Anda di halaman 1dari 3

SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH (SAMAWAT)

BORANG ANALISIS ITEM DAN POST MORTER PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018
MATA PELAJARAN: PERNIAGAAN KERTAS: 1 (OBJEKTIF)
TINGKATAN: 5 ABU DAUD NAMA GURU: NOR BAINAH BINTI ZAINI

RASHIDAH
HAKIMIN

ASYRAAF

SYAMIZA
HIDAYAH

SUHAILA
FATIHAH
BADRUL

AFFIZZA
AISHAH
No. BIL BIL

SHAFIE

SYAFIQ
IKRAM

FAHIM

FAHMI

ADAM
HANIS
INTAN
HARIZ

NABIL
BAB SUB TOPIK JUMLAH

IRFAN

NAIM
FATIN

AINA
Soalan BETUL SALAH

DINI
1 tujuan pern/t4 tujuan perniagaan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10 13 23
2 tujuan pern/t4 Bentuk pemilikan perniagaan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7 16 23
3 tujuan pern/t4 klasifikasi perniagaan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 16 23
4 tujuan pern/t4 skala 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 8 15 23
5 tujuan pern/t4 sektor 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 18 5 23
6 trend semasa/ t4 askpek guna tenaga 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 11 23
7 trend semasa/ t4 trend menurun/menaik 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23
8 trend semasa/ t4 agensi kerajaan 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 12 11 23
9 trend semasa/ t4 faktor luaran permintaan 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8 15 23
10 trend semasa/ t4 akta monopoli 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 14 23
11 visi misi / t4 maksud objektif 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 15 23
12 tujuan pern/t4 contoh obbu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 7 23
13 visi misi / t4 ciri2 objektif 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 3 23
14 visi misi / t4 kepentingan objektif 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 9 23
15 visi misi / t4 faktor dalaman 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 15 8 23
16 bahagian fungsian/ t4 carta organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 16 7 23
17 bahagian fungsian/ t4 fungsian jualan 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 12 11 23
18 bahagian fungsian/ t4 ict 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 16 23
19 bahagian fungsian/ t4 hubungan interaksi ant fungsian 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 10 13 23
20 bahagian fungsian/ t4 interaksi organisasi luar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 7 16 23
21 sumber manusia / t5 peranan sumber manusia 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 17 6 23
22 sumber manusia / t5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 19 4 23
23 sumber manusia / t5 pengelolaan sumber manusia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 18 5 23
24 sumber manusia / t5 kebolehkerjaan 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 14 23
25 sumber fizikal / t5 tujuan sumber fizikal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 17 6 23
26 sumber fizikal / t5 sumber teknologi 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 11 12 23
27 sumber fizikal / t5 prosedur pengurusan sumber teknologi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 8 15 23
28 sumber fizikal / t5 prosedur pengurusan sumber teknologi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7 16 23
29 sumber kewangan/ t5 modal 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 18 5 23
30 sumber kewangan/ t5 jenis pembiayaan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 19 23
31 sumber kewangan/ t5 sumber pembiayaan dalaman 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13 10 23
32 sumber kewangan/ t5 prosedur pembiayaan 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14 9 23
33 sumber pembiayaan dalaman 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 13 10 23
34 penyata untung rugi 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 11 23
35 pihak berkepentingan 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 13 23
36 titik pulang modal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 19 4 23
37 usahawan/ t5 ciri usahawan 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 4 23
38 faktor memulakan perniagaan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 6 23
39 prosedur memulakan perniagaan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 23
40 tanggungjawab peniaga 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9 14 23
PER 40 25 25 16 24 22 20 20 24 0 0 18 28 16 17 23 17 21 26 17 17 21 26 19 23 18
PER 20% (KERTAS 1) 13 13 8 12 11 10 10 12 0 0 9 14 8 8.5 12 8.5 11 13 8.5 8.5 11 13 9.5 12 9
BORANG ANALISIS ITEM DAN POST MORTER PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 20
MATA PELAJARAN: PERNIAGAAN KERTAS:
TINGKATAN: 5 ABU DAUD NAMA GURU:

NO
SOALAN TAJUK SUBTAJUK/ TOPIK

4 4 1 4 4 <=4
1 (10m) 2 2 1 2 1 <=4
0 4 0 0 0 <=4
6 10 2 6 5 <=4 <=7
2 (10m) 0 0 <=4
0 2 <=4
0 0 <=4
0 2 <=4 <=7
3 (10m) 1 2 0 1 1 <=4
0 0 0 0 0 <=4
5 4 5 5 5 <=4
6 6 5 6 6 <=4 <=7
4 (10m) 4 0 5 0 <=4
3 3 3 5 <=4
2 1 0 1 <=4
9 4 8 6 <=4 <=7
5 (10m) 3 4 3 4 3 <=4
2 0 0 2 0 <=4
3 3 2 3 0 <=4
8 7 5 9 3 <=4 <=7
6 (10m) 1 1 0 1 <=4
2 5 0 0 <=4
1 3 0 0 <=4
4 9 0 1 <=4 <=7
PERCUBAAN SPM TAHUN 2018

JAWAPAN MURID CATATAN


(0-4) (5-7) (8-10) (JUMLAH)

<=10 1 3 1 5

<=10 2 0 0 2

<=10 0 5 0 5

<=10 1 1 2 4

<=10 1 2 2 5

<=10 3 0 1 4