Anda di halaman 1dari 1

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
( PJOK )
KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN KEGIATAN
Kepada
Yth. Kepala SMP ............................
Di
Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan kegiatan MGMP PJOK yang dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : .................................................
Tempat : .................................................
Waktu : .................................................

Catatan Kegiatan :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Sidoarjo, ......................20
Ketua MGMP PJOK Yang melaporkan

Drs. Hendra Marhendinata ..........................................
Nip.196602121998021003 Nip.

Mengetahui
Pembina MGMP PJOK

Drs. M. CHALIQ, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 195812081981031006