Anda di halaman 1dari 10

1.

A KAD NIKAH

‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬


ّ ّ
‫ القائل هلل الحمد‬: ‫ان ورحمه مودة بينكم وجعل لتسكنوااليها ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته ومن‬
ّ ‫ف‬ّ ‫لقوم اليت ذالك‬
ّ ّ
‫يتفكرون‬
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫محمداعبده‬ ّ ّ ‫صل الل‬
‫ورسوله‬. ‫هم‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilqaa-il ; wa min aayaatihii an khalaqalakum min anfusikum


azwaajaa, litaskunuu ilaihaa wa ja’ala bainakum mawaddatawwarahmah, innafii dzalika la-
aayaatilliqaumiyyatafakkaruun, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu
anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa
muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang
berbahagia,…

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menunjukkan tanda-
tanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan yang diliputi dengan rahmat.
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw,
pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama shohibul hajah Bp. …………………… sekeluarga, menyampaikan terima kasih atas
kehadirannya dalam acara pelaksanaan akdun nikah antara:

Sdr. …………………….. putra Bp. ………………. dengan Sdi. ……………….

yang insyaallah akan segera dilaksanakan.

Hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan akdun nikah ini , kami susun acara-acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Pasrah Wali dan Prosesi Akdun Nikah yang dilanjutkan dengan Do’a (KUA)

4. Penyerahan Maskawin diiringi sholawat Nabi

5. Istirahat

6. Penutup

Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan Akdun Nikah ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh
SWT, dan mudah-mudahan pula kedua mempelai ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan
nikmat fiddunya wal akhiroh.

Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih pada para hadirin yang telah ikut
menyaksikan dan memberikan do’a retu dalam pelaksanaan Akdun Nikah ini.

Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.


Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
2. WALIMATUL URUS

‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬


ّ ّ
‫ القائل هلل الحمد‬: ‫ان ورحمه مودة بينكم وجعل لتسكنوااليها ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته ومن‬
ّ ‫ف‬ّ ‫لقوم اليت ذالك‬
ّ ّ
‫يتفكرون‬
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫محمداعبده‬ ّ ّ ‫صل الل‬
‫ورسوله‬. ‫هم‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilqaa-il ; wa min aayaatihii an khalaqalakum min anfusikum


azwaajaa, litaskunuu ilaihaa wa ja’ala bainakum mawaddatawwarahmah, innafii dzalika la-
aayaatilliqaumiyyatafakkaruun, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu
anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa
muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia,…

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menunjukkan tanda-
tanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan yang diliputi dengan rahmat.
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw,
pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama shohibul hajah Bp. ……………………. sekeluarga, menyampaikan terima kasih atas
kehadirannya dalam acara Walimatul Urus atas pernikahan putra-putrinya :

Sdi. …………………….. dengan Sdr. ……………………. putra Bp. …………………………………

Perlu kami sampaikan bahwa Akdun Nikah kedua mempelai telah dilaksanakan ………… Jam …….. WIB

Untuk itu kami mohon bantuan barokah Fatihah, pembacaan Sholawat Nabi, dan do’a Bapak-bapak dan
Saudara-saudara, mudah-mudahan barokahnya tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada
kedua mempelai.

Hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan Walimatul Urus ini , kami susun acara-acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Mauidhah Hasanah

4. Pembacaan sholawat nabi diiringi hadrah

5. Do’a

6. Istirahat

7. Penutup

Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan Walimatul Urus ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh
SWT, dan mudah-mudahan pula kedua mempelai ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan
nikmat fiddunya wal akhiroh.

Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.


Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

3. TAHLILAN

‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬


ّ ّ
ّ‫الموت و الحيوة خلق الذى الحمدلل‬
ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫ورسوله مح ّمداعبده‬. ‫هم‬
ّ ّ ‫صل الل‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii khalaqalhayaata wal mauut, Asyhadu allaa ilaaha


illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh.
Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii
ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara jam’iyah tahlil yang
dimulyakan Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menciptakan hidup
dan mati. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad
saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama shohibul bait Bp/Ibu. ……………………. sekeluarga, menyampaikan terima kasih atas
kehadirannya dalam acara Sambung Do’a bertepatan dengan ……. Hari meninggalnya :

Almarhum / mah ………………………………

Untuk itu kami mohon bantuan barokah Fatihah, pembacaan surah Yaasiiin, dan do’a Bapak-bapak dan
Saudara-saudara, mudah-mudahan barokahnya tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada
almarhum / mah ………………..

Dengan harapan mudah-mudahan almarhum / mah senantiasa mendapatkan ampunan Allah,


dijembarkan kuburnya, diterangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang
beruntung dari ummat nabi Muhammad saw.

Demikian pula semoga keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan kekuatan iman dan islam,
diberikan kesabaran, ketabahan dan tetep tawakkal kepada Allah SWT.

Serta bagi kita semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini akan membuahkan
rahmat dan nikmat fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.

Hadirin yang jam’iyah tahlil yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Sambung Do’a ini , kami susun
acara-acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Pembacaan Surah Yaasiiin

4. Pelaksanaan Tahlil

5. Do’a

6. Penutup
Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan Sambung Do’a ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh
SWT,

Kami atas nama shohibul bait menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.

Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


4. MAULID NABI

‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬


ّ ّ ّ ّ ّ
‫لل الحمد‬
ّ ‫الحق ودين بالهدى له رسو ارسل الذى‬
ّ ‫كله الدين عىل ليظهره‬
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫محمداعبده‬ ّ ّ ‫صل الل‬
‫ورسوله‬. ‫هم‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii arsala rasuulahuu bil hudaa wa diinilhaqqi


liyuzhhirahuu ‘aladdiinikullih, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu
anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa
muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan
Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mengutus Rasulnya
dengan membawa petunjuk dengan agama yang benar. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan
kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada
ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan
Maulid Nabi Muhammad saw.

Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang kita laksanakan
bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita
semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.

Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi ini , kami susun acara-
acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Pembacaan ayat suci Al Qur’an

4. Pembacaan Shalawat Nabi oleh Santri

5. Mauidhah Hasanah

6. Pembacaan Shalawat diiringi Hadrah

7. Do’a

8. Istirahat

9. Penutup

Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. ini, semoga senantiasa mendapatkan
keridloan Alloh SWT,

Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.


Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


5. ISRA’ MI’RAJ

‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬


ّ ّ ّ ّ ّ
ّ‫هوالسميع اياتناانه من لنيه باركناحوله الذى االقىص المسجد اىل المسجدالحرام ليالمن بعبده اشى الذى الحمدلل‬ ّ‫البصن‬
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫محمداعبده‬ ّ ّ ‫صل الل‬
‫ورسوله‬. ‫هم‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii asraa bi’abdihii lailan minal masjidilharaam ilal


masjidil aqshaalladzii baaraknaa haulahuu linuriyahuu min aayaatinaa innahuu huwassamii’ul bashiir,
Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa
rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa
shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan
Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang yang telah
memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah
diberkahi sekelilingnya dengan memmperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranNya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sholawat dan salam semoga tetap
terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya,
dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.

Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. yang kita laksanakan
bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita
semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.

Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad ini ,
kami susun acara-acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Pembacaan ayat suci Al Qur’an

4. Pembacaan Shalawat Nabi oleh Santri

5. Mauidhah Hasanah

6. Pembacaan Shalawat diiringi Hadrah

7. Do’a

8. Istirahat

9. Penutup

Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. ini, semoga senantiasa
mendapatkan keridloan Alloh SWT,

Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.

Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

6. SUKURAN/SELAMETAN
‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬
ّ ّ
‫لل الحمد‬
ّ ‫واالسالم االيمان بنعمة انعمنا الذى‬
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫محمداعبده‬ ّ ّ ‫صل الل‬
‫ورسوله‬. ‫هم‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii an’amanaa bini’matil iimaani wal islaam, Asyhadu


allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa
rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa
shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
kenikmatan-kenikmatanNya kepada kita semua, terutama berupa nikmatul iman dan islam. Sholawat
dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada
keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara tasyakkuran
atas ……………………………….

Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan
Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa
robbal ‘alamiin.

Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan tasyakkuran ini , kami susun acara-acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Pembacaan ayat suci Al Qur’an

4. Mauidhah Hasanah

5. ………………………………..

6. Do’a

7. Istirahat

8. Penutup

Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan tasyakkuran ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,

Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.

Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

7. TINGKEBAN, KELAHIRAN ANAK, SELAPANAN, SUNATAN


‫الرحيم الرحمن هللا بسـم‬
ّ ّ
‫لل الحمد‬
ّ ‫تقويم احسن فّ االنسان خلق الذى‬
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
‫واشهدان له ر‬
‫الشيك وحده االهللا الاله اشهدان‬ ّ ‫محمداعبده‬ ّ ّ ‫صل الل‬
‫ورسوله‬. ‫هم‬ ّ ‫محمد‬
ّ ‫سيدنا عىل وبارك وسلم‬ ّ ‫وصحبه اله وعىل‬
ّ‫اجمعي‬

‫ّامابعد‬

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii khalaqal insaana fii ahsani taqwiim, Asyhadu allaa


ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh.
Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii
ajma’iin. Ammaa ba’du.

Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan
kita manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada
junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya
hingga akhir zaman.

Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara :
……………………………….

Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan
Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa
robbal ‘alamiin.

Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan tasyakkuran ini , kami susun acara-acara sbb:

1. Pembukaan

2. Tawassul

3. Pembacaan ayat suci Al Qur’an

4. Mauidhah Hasanah

5. ……………………………….

6. Do’a

7. Istirahat

8. Penutup

Alhamdulillah

Usai sudah pelaksanaan acara ………………………. ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh
SWT,

Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.

Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita
semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.