Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

KSSR TAHUN 3
BAHASA MALAYSIA

STANDARD STANDARD
MINGG KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK
U (murid (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
dibimbing …)
untuk…)

1 LISAN 1.1 Mendengar 1.1.1 Mendengar cerita  Murid dapat mendengar cerita
1. cerita dan puisi pendek pendek yang dibacakan atau
Kemahiran didengar dari video.
2 Mendengar  Murid dapat memahami cerita
yang didengar.
(PetaPokok)  Murid dapat menyatakan jalan
(Peta Buih) cerita yang didengar.
 Murid dapat menyatakan nilai
ataupun pengajaran daripada
cerita yang didengar.

3 1.1.2 Mendengar  Murid dapat mendengar pantun


pantun dua kerat dua kerat yang dibacakan oleh
guru atau video.
4  Murid dapat melafazkan pantun
dengan intonasi yang betul.
 Murid dapat memahami maksud
pantun.

5 1.2 1.2.1Mendiskriminasika  Murid dapat mendengar dan


Mendiskriminas n bunyi bahasa mengecam sukukata KVK di awal
6 ikan bunyi I. suku kata dan akhir perkataan.
II. perkataan  Murid dapat mengecam dan
7 III. rangkai kata mendengar perkataan yang
didengar.
 Murid dapat mendengar dan
mengecam rangkai kata yang
didengar.

8 BERTUTUR 2.1 Bercerita 2.1.1 Bercerita  Murid dapat bercerita melalui


2. berpandukan gambar yang ditayangkan atau
9 Kemahiran gambar tunggal gambar yang telah disediakan
Bertutur dengan bantuan guru.
(Peta Alir)  Murid dapat memahami cerita
berpandukan gambar.

1
STANDARD STANDARD
MINGG KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK
U (murid (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
dibimbing …)
untuk…)

10 BERTUTUR 2.1 Bercerita 2.1.2 Bercerita  Murid dapat bercerita melalui


2. berpandukan gambar yang ditayangkan atau
11 Kemahiran gambar bersiri gambar yang telah disediakan
Bertutur dengan bantuan guru.
(Peta Alir)  Murid dapat memahami cerita
berpandukan gambar

12 2.1 Bercerita 2.1.3 Menceritakan  Murid dapat menceritakan


semula cerita yang kembali
13 didengar cerita yang diperdengarkan
mengikut urutan cerita yang
betul.

14 2.2 Melafazkan 2.2.1 Melafazkan  Murid dapat membaca pantun


pantun semula mengikut intonasi yang betul.
pantun dua kerat
yang didengar

15 2.3 Menyebut 2.3.1 Menyebut bunyi  Murid dapat menyebut bunyi


bunyi bahasa perkataan perkataan yang didengar.
16 yang didengar  Murid boleh menyebut perkataan
berpandukan kad gambar.

17 2.3.2 Menyebut bunyi  Murid dapat menyebut bunyi


rangkai kata rangkai kata yang didengar
 Murid dapat menyebut rangkai
kata berpandukan kad gambar

18 BACAAN 3.1 Membunyi 3.1.1 Membunyi  Murid dapat mengeja dan


3. suku kata sukukata KVK membunyikan sukukata KVK.
19 Kemahiran  Murid boleh menyebut sukukata
Membaca KVK dengan betul.

20
 PKSR 1

2
STANDARD STANDARD
MINGG KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK
U (murid (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
dibimbing …)
untuk…)
 Murid dapat membunyikan
21 BACAAN 3.2 Membaca III.2.1 Membunyi sukukata KV +KVK.
3. perkataan sukukata KV+KVK  Murid boleh membaca sukukata
22 Kemahiran KV + KVK dengan betul.

Membaca
 Murid dapat membunyikan
23 III.2.2 Membunyi sukukata KVK +KV
sukukata KVK+KV  Murid dapat membaca sukukata
KVK+KV dengan betul.
24

25 III.2.3 Membunyi  Murid dapat membunyikan


sukukata KVK+KVK sukukata KVK +KVK
 Murid dapat membaca sukukata
26 KVK+KV dengan betul.

27 3.3 Membaca 3.3.1 Membaca rangkai  Murid dapat membaca rangkai


rangkai kata kata daripada kata dengan betul.
perkataan KVK,
28 KV+KVK,KVK+KV
dan KVK+KVK

29 3.4 Membaca 3.4.1 Membaca ayat  Murid dapat membaca ayat


ayat tunggal tunggal dengan betul.
mudah

30 BACAAN 3.5 Membaca 3.5.1 Membaca petikan  Murid dapat membacakan


3. petikan bergred bergred petikan
Kemahiran berpandukan bergred KVK,KVK
31 perkataan. KV+KVK,KVK+KV dan KVK+ KVK
Membaca

32 TULISAN 4.1 Menulis 4.1.1 Menulis suku kata  Murid dapat menulis suku kata
4. sukukata KVK KVK
Kemahiran

3
STANDARD STANDARD
MINGG KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK
U (murid (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
dibimbing …)
untuk…)
Menulis
33 4.2 Menulis 4.2.1 Menulis perkataan  Murid dapat menulis perkataan
perkataan KV + KVK KV+KVK

34 4.2.2 Menulis perkataan  Murid dapat menulis perkataan


KVK + KV KVK+KV

35 4.2.3 Menulis  Murid dapat menulis perkataan


perkataan KVK+KVK
KVK + KVK

36 4.3 Menulis 4.3.1 Menulis rangkai  Murid dapat menulis rangkai


rangkai kata kata kata,
4.4 Menulis 4.4.1 Menulis ayat ayat tunggal dan ayat bergred.
37 ayat mudah tunggal  Murid dapat menyalin ayat
4.5 Menulis 4.5.1 Menulis teks mudah.
teks mudah bacaan tunggal
bergred

38 KOMUNIK 5.1 Bercerita 5.1.1 Bercerita tentang  Murid dapat bercerita tentang
ASI dan diri sendiri hobi,
5. bersoal jawab - hobi bangsa dan agama masing-
Kemahiran tentang diri -bangsa/keturunan masing.
keluarga dan -agama
Komunikasi rakan
(Peta
Bulatan

39 5.1.2 Bercerita tentang  Murid dapat bercerita tentang


keluarga pekerjaan ahli keluarga.
- pekerjaan  Murid dapat bercerita tentang
- aktitviti keluarga aktiviti ahli keluarga pada masa
waktu lapang lapang

40
 PKSR 2

4
STANDARD STANDARD
MINGG KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK
U (murid (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
dibimbing …)
untuk…)

41 5.1.3 Bercerita tentang  Murid dapat bercerita tentang


rakan hobi,
- hobi bangsa dan agama rakan sekelas
-bangsa/keturunan
-agama

42 7.1 Bercerita 5.2.1 Bercerita dan  Murid dapat bercerita maklumat


dan bersoaljawab tentang berkaitan jiran mereka.
43 bersoaljawab jiran
tentang jiran - nama
-pekerjaan
-tempat tinggal
-hubungan