Anda di halaman 1dari 2

Arahan : Cari perkataan-perkataan yang tersembunyi seperti yang ditunjukkan di

bawah dengan menanda pada kotak silang kata berikut.

M O C R M X N Z F M B M X B M

G E F I Y A A P Q A Z E O S E

A G R O N L J Y S L X L G R N

B J R D C A I U W A T A O Y T

D K H W E Q B X Z Y E Y S U E

U Y Q K P K J R P S O U W P R

L P F M A H A T H I R W Z Q I

L W E N Z Y C L C A U S T W D

A X G T R A H M A N T B F C H

H S Z S Y T Q V E S M E S H U

J A L U R G E M I L A N G J S

K Q W L X A D J N X K D A O S

P R E T P F Z L N E G E R I I

W U G A S N J A K P O R X R E

D Z I N D I A X K Y H A F T N

SULTAN ABDULLAH
BENDERA

JALUR GEMILANG RAHMAN NAJIB

MERDEKA RAZAK MENTERI

OGOS HUSSEIN NEGERI

MALAYSIA MAHATHIR MAJU

CINA INDIA MELAYU


Jawapan

M C M N M M M

E I A A A E O E

A R N J L L G N

B D A I U A A O T

D E B Y Y S E

U K S U R

L M A H A T H I R I

L A

A R A H M A N B H

H S E U

J A L U R G E M I L A N G S

L A D S

T Z N E G E R I I

A A R E

I N D I A K A N