di!destul!de!frig.
După! un! prânz! ușor,! pornim! către! o! nouă! supriză! din! șirul! de! experiențe!
unice! pregătite! pentru! voi:!o!pensiune! cu! băi! termale! în! insula! Izu.! Aici! ne!
relaxăm,! facem! baie! uitându-ne! în! larg,! către! ocean! și! asistăm! la! o!
demonstrație!de! tăiere! a!unui!ton!imens!cu! o!sabie! de!samurai!!Cina! ne! este!
astfel!asigurată!
Poate!că!ai!ghicit!deja:!este!chiar!pensiunea!familiei!lui!George,!deja!prietenul!
nostru,!așa!că!nu!avem!cum!să!Dim!tratați!altfel!decât!regește!!
Ziua%8,%04%aprilie,%[!Md!/!P(p)!/!-!]
KYOTO%–!Capitala!Lumii!Vechi
Iată-ne!din!nou!în!tren,!spre!Kyoto!de!această!dată.!Ne!lăsăm!bagajele!la!hotel!
și!pornim!să!vedem!cele!mai!faimoase!temple!din!Japonia.
Kinkaku-ji,!Templul!de!Aur,!este!o!structură!de!lemn,!cu!două!etaje,!îmbrăcată!
în!foiță!de!aur,!străjuind!un!ochi!de!apă!în!care!înoată!agil!pești!colorați.
Pașii! ne! poartă! către! Gion,! cartierul! gheișelor.! Zona! Higashiyama! este! bine!
conservată,! cu! alei! vechi,! pietruite,! străjuite! de! multe! ceainării! tradiționale,!
magazine!ale!micilor!artizani!și!case!vechi!din!lemn,!ale!micilor!comercianți.
E!vremea!să!bem!un!ceai!verde!pregătit!cu!îndemânare!și!grijă.!Să!ne!relaxăm,!
să! gustăm! mochi,! găluște! de! orez! tradiționale,! și! să! ne! pregătim! cu! inima! și!
ochii! pentru! un! spectacol! de! dans!bogat! și! plin! de! poezie.! Ne! vom! petrece!
seara,! așadar,! în! compania! ucenicelor!de! gheișe! –!maikoWsan! –!și!a! dansului!
lor!fermecător.
Mai!târziu!ne!bucurăm!de!un!eveniment!special,!care!se!petrece!într-o!singură!
săptămână! din! an:!ciresii! inDloriti! vor!Di! iluminati! la! Kiyomizudera,! Templul!
Apei!Pure,!unul!dintre!cele! mai!iubite! temple!ale!Japoniei.!Stâlpii!săi!de!lemn!
îi!susțin!de!sute!de!ani!structura!la!13!m!înălțime!față!de!baza!dealului!pe!care!
e! construit.! Printre! cireșii! înDloriți,! care! cresc! în! interiorul! complexului!
Kiyomizudera,!se!poate!zări!Kyoto,!în!toată!măreția!sa.
Ziua%9,%05%aprilie,%[!Md!/!-!/!C(p)!]
Kyoto%–%Arashiyama%(excursie!de!1!zi)
Dis!de!dimineață! luăm!trenul!până!la!Arashiyama,!un!district!în!apropiere! de!
Kyoto,!unde! ne!vom!pierde!în!pădurea!de! bambuși,!pentru!care!japonezii!vin!
din! toate! colțurile! țării.! Bambusul!are! un! rol!central! în!cultura! japoneză,! din!
el! se! confecționează! o! mulțime! de! obiecte! de! uz! zilnic! pentru! japonezi.! Îl!
regăsim!în! structurile! caselor,!în! arcuri! și!săgeți,!în! obiecte! folosite! în! artele!
marțiale.
Luăm! apoi! pieptiș! un! suiș! pitoresc,! pentru! a! ajunge! pe! platoul! Parcului! cu!
Maimuțe.! Admirăm! priveliștea! de! vis,! alături! de! neastâmpăratele! maimuțe!
care!zburdă!pe!aici!în!libertate.!Urcușul!este!unul!facil!și!plăcut,!care!nu!pune!
probleme!deosebite.
După-amiaza! este! rezervată! contemplării! DilosoDice! și! unei! activități! pur!
japoneze:!hanami!–!facem!picnic!sub!cireșii!în!Dloare,!într-unul!dintre!cele!mai!
faimoase! locuri! pentru! această! activitate:! parcul! Maruyama! din! Kyoto.!
Mâncăm!și!bem! ceea! ce! mănâncă!și!bea!japonezul!de! rând,!ne! amestecăm!cu!
ei! și! petrecem! până! seara! târziu,! când! cireșii! vor! Di! iluminați.! Este! un!
spectacol! unic! și! o! experiență! de! neuitat,! de! care! trebuie! să! te! bucuri!
neapărat!dacă!ai!ajuns!în!Japonia.!
Ziua%10,%06%aprilie,%[!Md!/!-!/!C!]
Kyoto%–%Fushimi%Inari%–%Muntele%Sacru%Koya4san!(cazare!la!templu)
După! checkout!ne! trimitem! bagajele! prin!curier!la! Osaka,! destinația! noastră!
Dinală.!!Ne!reîntâlnim!cu!ele!în!ziua!12.
Părăsim!Kyoto!cu!bagajele!de!mână!și!ne!oprim!în!scurt!timp!la!Fushimi!Inari,!
unde! admirăm! o!pădure! de! porți! Torii! care! domină! peisajul! cu!stacojiul! lor!
puternic.! Întinzându-se! pe! 233! de! metri,! tunelul! iți! creează! impresia! unui!
labirint!sacru.
Ne!continuăm!călătoria!către!cea!mai!intensă!experiență!a!sacrului!în!Japonia:!
Muntele! Koya-san.!Sus!de!tot,!ascuns!în!munte,! există!un!complex!ce!numără!
mai!mult!de!100!de!temple!budhiste,!datând!din!anul!826.!
Călugării!ne! vor!primi!în!casa!lor,!ne!vor!da!un!loc!unde! să! dormim! și! ne!vor!
găti!mâncare!speciDică,!shojin&ryori.! Nu!știu!dacă! ai!mai!dormit!vreodată! într-
un! templu,! dar!această! experiență! pe! Koya-san,! suntem! siguri,! va! constitui!
una!din!experiențele!cele!mai!frumoase!din!călătoriile!tale!de!până!acum.!
În! zorii! zilei,! călugării! ne! vor! trezi! pentru! a-i! însoți! la! rugăciunea! de!
dimineață! și! ne! vor! pregăti! un! mic! dejun! care! să! ne! dea! puteri! pentru!
pelerinajul!pe!munte.
Ziua%11,%07%aprilie,%[!Md!/!-!/!-!]
Koya4san%–%Osaka
După! ce! participăm! la! rugăciunea! de! dimineață! și! ne! înfruptăm! din! micul!
dejun! pregătit! de! călugării! budhiști,! explorăm! zona! în! care! ne! aDlăm,! fără!
nicio!grabă!sau!grijă.!
Acest!munte! sfânt!te! va! transpune! într-o! zonă! a! irealului! și!a! sacrului.! De! o!
frumusețe!naturală!deosebită,!te!va!face!să!absorbi!prin!toți!porii!semniDicația!
și!esența!Japoniei.!
După-amiaza! pornim! spre! Osaka,! al! treilea! oraș! ca! mărime! din! Japonia.!
Japonezii!din!Osaka!sunt!considerați!mai!extrovertiți!decât!restul!japonezilor,!
de! aceea!orașul!are!reputația!unui!petrecăreț!căruia!îi! place!mâncarea! multă!
și!bună,!muzica!zgomotoasă,!țoalele!americane!și!negocierile!cu!străinii.
Străzile! “boeme”! din! Minami-Namba! –! Shinsaibashi! și! Dotonbori! –! ne!
așteaptă! luminoase! și!foarte!vesele,!cu!magazine!cu! de!toate,! cârciumi!în!stil!
vechi! și! street& food! gustos.! Aveți! timp! să! vă! plimbați! în! voie,! să! faceți!
cumpărături,!să!experimentați...
Seara!ne!reunim!cu!toții!pentru!experiența!unui!pub!în!Japonia!–!izakaya.!Vei!
vedea,! nu! prea! seamănă! cu! ceea! ce! ești! obișnuit!să! asociezi! cu! noțiunea! de!
pub!de!pe!la!noi...
Ziua%12,%08%aprilie,%[!Md!/!-!/!-!]
Hiroshima%–%Miyajima%(excusie!de!1!zi)
Ne! trezim! cu! noaptea-n! cap! și! ne! bazăm! din! nou! pe! trenurile! rapide!
Shinkansen!să!ne!ducă,!în!mai!puțin!de!3!ore,!la!Hiroshima.!Briza!oceanului!ne!
întampină!de! cum!coborâm!din!tren,! așa!că!ne!îmbarcăm!împrospătați!pe! un!
ferry! care! ne! duce! la! Miyajima! –! una! dintre! cele! mai! frumoase! insule! ale!
Japoniei.!
Razele! soarelui! ce! răsare! se! răsfrâng! superb! asupra! templului! Itsukushima!
Shrine,! un! templu! construit!în! ape,! care! se! dezvăluie! pe! de-a! întregul! și! se!
acoperă!după!ritmul!mareelor.
Urcăm! cu! telecabina! în! vârful!muntelui!Misen,! de! unde! admirăm! una! dintre!
cele!mai!frumoase!priveliști!asupra!unei!părți!din!arhipelagul!nipon.
Înapoi!pe! pământ!(mai)!solid,!încercăm! faimoasa!Hiroshima&okonomiyaki,! un!
soi!de!pizza!japoneză!cu!de!toate,!și!păstrăm!o!tăcere!respectuoasă!în!preajma!
locului!unde!a!explodat!bomba!atomică!–!Bomb!Dome.
Ne! scuturăm!de!cenușă!și!ne!întoarcem!la!Osaka!pentru!ultima!zi!de! călătorit!
în!Japonia.
Ziua%13,%09%aprilie,%[!Md!/!-!/!-!]
Nara!(excursie!de!1!zi)
Înainte! de! Kyoto! a! fost! Nara.! Fosta! reședință! imperială! și! prima! capitală!
permanentă! a!Japoniei! într-o!eră!a! multor!schimbări,! Nara! păstrează! comori!
nebănuite.
Pornim! către! Nara,! de! dimineață,! cu! trenul.! Cum! altfel?!! De! îndată! ce!
ajungem,! ne! dezmorțim! picioarele! până! în! parcul! căprioarelor,! unde! avem!
delicioasa! ocazie! să! vedem! căprioarele! în! libertate! și! să! le! hrănim! cu! niște!
biscuiți!speciali!–!shika&senbei&–!care!le!plac!la!nebunie.!
Urmează!templul! Todaiji,! care!adapostește! un!Buddha!imens!din!bronz,! înalt!
de! 15! m.! Trecem! prin! grădina! minunată! Isuien! către! Kasuga! Taisha,! un!
complex!shinto!care!adăpostește!o!pădure!de...!lanterne!din!bronz.!Când!sunt!
aprinse,! priveliștea! este! magică.! Templul! este! învăluit! în! Dlorile! liliachii! de!
glicină!de!la!sfârșitul!lui!aprilie!până!în!mai.
Ne! îndreptăm! în! direcția! unor! strigăte! ritmice,! trecem! pe! lângă! magazinele!
pline! cu! kimonouri! și! ajungem! în! mijlocul! unei!demonstrații!stradale! live! de!
fabricare!a!mochi,!tradiționalele!găluște!dulci!japoneze,!din!făină!de!orez.
Cu! o! gălușcă! proaspătă! în! mână,! ne! întoarcem! la! trenul! nostru! cel! de!
încredere!și!petrecem!o!ultimă!noapte!în!Osaka!și!în!Japonia.
Ziua%14,%10%aprilie,%[!Md!/!-!/!-!]
Osaka%4%București
Dimineața! o! începem! din! nou,! evident,! cu! un! ceai! japonez,! servit! cum! se!
cuvine!!Este!timp!și!pentru!o!scurtă!plimbare! de!dimineață,!înainte!de!check-
out!și!plecarea!către!aeroport.
Părăsim!Japonia!la!ora!13:15,!de!pe!aeroportul!futurist!al!Osakăi,!construit!pe!
o!insulă! artiDicială,! creată!special!în!acest!scop!(poate!ai!văzut!documentarul!
pe!National!Geographic).!Decolăm,!așadar,!de!pe!Kansai&International&Airport,!
în!direcția!Frankfurt,!unde!aterizăm!la!ora!locală!18:00.
După! o! escală! de! doar! 2h! 20m,! continuăm! către! București.! Ajungem! pe!
aeroportul!Henri!Coandă!la!ora!23:25.

Bine%ai%revenit%acasă%!%
Te%așteptăm%cu%drag%să%participi%și%la%alte%aventuri%!
Tariful%Pachetului%(28%martie%4%10%aprilie%2014)
3148*%EUR%/%persoană%în%cameră%dublă

*!Supliment!single:!570!EUR
*! Preț!valabil! pentru!un! grup! de! min.! 9!și! max.! 15! persoane.! Notă:! În! cazul!
formării! unui! grup! mai! mic! de! 9! persoane,! tariful! se! recalculează! (se! vor!
adăuga!±!€100).
*!Achitarea! contravalorii!călătoriei! se! va! realiza:! 50%!la! momentul! înscrierii!
şi!50%!cu!min.!30!de!zile!înainte!de!plecare.
Tariful%%include:
12!nopți!de!cazare,!cu!mic!dejun!inclus.! Cazarea!se! face! la!hoteluri!de!
3*!(2x),!4*!(4x)!și!5*!(3x),!ryokan!(2x)!și!la!templu!(1x);
Transportul! cu! avion/autocar/tren,! pe! durata! întregului! circuit,! așa!
cum!este!speciDicat!în!program;
9!mese!adiţionale!(1!x!prânz,!8!x!cină)!–!structura!se!poate!modiDica;
Toate!intrările!la!obiectivele!turistice!din!program;
Zborul! internaţional,! pe! ruta! Bucureşti-Viena-Tokyo! și! Osaka-
Frankfurt-Bucureşti,!cu!companiile!Austrian!Airlines!și!Lufthansa;
Toate!taxele!de!aeroport;
Însoțitor!vorbitor!de!limba!română,!din!partea!1001!Adventures.
Experiențe%1001%Adventures%incluse:
Tur!panoramic!de!½!zi!și!croazieră!pe!râul!Sumida,!in!Tokyo;
Unica! ocazie! de! pe! piață! de! a! observa! subculturile! fashion! ale!
tineretului!japonez!în!Harajuku,!duminica;
Karaoke!Party!în!cel!mai!animat!district!nocturn!al!Tokyo;
Fețele! ascunse! ale! Japoniei! high-tech:! anime,! manga,! maid! cafe,!
purikura,!robot-restaurant;
Cazare!într-un!hotel!atipic:!LOVE!HOTEL;
Cazare!la!un!templu!de!pe!muntele!sacru,!Koya-san;
Imersiune!în!Japonia!Feudală!și!costumare!în!gheișă!sau!samurai;
Baie!în!izvoare!termale!Dierbinți;
Dans!tradițional!al!maiko-san,!ucenicele!de!gheișă;
Ceai!verde!într-o!ceainărie!tradițională!din!Kyoto;
Hanami!–!picnic!sub!cireșii!în!Dloare;
Seară!la!izakaya,!pub-ul!japonez;
Excursie!cu!telecabina!pe!muntele!Misen,!insula!Miyajima;
Excursie!cu!telecabina!la!Hakone;
Aventuri! culinare:! Hiroshima! okonomiyaki,! Osaka! takoyaki,! hanami!
obento;
Demonstratie!stradală!live!de!fabricare!a!mochi;
Excursii!în!natură!(hiking)!la!Hakone,!Arashiyama,!Koya-san.
...dar!și!alte!surprize,!pe!care!nu!le!trecem!aici...!că-s!surprize!!:)
Tariful%NU%include%/%Posibile%cheltuieli%suplimentare,%opționale:
Mesele!ce!nu!sunt!incluse!în!pachet:!10!-30!EUR/masă;
Eventuale!taxe!foto!la!obiectivele!turistice;
Asigurarea!de!călătorie;
Cheltuielile!personale!și!bacșișuri;
Suveniruri,!bijuterii,!obiecte!de!vestimentație;
Alte!activități!neincluse!în!program.
Detalii%organizatorice
Hoteluri%selecţionate*%
Check&in/out nopți Locația Hotel
29/31!mar*e 2 Tokyo Hotel!Coco!Grand!Ueno!4*
!
31mar*e/01 aprilie 1 Tokyo Love!Hotel!(surpriză!)
01/03!aprilie 2 Nikko Nikko!Tokinoyuu!3*
03/04!aprilie 1 Ito FujiYoshi!Onsen!4*
04/06!aprilie 2 Kyoto Kyoto!Royal!Hotel!&!Spa!4*
06/07!aprilie 1 KoyaTsan Templu
07/10!aprilie 3 Osaka Swissotel!Nankai!Osaka!5*
*! Vom! face! tot! posibilul! să! menținem! rezervările! la! hotelurile! menționate,! până! în!
momentul!înscrierilor.!În!situația!puțin!probabilă!ca! aceste!hoteluri! să!nu!mai!conDirme!
disponibilitatea,!le!vom!înlocui!cu!altele!similare!sau!superioare.!

Zboruri%internaţionale,%cu%Austrian%Airlines%și%Lufthansa
% 1.!!Otopeni!–!Viena:!! ! 11:10!/!11:55!!!! 28!mar.!-!28!mar.
! 2.!!Viena!–!Tokyo:!! ! 13:05!/!08:15!!!!!!!!!! 28!mar.!-!29!mar!!!!!!!!!!!!!!
! 3.!!Osaka!–!Frankfurt:!! ! 13:15!/!18:00!!!!!!!!!!!!! 10!apr.!-!10!apr.!!!!!!!!!!!!!!!!
! 4.!!Frankfurt!–!Bucureşti:!!! 20:20!/!23:35! ! 10!apr.!-!10!apr.
*!Orarul!zborurilor!(nu!și!tariful)!poate!suferi!modiDicări.!De!obicei!însă,!aceste!modiDicări!
sunt! de! ordinul! minutelor! sau! zecilor! de! minute.! Vom! face! tot! posibilul! să! adaptăm!
programul,!în!eventualitatea!apariției!unei!astfel!de!situaţii!improbabile!și!nedorite.

Recomandări
Paşaport!deDinitiv!și!valabil!minim!6!luni!de!la!întoarcerea!din!călătorie!
(obligatoriu).
Asigurarea!de!călătorie,!care!include!şi!asigurarea!Storno,!este!opţională,!
dar!recomandată.!
Suma!minimă!recomandată!pentru!cheltuieli!care!nu!sunt!incluse!în!pachet:!
250-500!EUR!extra/persoană.!

Vă%mulțumim%pentru%participare!
Fiecare!călătorie!ne!creează.!
Fiecare!experiență,!care!presupune!
traversarea!unor!graniţe!fizice!sau!
mentale,!ne!transformă.
CĂLĂTOREȘTE!PENTRU!A!ÎNȚELEGE!

Vrei%să%participi%sau%ai%întrebări?%
Contactează4ne!
!
Peter!SCHMIDTS!-!0723.291269
Mirona!GRIGORE!-!0755.070700
Diana!BUNESCU!-!0736.803833
ofDice@1001adventures.ro
travel@1001adventures.ro!
www.1001adventures.ro