Anda di halaman 1dari 4

10 – 1 = 5–2= 3–1

=

9–7= 8–6= 2–1=

4–4= 7–5= 4–2=

10 – 10 = 9–8= 6–3=

5–1= 3–2= 7–6=

5–4= 6–4= 4–0=

8–3= 6–1= 9–9=

Jawapan: . Anda dibenarkan keluar kelas untuk mencari jawapan.Selesaikan arahan yang diberi. Jawapan: 3. Jumlah kipas di kelas pemulihan tolak dengan 2. Jumlah manusia dalam kelas pemulihan tolak dengan 2. Jumlah tiang dewan tolak dengan 1. 1. Jawapan: 4. Jumlah kasut di hadapan kelas pemulihan tolak dengan 3. Jawapan: 2.