Anda di halaman 1dari 3

RANGKUMAN BAB 1

SEMANGAT BERUBADAH DENGAN MEYAKINI HARI KIAMAT

1. Hari kiamat menurut al quran :

a. Kiamat sugra ( kecil ) :

 Sesui firman alah dalam al imran 185 BAA


 Sebelum kiamat mereka yang sudah mati menagalami proses awal kehidupan di
akhirat yang disebut barzah ( ar rum 55-56 ) barzah ini merupakan alam batas
antara alam dunia dan alam akhirat
 Pada saat ini roh manusia sudah meyakini kebenaran janji allah ( al mumin 99-100
)dan sudah diperlihatkan neraka dan seiisinya ( al mumin 45-46 )
Peristiwa yang harus diimani setelah mati :
I. Fitnah kubur : pertanya tentang siapa tuhannya agamanya nabinya imannya &
kiblatnya
II. Siksa & nikmat kubur : siksa  zalim munafik kafir & musrik .
Nikmat  mereka yang berima dan beribadah

b. Kiamat kubra ( besar )


 Peristiwa diaman berakirya kehidupan MH dan hancur leburnya alam semesta secara
total dan serentak at takwir 1-3 BAA
 Az zalzalah 1-5 diawali dengan gempa dahsyat
 Al qoriah 1-5 manusia berterbangan bagaikan anai anai dan gunung bagaikan bulu
yang dhamburka
 Kiamat merupakan kejadian besar saat malaikat israfil mentiup sangkakala dimana
bumi diangkat gunung dibenturkan langit pecah.dan manusia kacau balau

2. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan :

a. Menurut geologi
 Bumi terbentuk dari gas panas yang berputar ( chaos catastrope ). Setelah diam gas
itu dingin kemudia yang berat mengendap dibawah dan yg ringan diatas kemudia
mengeras menjadi batu kerikel sedangkan didalam tetap panas.
 Zat panas itu bercampur dg lava lahar batu dll.
 Bumi beredar karna adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang.
 Bumi akan bergeser dari matahari dan gerakannya makin cepat dan akan mengalami
nasib seperti meteor yg hancur
b. Menurut teori fisika :
 Ketika matahari tidak meyalah lagi maka tidak ada angin dan awan, hujan tidaj turun
gunung meletusdan ombak bergulung” air laut naik dan hancurlah bumi
3. Bukti indrawi terjadinya hari kiamat :

a. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan bani israel


 Orang itu akan hidup lagi hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan
ketubhnya ( Al Baqarah 72-73 )
b. Peristiwa nabi ibrahim dan burung yg dicincangnya
 Burung tersebut akan diletakan diatas bukit kemudian Allah berfirman “ panggilah !
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera” ( al baqarah 260 )

PERIODE HARI KIAMAT


1. Yaumul ba’ats
 merupakan hari kebangkitan manusia dari alam kubur
 ( al mujadalah 6 ) BAA
 mereka dibangkitkan oleh allah dan mereka diberi tahu tentang apa yang mereka
kerjakan padahal mereka sudah lupa. Namun allah menyaksikan segala seuatu
2. Yaumul hasyr
 Mereka dikumpulkan di padang mahsyar
 ( al khafi ) BAA
 Manusia melihat mereka menjalankan gunung,bumi datar dan mereka tidak akan
meninggalkan manusia 1pun
3. Yaumul catatan
 Di mahsyar semua manusia punya buku catatan yang di catat oleh roqib dan atid
isinya berupa perbuatan dan perkataan mereka
 (al khafi 49 ) BAA
 Mereka ketakutan melihat catatan mereka, cacatan itu begitu sangat lengkap tidak
meninggalkan hal sekecil dan sebesar apapun
4. Yaumul hisab & mizan
 Hari diaman seluru amal akan dihisab oleh Allah, amalan akan dihitung teliti da
anggota tubuh akan menjadi saksi ( an nur 24 )
 Mizan merupakan timbangan yang adil dan teliti , manusia ditimbang dengan sangat
teliti
 Allah akan memperhitungkan semua, meskipun amalan itu zebesar zarrah ( al
anbiya 47 ) BAA
5. As-sirat
 Ini merupakan jembatan penyebrang untuk menuju surga dan dimana dibawahnya
dalah neraka
 Gampang sulit tergantung amalan
6. Yaumul jaza
 Hari diamana manusia mendapat balasan sesuia amalnnya
 ( al mukmin 17 ) BAA
7. Balasan perbuatan baik dg surga
 Bagi mereka yang bmukmin beriman dan bertaqwa
8. Balasan perbuatan buruk dg neraka
 Bagi mereka yang kafir,jahad,munafik,
HAKIKAT BERIMAN KEPADA HARI AKHIR

 MAN KEADA HARI AKHIR MERUPAKAN IMAN KE-5 dapat kita ketahui ketika
harinitu datang semua amal perbuatan kita akan dipertamggumg jawabkan
 Oleh karnanya dengan mengimana hari akhir kita dapat menjadikannnya sebagai
landasan untuk taat dan taqwa kepada Allah SWT.
 ( HR. Muslim ) BAA meyakini hari kiamat ,erupakan ciri orang beriman
 Rasululah menyebutkan ini meupaka perkara yang wajin diimana sehingga menjadi
rukun iman

HIKAM BERIMAN KEPADA HARI AKHIR


1. Mbbuncul kebencian kepada han yang mengarah pada kemaksiatan dan kebejatan
karna itu menyebabkan allah ,urka
2. Menyejukkan dan mengggembirakan hati umt mukmin dg segala kenikmatan di
akhirat
3. Tertanamnya kecintaan dan ketaatan kepada allah dg mengharapka ma’unah –Nya
pada hari itu
4. Memotivasi untuk berbuat baik dan ihlas
5. Senantiasa menghidarkan diri pada keburukan
6. Menjauhkan diri dari hal hal yang mengkiaskan apa yang ada di bumi di=g apa yang
ada di surga

Anda mungkin juga menyukai