Anda di halaman 1dari 5

BAB 1 menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya

seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkh laku dan tutur kata
1. 3 Ciri-ciri murid disleksia
mereka yang negatif. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di
2. Emosi dalam majlis tertentu. Masalah sosial yang lain seperti enggan ke sekolah,
mengelak daripada membuat kerja rumah, ketagih televisyen, menipu, agresif dan
Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan- arahan dan bimbingan awal
mudah putus asa.
membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaran mereka. Ibu bapa
lazimnya tidak menjangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak
dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. Akan tetapi anak mereka gagal
4. Konsep kendiri
memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. Natijahnya, kanak- kanak yang bermasalah
pembeljaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan (masalah fizikal, pengurusan diri dan sosial)
sama sekali kerana sering dimarahi. Keadaan ini akan menjadi lebih serius apabila
 Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan silap membutangkan baju,
kank- kanak ini melangkah ke alam persekolahan yang lebih tinggi. Tekanan emosi
kidal dan kurang pandai mengikat tali kasut.
yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami
pengajaran guru. Akhirnya, anak inis ering marah dan kecewa terhadap diri sendiri,  Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan
ibu bapa, gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada bodoh.
masalah disiplin.
 Skop penglihatan yang terhad. Keliru antara depan, belakang, kiri, kanan,
atas, bawah serta pengamatan yang lemah.

3. Sosial

Dalam kebanyakan kes, kanak- kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan
emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaran akademik dengan baik.

Bagi kanak- kanak normal, pembeljaran tingkah laku sosial diperoleh melalui
pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. Berbeza dengan kank- kanak
disleksia, yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur mereka tidak
senormal kank- kanak sebaya mereka. Akibatnya, timbul situasi yang kurang
1. 4 Kesukaran murid disleksia

a) Pemprosesan maklumat

Kanak- kanak disleksia mengalami masalah untuk memproses maklumat. Ini


disebabkan oleh masalah yang berkaitan dengan otak. Mengikut kajian yang
dilakukan oleh Dr. Galaburda, sel- sel otak penghidap disleksia adalah berbeza
dengan otak orang yang biasa. Menurut beliau, masalah disleksia dapat dikaitkan
dengan masalah keturunan. Sebanyak 88 peratus daripada mereka mewarisi
simptom disleksia.

Otak terbahagi kepada dua bahagian yang disambungkan dengan satu saraf
yang dikenali sebagai ‘corpus callosum’. otak kiri menguasai percakapan,
kewarasan dan merupakan bahagian yang lebih berkuasa. Manakala otak kanan
menguasai perlakuan dan merupakan bahagian pemikiran bukan lisan, praktikal
dan kebolehan memahami. Perbandingan isyarat saraf antara manusia normal dan mereka yang
menghidap disleksia (Hornsby, 1995)

Gambar kiri : pembaca normal mengaktifkan sistem saraf yang kebanyakkannya


terletak di belakang hemisfera kiri otak (bahagian yang gelap)
b) Pengamatan *Kelemahan pengamatan pendengaran

Dalam mengatasi masalah pengamatan, seseorang guru boleh memberi latihan-  Diskriminasi pendengaran
latihan pengamatan yang terlibat dalam latihan pengamatan bentuk, penyelarasan
 Penerimaan pendengaran
bentuk motor-tangan, menyalin, ingatan penglihatan, diskriminasi penglihatan dan
pendengaran.  Perhubungan pendengaran

 Rumusan/ melengkap pendengaran

Dua jenis masalah pengamatan yang utama, iaitu :  Cantuman bunyi atau percantuman pendengaran

1. Kelemahan pengamatan penglihatan  Ingatan pendengaran

2. Kelemahan pengamatan pendengaran

* Diskriminasi penglihatan

*Kelemahan pengamatan penglihatan  Dikaitkan dengan kebolehan mengasingkan secara visual akan persamaan
dan perbezaan yang ada pada objek, gambar, huruf dan perkataan.
 Diskriminasi penglihatan
 Untuk membaca, seseorang kanak- kanak mesti tahu mendiskriminasikan
 Penerimaan penglihatan
perbezaan antara (m) dan (n) atau pun (lari) an (lori).
 Perhubungan penglihatan
 Diskriminasi penglihatan juga termasuk dalam orientasi arah atau kedudukan
 Ingatan visual seperti (lagu) dan (gula), (daki) dan (baki).

 Sekiranya kanak- kanak menghadapi kesulitan- kesulitan ini, mereka haruslah


diberi bimbingan dari peringkat awal bacaan supaya kemahiran ini dapat
berkembang dengan baik.
c) Bahasa Selain itu, mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Contohnya
seperti yang berikut:
1. Mengeja
Pada masa yang sama ditulis sebagai dapa sama yang masa.
Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan
pengetahuan yang diperoleh adalah terhad. Untuk tempoh jangka masa yang Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
panjang, kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap
Jem Jam
kelemahan membaca. Masalah tersebut dikatakan berpunca daripada masalah-
masalah awalan seperti timbulnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf- huruf Cat Cat
yang hampir serupa bentuknya, iaitu seperti huruf- huruf b-d-, c-e, h-n, m-w, m-n,
Air Air
p-q, u-n dan y-g-j. Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti t-h,
dan f-v. i.
Jem- jam : (ejaan yang berbeza, sebutan yang sama, membawa maksud yang
2. Membaca
sama, iaitu sejenis makanan. Maksud yang berbeza dijelaskan di bawah)
Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak- kanak untuk mendapatkan maklumat
ii. Air- air : (ejaan yang sama, sebutan yang berbeza membawa maksud yang
daripada rujukan yang berkaitan. Secara langsung, masalah ini akan mendorong
berbeza.)
kanak- kanak rendah diri dan tidak berkeyakinan. Mereka cenderung
menterbalikkan perkataan seperti contoh yang berikut: iii. Cat- cat : (ejaan yang sama, sebutan yang berbeza membawa maksud yang
berbeza)
i. Batu ditulis sebagai tuba

ii. Gula ditulis sebagai lagu


3. Menulis

Kanak- kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas
kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak
dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. Kanak- kanak ini juga cenderung
menulis perkataan yang pelik- pelik.

4. Bercakap dan mendengar

Terdapat juga antara kanak- kanak disleksia yang mengalami kesukaran untuk
bertutur. Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau ambil peduli. Hal ini
berlaku disebabkan kelambatan dalam memproses maklumat yang diperoleh.
Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.

d) Matematik

Kanak- kanak disleksia juga dikenal pasti menghadapi kesukaran dalam


pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan
terhadap simbol dan tanda. Kanak- kanak ini suka menterbalikkan nombor yang
sama. Contohnya seperti yang berikut :

a. Nombor 3 ditulis sebagai nombor 5 atau 8.

b. Nombor 9 ditulis sebagai nombor 6.