Anda di halaman 1dari 3

SOAL EVALUASI

KELAS 2 TEMA 2 BERMAIN DI LINGKUNGAN


SDN LOWOKWARU 2 MALANG
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Hari/Tgl: Jumat, 29 September 2017 Nama : ______________________
Waktu : 35 menit Kelas : _________No : ________

SOAL A
Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar!
1. Melaksanakan kegiatan sholat merupakan aturan yang berlaku di...
A. masyarakat B. rumah C. jalan raya
2. Aturan yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat harus kita...
A. laksanakan B. abaikan C. biarkan
3. Mengikuti kegiatan kerja bakti lingkungan RT merupakan aturan yang berlaku di...
A. sekolah B. rumah C. masyarakat
4. Berikut ini yang termasuk aturan di sekolah yaitu...
A. tidur tidak boleh terlalu larut malam
B. mengikuti kegiatan karang taruna RT
C. memakai seragam putih merah lengkap di hari Senin dan Selasa
5. Guna dari aturan yaitu...
A. supaya hidup kita teratur
B. supaya dijauhi teman
C. supaya tidak disayangi orang tua
6. Salah satu contoh aturan bermain engklek yaitu...
A. setiap anggota pemain dibagikan uang mainan
B. membuat pola permainan engklek di lantai
C. menjalankan bidak sesuai angka pada lemparan dadu
7. Dalam permainan monopoli, setiap anggota pemain harus...
A. mengocok dadu kemudian menjalankan dari start di awal permainan
B. menyiapkan kelereng
C. memasukkan biji-bijian ke dalam bak dakon
8. Akibat jika tidak melaksanakan aturan yaitu...
A. disayangi teman dan orang tua
B. hidup menjadi tidak teratur
C. selalu mendpatkan penghargaan
9. “Setiap pemain harus menerobos masuk dan menghindar dari penjaga” merupakan aturan dari
permainan...
A. ular tangga B. petak umpet C. gobak sodor
10. Sebutkan jenis aturan pada permainan berikut ini!
Nama permainan Laki-laki/Perempuan Aturan main
Engklek
Ular tangga
Sepak bola

SOAL B
Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar!
1. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku dapat tempat untuk menulis sesuatu.
Benda yang dimaksud adalah...
A. pensil B. kertas C. penggaris
2. Tidak berubah keadaan atau bentuknya merupakan makna dari sifat benda...
A. halus B. berubah C. tetap
3. Mengandung air merupakan makna dari sifat benda...
A. basah B. tetap C. halus
4. Kesat atau tidak halus merupakan makna dari sifat benda...
A. halus B. kasar C. basah
5. Licin, lembut, atau tidak kasar merupakan makna dari sifat benda...
A. berubah B. kasar C. halus
6. Benda yang isi dan bentuknya tetap disebut dengan benda...
A. gas B. cair C. padat
7. Benda yang bersifat air atau encer disebut dengan benda...
A. cair B. gas C. padat
8. Benda yang ringan seperti udara dan dapat menempati ruang disebut benda...
A. padat B. gas C. cair
9. Contoh yang sesuai untuk benda cair yaitu...
A. kecap, sirup, penghapus B. pensil, sirup, kertas C. air mineral, minuman kopi, sirup
10. Contoh yang sesuai untuk benda gas yaitu...
A. air mineral B. balon udara C. penggaris
Memetik Jambu di Rumah Udin
Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah.
Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya.
Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah.
Buahnya sangat banyak.
Udin dengan semangat memanjat pohon jambu.
Beni memetik jambu dengan menggunakan galah.
Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi.
Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik.
Mereka bermain dengan riang gembira.
11. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman?
........................................................................................................................................................
12. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin?
........................................................................................................................................................
13. Di mana Beni dan teman-teman memetik jambu?
........................................................................................................................................................
14. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu?
........................................................................................................................................................
15. Apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu?
........................................................................................................................................................

SOAL C
Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian, tentukan hasilnya!
1. 2 x 5 = ... + ... = ...
2. 4 x 2 = ... + ... + ... + ... = ...
3. 5 x 7 = ... + ... + ... + ... + ... = ...
4. 6 x 4 = ... + ... + ... + ... + ... + ... = ...
5. 2 x 8 = ... + ... = ...
6. 7 x 6 = ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... = ...
7. 4 x 9 = ... + ... + ... + ... = ...
8. 3 x 6 = ... + ... + ... = ...
9. 5 x 5 = ... + ... + ... + ... + ... = ...
10. 8 x 3 = ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... = ...
Tulis bentuk perkalian berikut berdasarkan penjumlahan berulangnya!
11. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ... x ... = ...
12. 6 + 6 + 6 = ... x ... = ...
13. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = ... x ... = ...
14. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ... x ... = ...
15. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ... x ... = ...
Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya!
16. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil.
Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah:
Bentuk perkalian : ..... x ..... Hasilnya : .....
17. Beni membeli permen beraneka rasa.
Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen.
Jumlah permen yang dibeli Beni seluruhnya adalah:
Bentuk perkalian : ..... x ..... Hasilnya : .....
18. Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mey.
Masing-masing mereka meniup 4 balon.
Jumlah balon yang sudah ditiup adalah:
Bentuk perkalian : ..... x ..... Hasilnya : .....
19. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku.
Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah:
Bentuk perkalian : ..... x ..... Hasilnya : .....
20. Lani, Mey, Siti, dan Dayu berencana bermain boneka bersama.
Masing-masing mereka membawa 2 boneka.
Jumlah boneka seluruhnya:
Bentuk perkalian : ..... x ..... Hasilnya : .....
Tentukan hasil pembagian berikut ini dengan pengurangan berulang!
21. 25 : 5 = (... − ... − ... − ... − ... − ... = ....)
= ...
22. 27 : 9 = (... − ... − ... − ... = .... )
= ...
23. 28 : 4 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... = .... )
= ...
24. 30 : 5 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − ... = ....)
= ...
25. 42 : 6 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... = ....)
= ...
26. 36 : 4 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... = ....)
= ...
27. 45 : 9 = (... − ... − ... − ... − ... − ... = ....)
= ...
28. 49 : 7 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − .... − .... = ....)
= ...
29. 52 : 4 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − .... − ... − ... − ... = ....)
= ...
30. 54 : 6 = (... − ... − ... − ... − ... − ... − ... − ... = ....)
= ...
Tentukan hasil pembagian berikut ini!
31. 16 : 2 = ...
32. 21 : 3 = ...
33. 32 : 4 = ...
34. 35 : 5 = ...
35. 48 : 6 = ...
36. 14 : 7 = ...
37. 28 : 7 = ...
38. 32 : 8 = ...
39. 36 : 4 = ...
40. 45 : 5 = ...