Anda di halaman 1dari 12

Sejarah Tingkatan 1

Arahan : Jawab semua soalan dan hitamkan jawapan anda di kertas jawapan yang telah
disediakan di helaian terakhir kertas soalan.

Nama : __________________________________ Kelas : ________

Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah :

 Berkembang di Semenanjung Greece
dan pulau-pulau di Laut Aegean serta
Laut Mediterranean.
 Terkenal dengan Negara-kota atau Polis.
 Penduduknya dikenali sebagai pelayar
yang handal.

1. Pernyataan di atas merujuk kepada salah satu tamadun yang berkembang antara tahun
1000 SM hingga 800 SM. Apakah nama tamadun tersebut?
A. Tamadun Rom
B. Tamadun Yunani
C. Tamadun China
D. Tamadun India

Soalan 2 berdasarkan pernyataan di bawah :

Tamadun Yunani dan Tamadun Rom menunjukkan
peningkatan yang tinggi dalam pelbagai bidang.

2. Antara pernyataan yang berikut, manakah yang berkaitan dengan peningkatan tamadun?
A. Kelangsungan manusia mencipta teknologi berasakan inovasi terkini.
B. Kebolehan manusia meningkatkan ekonomi agar lebih kukuh.
C. Kesungguhan manusia menjalinkan hubungan serantau.
D. Kemampuan manusia menggunakan pemikiran dan alam sekitar.

3. Apakah fungsi Dewan Perhimpunan di Athens?
I. Mahkamah orang awam
II. Melantik ahli majlis
III. Menguruskan hal ehwal pendidikan
IV. Melaksanakan dasar-dasar
A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

Pusat pentadbiran C. Raja sebagai ketua kerajaan B. I dan II C. Majistret dan Juri IV. III dan IV . Rakyat terlibat dalam pemerintahan C. Kaum wanita tidak terlibat dalam ketenteraan D. I dan III D. Mempunyai sistem pilihan raya untuk memilih badan pemerintah III. Majlis mempunyai kuasa kawalan terhadap pentadbiran dan menetapkan dasar- dasar yang akan dilaksanakan. II dan IV B. Manakah antara berikut adalah merupakan jenis pemerintahan yang diamalkan oleh Tamadun Yunani? A. Rasuah Amanah 7. Antara yang berikut manakah pernyataan yang menunjukkan masyarakat Sparta mementingkan latihan ketenteraan. Demokrasi berparlimen B. Berkuasa mutlak Jujur B. Demokrasi tidak lansung C. Pemujaan dewa B. Pilih pernyataan yang betul tentang ciri-ciri demokrasi di Athens I. Telus Zalim D. Anak lelaki dilatih dari awal menjadi tentera 5.4. Dua orang raja sebagai ketua kerajaan C. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia? A. Menindas rakyat Tamak C. Dewan Negara meluluskan belanjawan D. Pilih ciri pemimpin yang perlu ada dalam gaya kepimpinan berikut : Demokrasi Tirani A. A. Seni bina agung Tamadun Rom ialah Colosseum. Di bawah Dewan Perhimpunan terdapat tiga badan iaitu Majlis. Apakah fungsi Colosseum terhadap masyarakat Rom? A. Penyimpanan patung 8. Dewan Negara menentukan Ketua Negara 6. Demokrasi lansung 9. Pertarungan pahlawan D. A. Demokrasi bebas D. Dewan Perhimpunan merupakan badan tertinggi II. Rakyat perlu berjiwa patriotik B.

Pilih pernyataan yang benar tentang fungsi Majistret dalam sistem Demokrasi di Athens I. Zaman Empayar C. Aristokrasi C. Melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan II. Zaman Empayar . II dan III D. Zaman Republik. Zaman Dinasti. Monarki terhad D. Apakah jenis sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan di Sparta? A. Melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh Majlis A. Merupakan kakitangan kerajaan IV. Tirani 13. I dan II C. Zaman Beraja. Tamadun Athens C. Zaman Maharaja D. 10. Urusan pentadbiran dibantu oleh sebuah Dewan Perhimpunan dan Majlis 14. Menekankan disiplin ketenteraan B. Mahkamah D. Tamadun ini terletak di Lembah Latium berhampiran dengan Sungai Tiber. Menekankan aspek disiplin dan taat setia C. Pernyataan di atas adalah fungsi satu badan di bawah Dewan Perhimpunan iaitu A.  Menjadi pemutus kepada sesuatu kes 11. Mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan III.. Tamadun Rom terbahagi kepada tiga zaman iaitu A. D. A. Tamadun Indus D. Zaman Dinasti. I dan III Soalan 11 berdasarkan pernyataan di bawah :  Badan yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan dengan keadilan. Zaman Pertengahan. Oligarki B.  Dianggotai oleh 101 hingga 1001 orang berdasarkan keseriusan kes. III dan IV B. Zaman Akhir B. Majistret B. Tamadun Rom 15. Juri C. Zaman Purba. Tamadun yang dimaksudkan ialah. Mempunyai dua raja yang sama-sama memerintah bagi mengelakkan seorang daripada raja bertindak kejam. Majlis 12. Zaman Republik. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan Monarki Terhad yang diamalkan oleh Sparta? A. Tamadun Yunani B. Zaman Beraja.

Pantheon . Raja Firaun. hamba abdi 18. bangsawan. Patrician. Klasik Rom B. Soalan ini adalah berdasarkan pernyataan di bawah:  Merupakan binaan Colosseum mini  Terbina lebih 230 buah diseluruh Empayar Rom  Sebuah gelanggang terbuka Pernyataan tersebut adalah merujuk kepada salah satu seni bina dalam tamadun Rom. Akueduk D. Sejarah Eropah C. Melambangkan kehidupan bertamadun 20. Tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara Gladiator B. Raja vespian 19. Colosseum B. Tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom C. Visanius Agrippa C. Pax Romana D. Apakah kegunaan seni bina Colosseum? A. bangsawan dan hamba C. bangsawan. Perkembangan seni Rom berkembang pesat kerana lahirnya beberapa arkitek seperti A. Kerajaan Macedonia 17. Marco Vitruvius B. Melindungi kerajaan Rom D. apakah nama seni bina tersebut? A. Tamadun rom mencapai kegemilangannya pada era… A. Maharaja. Plebian dan hamba B.16. hamba D. Raja. Hadrian D. Amfiteater C. Masyarakat Rom terbahagi kepada A.

Colosseum B. Kewujudan karajaan baharu C. iaitu janapada C. Kedudukan Magadha yang strategiK 23. Tamadun Indus Tamadun India Bagaimanakah perkembangan atau perubahan tamadun tersebut boleh berlaku? A. Peralihan pusat tamadun ke Lembah Ganges B. Perang Kalinga C.21. Rajah berikut menunjukkan perubahan Tamadun Indus kepada Tamadun India. Penyebaran agama Hindu B. Desakan rakyat B. Pemerintahan yang kukuh D. Sumbangan Magadha terhadap Tamadun India dapat dilihat melalui A. Amfiteater 22. Penyatuan masyarakat India 24. Pantheon D. Asoka menghentikan usaha perluasan kuasa secara fizikal sebaliknya menumpukan kepada pengembangan agama Buddha. Kewujudan kerajaan besar seperti mahajanapada D. Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan kaedah perluasan kuasa itu berlaku? A. Kemunculan kerajaan-kerajaan kecil. Rampasan kuasa D. Akueduk C. Soalan ini berdasarkan pernyataan di bawah:  Berfungsi sebagai tempat penyembahan dewa-dewi  Binaan berkubah yang terbesar di dunia  Mempunyai ruang terbuka yang dikenali sebagai Oculus Pernyataan tersebut adalah merujuk kepada ciri-ciri binaan? A. Gabungan ketenteraan .

Kekuatan ketenteraan IV. Penggubal kertas peperiksaan dikurung D. Kelompok yang paling tinggi dikenali? A. Kertas peperiksaan dikawal ketat dalam penjara C. Manakah antara yang berikut merupakan kelebihan seseorang yang terpelajar dalam Tamadun China? A. Bantuan pendidikan C. Menduduki hierarki teratas 27. Masyarakat Rom terbahagi kepada tiga kelompok. Sistem peperiksaan Tamadun China dikawal ketat dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Calon dikurung sebelum menghadapi peperiksaan B. I dan II C. Kautilya 26. Bangsawan 29. Tawaran latihan ketenteraan D. Asoka B.25. Matlamat sistem pendidikan Tamadun China ialah membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Pelbian C. Jadual berikut menunjukkan nama tokoh dalam Tamadun India dan Tamadun China. Mendapat gaji lumayan B. Antara faktor kejayaan perluasan kuasa dalam Tamadun India termasuklah I. III dan IV B. Dasar pemerintahan A. Apakah langkah yang diambil untuk memastikan ketelusan dalam proses peperiksaan Tamadun China? A. Shih huangdi D. Kawasan peperiksaan ditutup 28. Tamadun Tokoh India Chandragupta Maurya China x Siapakah x? A. Bindusara C. II dan III D. Dasar pembangunan negara II. Ketahanan binaan tembok III. Pendeta B. I dan III . Patrician D.

II dan III C. undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang batu yang diletakkan dikawasan strategik. Cai Lun B. Semasa zaman pemerintahan Asoka. Bagi mengukuhkan pembinaan negara. Tiang Maurya B. Terdapat tiga tahap sistem pendidikan dalam Tamadun China iaitu I. Menyertai peperangan C. Apakah nama tiang tersebut? A. Senarai di atas merujuk kepada sumbangan A. Pendidikan rendah II. Konfusius D. I. Mengekalkan tradisi dan budaya China terutamanya ajaran konfusianisme III. Hanya lelaki yang dibenarkan menduduki peperiksaan II. dasar perluasan kuasa secara fizikal dihentikan dan tumpuan diberikan kepada pengembangan agama Buddha. Tiang Gupta C. II dan III B. II. Maharaja Shi Huangdi 31. Masyarakat China membenarkan berlakunya peningkatan taraf sosial. Tiang Asoka 33. Han Fei Zi C. Tumpuan kepada aspek menulis karangan dan sajak IV. I dan IV 34. Mengisytiharkan diri sebagai pembesar D. III dan IV . I. Apakah ciri-ciri peperiksaan perkhidmatan awam yang diamalkan dalam Tamadun China? I. IV dan V B. Tiang Nanda D.II dan IV D. Memperkenalkan ajaran baharu 32. I dan II C. Pendidikan menengah IV. Pendidikan tinggi III. Bagaimanakah caranya? A. III dan IV D. Pendidikan awal kanak-kanak A.Soalan 30 adalah berdasarkan pernyataan di bawah:  Menyatukan China  Menyeragamkan unit timbang dan sukat  Menyeragamkan tulisan 30. Pusat pengajian tinggi V. Lulus peperiksaan B. I. Menterjemah dan mengintepretasikan buku suci A.

Apakah keistimewaan yang akan diperolehi oleh seseorang calon yang lulus tahap pertama (Xiucai) dalam peperiksaan perkhidmatan awam: A. Lembah Aluvium. Tahap Rendah. Chang’an 40. Lembah Olovium. Peperiksaan perkhidmatan awam yang melahirkan ramai golongan pedagang D. apakah faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan dalam bidang perdagangan? A. Tahap permulaan. Semasa pemerintahan Dinasti Han. iaitu laluan perdagangan daratan terpanjang. Siapakah tokoh yang memperkenalkan teknologi pembuatan kertas dalam Tamadun China? A. Pembukaan Laluan Sutera. Macedonia D. Sungai Tiber C. Dimanakah lokasi Tamadun Rom? A. Memperoleh butang keemasan dan mendapat jawatan dalam kerajaan B. Gurun Gobi C. Sungai Tiber B. Tahap Menengah. Tahap Awal. Tahap Pertama (Xiucai). Etruscan C. Memperoleh butang keemasan dan mempunyai kakitangan pengiring 36. Tahap Akhir 37. Han Fei Zi B. Xianyang D. Maharaja Han Wu Di 39. Tahap pertengahan. Sungai Tiber 41. termasuk untuk keluarga dan kampungnya C. Perkembangan sistem pendidikan dalam Tamadun China C. Cai Lun C. Maharani Dowager Cixi D. Mesir . Apakah nama pusat pemerintahan semasa Dinasti Qin dalam Tamadun China? A. Lembah Latium. Tahap Kedua (Juren). Tahap Tinggi C. Tahap tengah. Tahap ketiga (Jinshi) B. B. Sunagi Tiber D. Sovonia B. Lembah Sotium. Memperoleh butang keemasan yang akan dilekat pada topi mereka dan diterima sebagai kakitangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai Majlis Santapan Diraja D. Lembah Sungai Huang He B. Matlamat sistem pendidikan dalam Tamadun China 38.35. Nyatakan tiga tahap dalam peperiksaan perkhidmatan awam: A. Berikut merupakan pesaing-pesaing yang berjaya dikalahkan oleh Tamadun Rom kecuali A. Tamadun China juga telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan. Mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain. Tahap tertinggi D.

Kulit pokok II. Hubungan luar berkesan D. Mencapai keamanan 43. Meluaskan empayar B. Benang V. I. Mendapatkan gaji yang lumayan III. III. Kekuatan ketenteraan C. Pengorbanan seseorang warganegara . Menjadikan seseorang itu boleh berada di hierarki teratas A. Daun A. III dan IV C. II dan V 44. Meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik IV. I. II. I dan III C. II dan IV D.IV dan V D. Tamadun Rom mencapai zaman kegemilangan pada zaman Pax Romana 27 SM -180 SM? Mengapakah zaman tersebut dikatakan mencapai zaman kegemilangan? A. Manakah antara berikut merupakan bahan dalam pembuatan kertas I. II dan III B. II dan III B. Kewujudan teknologi pembuatan kertas menjadikan sistem pendidikandalam Tamadun China semakin baik.42. Serpihan rami kain III. Pernyataan di atas menunjukkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Sparta mengutama dan menekankan A. Dalam Tamadun China peperiksaan perkhidmatan awam bertujuan untuk membolehkan seseorang I. Jaring ikan IV. Menerima penghormatan II. Kestabilan ekonomi C. Disiplin ketenteraan dan taat setia B. I dan IV Soalan 45 adalah berdasarkan pernyataan di bawah Amalan dalam kehidupan masyarakat Sparta  Kanak-kanak berusia tujuh tahun dilatih menjadi tentera  Kaum wanita dilatih menjalani latihan fizikal seperti bertinju 45. Kemenangan dalam siri peperangan D.

Pada pendapat anda. Apakah faktor perluasan kuasa dalam Tamadun India? I. dan Gupta Berjaya menonjolkan kehebatan memperluaskan kuasa sehingga membentuk kerajaan dan empayar yang luas. Sistem peperiksaan yang telus tunjang perpaduan kaum 50. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Kekuatan kepimpinan tidak menjamin kestabilan negara C. apakah kesan perluasan kuasa jika diamalkan pada masa kini? I. bagaimanakah kita boleh memajukan Malaysia setara dengan negara maju pada hari ini? I. II dan III D. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Membentuk undang-undang . I dan IV 48. 46. Kesetiaan tentera III. Mengurangkan kemusnahan awam IV. Melanggar hak asasi manusia III. Melantik pembantu raja B. Pematuhan undang-undang adalah penting diamalkan D. I dan II C. Raja yang adil A. II dan III 47. I dan II C. Meruntuhkan perpaduan II. Lojakan pendidikan III. I dan III D. Bagaimanakah usaha para pemimpin tamadun awal dunia untuk memastikan kelicinan urusan pentadbiran negara? A. III dan IV B. Kekuatan ketenteraan IV. Perpecahan kaum IV. Pemerintahan yang stabil II. I dan II C. Dasar pemerintah II.Soalan 46 berdasarkan pernyataan di bawah Dinasti Nanda. II dan III D. apakah iktibar yang boleh menjadi panduan kepada rakyat untuk membina negara yang lebih berdaulat? A. III dan IV B. III dan IV B. Maurya. Mewujudkan kelas sosial C. Masalah social A. Perang antara wilayah adalah berkesan untuk meluaskan kuasa B. Memupuk semangat sejagat A. I dan IV 49. Menubuhkan pondok polis D.

Nama:___________________________________ Kelas:_______ Tandakan jawapan anda pada kertas jawapan ini No. JAWAPAN soalan 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 5 A B C D 6 A B C D 7 A B B D 8 A B C D 9 A B C D 10 A B C D 11 A B C D 12 A B C D 13 A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 17 A B C D 18 A B C D 19 A B C D 20 A B C D 21 A B C D 22 A B C D 23 A B C D 24 A B C D 25 A B C D 26 A B C D 27 A B C D 28 A B C D 29 A B C D 30 A B C D 31 A B C D 32 A B C D 33 A B C D 34 A B C D 35 A B C D 36 A B C D 37 A B C D 38 A B C D 39 A B C D 40 A B C D 41 A B C D 42 A B C D 43 A B C D 44 A B C D .

45 A B C D 46 A B C D 47 A B C D 48 A B C D 49 A B C D 50 A B C D Disediakan oleh. Disahkan oleh. _____________ _______________ ______________ . Disemak oleh.