Anda di halaman 1dari 3

Minggu :2

Tahun : 4 UKM

Bilangan Murid : 35 orang

Tarikh : 14 Ogos 2018

Masa : 11.15-11.45 pagi

Mata pelajaran : Pendidikan Muzik

Modul : Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan : 1.4 Memainkan rekorder secara ensemble.

Standard Pembelajaran : 1.4.1 Memainkan not G, A, B, , C’, D, dengan ton yang baik.

Fokus : Penjarian not G.

Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Memainkan penjarian not G dengan ton yang betul.
(langkah 1)
2. Memainkan not G pada skor dengan ton dan nilai not
dengan betul. (langkah 2)

Pengetahuan sedia ada : Sudah tahu dan mengenal teknik memegang, penjarian dan
bahagian rekorder.

BBM : Rekoder, lembaran kerja, skor not G, skor lagu

Kemahiran Berfikir : Menganalisis

EMK : Kreativiti dan inovatif, TMK.

Penerapan nilai-nilai murni : Berdisiplin, menghormati orang lain, bekerjasama,
menghargai

Murid memberi respon dan guru jawab mengaitkan dengan isi pembelajaran pada hari ini Langkah 1 Penjarian 1. Murid diminta untuk menepuk not krocet Skor. lagu secara berbeza. rekorder (5 minit) 2. (2 minit) video 2. . Contoh soalan: Apakah nilai yang telah kamu pelajari pada hari ini? Andaian jawapan: Kami telah mempelajari nilai berkerjasama sewaktu menjalankan aktiviti berkumpulan. skor. Video. (10 minit) ensemble 2. Guru menyoal teknik memegang. Guru menanyakan kepada murid tentang EMK: Kreativiti (4 minit) kembali perkara yang telah dipelajari pada hari ini dan inovatif pengajaran Contoh soalan: yang telah Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Nilai: dijalankan. kerajinan.Langkah/Masa Isi Aktiviti Catatat/BBM/Nilai Kandungan Set induksi 1. skor yang ditunjukkan. Andaian jawapan: bekerjasama Kami telah belajar cara memainkan not G pada Menerapka rekorder. Guru menunjukkan frasa not yang lain dan murid diminta untuk memainkan skor tersebut. Murid kemudiannya diminta memainkan Bekerjasama. Nilai: 3. 1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. BBM : rekorder 2. EMK : TMK 2. nilai murni yang diperoleh pada hari ini. Guru mendemonstrasikan penjarian not G BBM: not G dengan betul. 5. frasa not G 3. saling menghormati Penutup Mengimbas 1. Guru menunjukkan skor kepada murid. Guru membincangkan dengan murid tentang murid. Laptop. n nilai murni dalam diri 2. 4. Langkah 3 Permainan 1. Guru menunjukkan 2 frasa skor yang BBM: rekoder. Guru membimbing murid yang lemah. Murid kemudiannya diminta memainkan rekoder mengikut not yang terdapat pada Nilai : Berdisiplin. Guru menayangkan video seorang pemain BBM: Tayangan rekorder profesional. Soal 3. Murid kemudian diminta untuk memainkan not G secara staccato dan legato. meniup speaker dan jenis ton yang dimainkan. Nilai: kerajinan Langkah 2 Permainan 1. frasa tersebut secara berkumpulan. rekorder (12 minit) mengikut dan kuaver.