Anda di halaman 1dari 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

GIAO HÀNG NHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Kính gửi : CÔNG TY TNHH TRẦN GIA ANH

Địa chỉ : số 8 Nguyễn Trãi , Phường Bến Thành ,Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý công ty trong thời gian qua và thời gian sắp tới.

Nhằm rà soát lại toàn bộ số liệu phát sinh và số dư công nợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh (“Chúng tôi”) tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, Quý Công ty vui lòng đối chiếu các số dư trình bày dưới đây với hồ sơ sổ sách của Quý Công ty tại ngày trình bày như trên lưu ý chi tiết các ngoại lệ (nếu có) trong phần trống bên dưới. Sau đó, vui lòng ký thư yêu cầu này ở phần trống bên dưới, dóng dấu gửi lại thư này trong phong bì trực tiếp cho chúng tôi trước ngày 20 tháng 7 năm 2018. Trong trường hợp Quý Công ty gửi phúc đáp xác nhận bằng fax, vui lòng đồng thời gửi bản gốc cho Chúng tôi qua đường bưu điện.

Đây không phải là thư yêu cầu thanh toán và Quý Công ty không phải chuyển tiền cho Chúng tôi.

       

Ngày tháng

 

STT

Tên người mua hàng

Diễn giải

Số hóa đơn

năm lập hóa

đơn

Số tiền trên hóa đơn

 

CÔNG TY TNHH

Cước giao hàng tháng 06/2018

     

1

TRẦN GIA ANH

theo bảng kê BK-06-1138 ngày

30/06/2018

0001138

30/06/2018

6,139,210

TOTAL

6,139,210

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm thích đáng của Quý Công ty về vấn đề này.

Ngày 07 tháng 07 năm 2018

Kế Toán Trưởng

___________________________

Phùng Minh Tuấn

Vui lòng liên hệ: (Chị)…… .. Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh Lầu 3, Lữ Gia Plaza, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: …… ..

Xác nhận của Công ty chúng tôi:

Số dư tài khoản trình bày như trên là:

  • chính xác

  • không chính xác (ghi chú các ngoại lệ ở phần dưới đây hoặc trong 1 thư đính kèm).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________