Anda di halaman 1dari 1

SMK BANDAR KERAYONG

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU : 35 HARI : KHAMIS TARIKH : 27/09/2018


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN STRATEGI PdP
5 KREATIF/PROGRESIF Pembelajaran Berasaskan Inkuiri /
MASA 11.10 AM – 11.50 AM Pembelajaran Berasaskan Masalah
BIDANG NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI Penggunaan Teknologi
& KEKELUARGAAN
TAJUK Ulangkaji Pelajaran (Jawab Untuk Jaya 2018)
NILAI Kasih sayang & Kasih Sayang Terhadap Keluarga PdP ABAD 21
OBJEKTIF Pelajar dapat : Entry card / Exit Card
PEMBELAJARAN i. Menjelaskan ciri-ciri dan kepentingan nilai. Brainstorming /
ii. Menghurai tema: Gallery Walk
iii. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Games
iv. Cara menghargai pengorbanan ibu bapa x Stay, y Stray
v. Cara mewujudkan keluarga bahagia Group Prensentation
vi. Tanggungjawab mengekalkan tradisi Role Play
keluargaTanggungjawab anggita keluarga. Traffic Light
vii. Memberi contoh amalan kekeluargaan

KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyenaraikan 3 kesan tidak bertanggungjawab


terhadap keluarga PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
2. Menyatakan 3 contoh setiap tema Peta Bulatan
3. Perbincangan tentang kepentingn institusi keluarga Peta Buih /
AKTIVITI Peta Buih Berganda
1. Guru membincangkan maksud nilai Peta Pokok
2. Pelajar memberikan contoh-contoh amalan. Peta Dakap
3. Sumbang-saran tentang implikasi tiada sikap Peta Alir /
tanggungjawab terhadap keluarga Peta Pelbagai Alir
4. Pelajar menyatakan kepentingan institusi keluarga Peta Titi
5. Perbincangan jawapan
6. Pembetulan jawapan
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
BAHAN BANTU  Buku teks Mengaplikasi /
MENGAJAR (BBM)  Solan JUJ 2018 Menganalisis
 Skema jawapan Menilai
Mencipta /
LATIHAN/KUANTITI 2 soalan struktur dan 1 soalan esei
KERJA
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
(EMK)
REFLEKSI Pada akhir pembelajaran: ____/_____murid Bahasa Melayu /
dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan Patriotrisme
____murid tidak mencapai objektif akan diberi Kreativiti dan Inovasi
Geografi
bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP
Teknologi Maklumat dan
ditunda kerana________________________ Komunikasi

Tindakan susulan :

PENTAKSIRAN
Latihan Bertulis /
Lisan /
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :