Anda di halaman 1dari 27

PEMAKAIAN 10 ITEM OBAT TERBAN

BULAN JANUARI BULAN FEBRUARI BULAN MARET


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 PCT 500 6142 1 PCT 500 7128 1
2 CTM 4127 2 GG 6144 2
3 Amoxicilin 500 3194 3 Ibuprofen 400 4584 3
4 Ibuprofen 400 2399 4 Kalk 4132 4
5 GG 2220 5 CTM 3300 5
6 Vit Bcom 1652 6 Amoxicilin 500 3215 6
7 Ranitidine 1000 7 Garam Oralit 961 7
8 Piridoksin 974 8 Asam Folat 937 8
9 Thiamin HCL 794 9 Asmef 250 904 9
10 INH 300 650 10 Prednisone 800 10

BULAN JUNI BULAN JULI BULAN AGUSTUS


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Pct 500 2800 1 Amoxicilin 500 1436 1
2 GG 1782 2 GG 1319 2
3 amoxicilin 500 1732 3 Ibuprofen 400 1000 3
4 amoxicilin 250 1026 4 CTM 900 4
5 ibuprofen 400 677 5 Piridoksin 852 5
6 Dexametasone 557 6 Vit B com 781 6
7 Antalgin 500 332 7 Dexametasone 767 7
8 Salbutamol 2 307 8 Amef 500 715 8
9 INH 300 300 9 Metronidazole 463 9
10 Rifampisin 450 300 10 Garam Oralit 388 10

BULAN NOPEMBER BULAN DESEMBER


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
AKAIAN 10 ITEM OBAT TERBANYAK TAHUN 2018

BULAN MARET BULAN APRIL BULAN MEI


NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
PCT 500 6641 1 PCT 500 4508 1
CTM 5346 2 amoxicilin 500 2856 2
GG 3037 3 CTM 1854 3
Amoxicilin 500 1996 4 Antalgin 500 1092 4
Ranitidine 1600 5 Kalk 1000 5
Asmef 250 1405 6 Ranitidine 800 6
Ibuprofen 400 1039 7 Piridoksin HCL 800 7
Prednisone 900 8 GG 709 8
Piridoksin 614 9 Amoxicilin 250 546 9
Dexametasone 408 10 INH 300 510 10

BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER BULAN OKTOBER


NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
pct 500 2985 1 1
CTM 2448 2 2
Vit B com 1919 3 3
amoxicilin 500 1859 4 4
Dexametasone 1292 5 5
Piridoksin 1227 6 6
GG 727 7 7
asmef 250 610 8 8
Ibuprofen 400 590 9 9
Thiamin HCL 465 10 10
BULAN MEI
NAMA JUMLAH
PCT 500 4081
Amoxicilin 500 2545
GG 2320
CTM 1900
ibuprofen 400 1469
Metronidazole 250 1157
Asmef 250 1036
Amoxicilin 250 735
Vit BcOm 602
Dexametasone 536

BULAN OKTOBER
NAMA JUMLAH
PEMAKAIAN OBAT DI PUSTU BUNIWANG

BULAN JANUARI BULAN FEBRUARI BULAN MARET


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 PCT 500 700 1 Pct 500 700 1
2 CTM 400 2 Asmef 250 100 2
3 BC 100 3 Amox 500 600 3
4 B6 100 4 Amox Syr 48 4
5 B1 100 5 Vit C 100 5
6 Ibuprofen 400 200 6 Kalk 500 6
7 Asmef 250 200 7 Rantidine 400 7
8 OBH Syr 30 8 Ibuprofen 400 200 8
9 Pct Syr 20 9 GG 300 9
10 Amox 500 500 10 OBH 20 10
11 Cotry Tab 100 11 Oralit 500 11
12 Dexametasone 300 12 Metro 500 300 12
13 GG 300 13 13
14 Zink 100 14 14
15 Vit C 100 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
BULAN JUNI BULAN JULI BULAN AGUSTUS
NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Amox 500 600 1 Amynophiline 100 1
2 Amox Syr 10 2 Amox 500 800 2
3 GG 200 3 Amox 250 200 3
4 Loratadine 30 4 Amox Syr 150 4
5 PCT 500 900 5 Asetosal 50 5
6 Piridoksin 30 6 Asmef 250 100 6
7 Retinol 100.000 100 7 Betahisitine 30 7
8 Setirizine 100 8 Dexametasone 100 8
9 9 Ibuprofen 400 500 9
10 10 CTM 200 10
11 11 Cotri 960 50 11
12 12 Loratadine 50 12
13 13 Metro 500 100 13
14 14 Nistatin Vaginal 50 14
15 15 Pirantel 100 15
16 16 Piridoksin 200 16
17 17 Salbutamol 4 100 17
18 18 Simvastatin 20 50 18
19 19 Zink Tab 50 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23

BULAN NOPEMBER BULAN DESEMBER


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
AKAIAN OBAT DI PUSTU BUNIWANGI TAHUN 2018

BULAN MARET BULAN APRIL BULAN MEI


NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Pct 500 800 1 Pct 500 200 1 Pct 500
Amox 500 500 2 Amox 500 200 2 CTM
Vit C 200 3 Vit C 100 3 GG
Antalgin 100 4 Antalgin 100 4 OBH
Asmef 250 100 5 kalk 100 5 Amox 500
kalk 1000 6 CTM 200 6 Amox Syr
Chloram 300 7 OBH 10 7 Cotry Syr
CTM 300 8 8 Salbu 2 mg
Ibuprofen 400 400 9 9 Salbu 4 mg
10 10 Vit K
11 11 Ibuprofen 400
12 12 Vit C
13 13 Kalk
14 14 Cotry 960
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER BULAN OKTOBER
NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Amunophiline 100 1 Amlodipine 5 60 1
Amox 500 500 2 Amoxicilin 500 400 2
Amox Syr 30 3 Amox Syrup 30 3
Asam folat 100 4 Dexamatsone 100 4
Asmef 250 100 5 CTM 300 5
Betahisitine 30 6 PCT Syr 10 6
Dexametasone 300 7 Bcom 100 7
Gresiovulvin 100 8 Zink Tab 50 8
Ibuprofen 400 100 9 9
CTM 200 10 10
Cotri 960 50 11 11
Loratadine 60 12 12
PCT 500 500 13 13
PCT Syr 10 14 14
Piridoksin 200 15 15
Thiamin 100 16 16
Vit B Com 100 17 17
Zink Tab 50 18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
LAN MEI
JUMLAH
1500
900
400
50
1500
48
60
100
100
100
100
200
200
50

N OKTOBER
JUMLAH
PEMAKAIAN OBAT DI PUSTU CITEPUS

BULAN JANUARI BULAN FEBRUARI BULAN MARET


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Amox 500 200 1 Pct 500 400 1
2 Ibuprofen 400 300 2 Ibuprofen 400 100 2
3 Ranitidine 200 3 Asmef 50 3
4 asmef 50 4 Nadik 100 4
5 Vit K 100 5 ranitidine 150 5
6 Zink Tab 200 6 GG 150 6
7 CTM 250 7 CTM 150 7
8 Kalk 50 8 Amox 500 400 8
9 PCT 500 400 9 OBH Syr 10 9
10 Ciprofloxacine 100 10 Chloram 100 10
11 Amox Syr 20 11 Acyclovir 400 20 11
12 Pct Syr 10 12 Salbutamol 2 50 12
13 13 Furosemid 40 30 13
14 14 Vit K 30 14
15 15 Nifedipine 30 15
16 16 salicyl Talk 5 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
BULAN JUNI BULAN JULI BULAN AGUSTUS
NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Allopurinol 100 200 1 CTM 300 1
2 Amox 500 500 2 Ibuprofen 400 400 2
3 Amox Syr 50 3 Cotri Forte 50 3
4 Domperidon Syr 5 4 Allopurinol 100 100 4
5 GG 400 5 Antalgin 500 100 5
6 HCT 100 6 Amox 500 400 6
7 Ibuprofen 400 300 7 Amox 250 100 7
8 Cotry Forte 100 8 GG 400 8
9 PCT 500 600 9 B1 100 9
10 Piridoksin 100 10 B6 200 10
11 11 Asmef 100 11
12 12 nistatin Tab 200 12
13 13 Amox Syr 150 13
14 14 Garam Oralit 200 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23

BULAN NOPEMBER BULAN DESEMBER


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
MAKAIAN OBAT DI PUSTU CITEPUS TAHUN 2018

BULAN MARET BULAN APRIL BULAN MEI


NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
PCT 500 700 1 PCT 500 500 1 PCT 500
Asmef 250 200 2 Antalgin 200 2 GG
Antalgin 500 100 3 CTM 400 3 Amox 500
CTM 500 4 Amox 500 200 4 Ibuprofen 400
GG 500 5 Vitamin C 100 5 Antalgin
Amox 500 500 6 kalk 100 6 Ranitidine
Vitamin C 100 7 Cotry Forte 100 7 Vitamin C
kalk 100 8 Amox Syr 15 8 Cotry Forte
ranitidine 100 9 OBH 10 9 Kalk
Amox Syr 50 10 10 Salicyl Talk
11 11 OBH Syr
12 12 CTM
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER BULAN OKTOBER
NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Allopurinol 100 100 1 Allopurinol 100 50 1
Amlodipine 60 2 Amynophilin 100 2
Amox 500 300 3 Amlodipine 5 60 3
Amox Syr 150 4 Amox 500 400 4
Antalgin 500 100 5 Amox Syr 10 5
Asam Folat 100 6 Dexametasone 100 6
Asmef 250 100 7 Domperidone 10 50 7
Dexametasone 200 8 CTM 200 8
Domperidone 100 9 Lansoprazole 20 9
Gresiovulvine 100 10 PCT 500 100 10
Ibuprofen 400 100 11 Pcy Syr 10 11
Ketokonazole 100 12 piridoksin 100 12
CTM 200 13 Bcom 50 13
kotri 960 50 14 Zink tab 50 14
PCT 500 300 15 15
PCT Syr 10 16 16
Piridoksin 100 17 17
Simvastatin 20 50 18 18
Bcom 100 19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
LAN MEI
JUMLAH
900
200
400
100
100
100
200
150
200
5
12
200

N OKTOBER
JUMLAH
PEMAKAIAN OBAT DI PUSTU CIBODAS

BULAN JANUARI BULAN FEBRUARI BULAN MARET


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Amox 500 1300 1 CTM 100 1
2 Garam Oralit 15 2 GG 260 2
3 GG 280 3 Amox 500 240 3
4 ibuprofen 400 110 4 PCT 500 250 4
5 Kalk 20 5 Antasida 130 5
6 CTM 205 6 Ibuprofen 400 200 6
7 Cotry Forte 30 7 Cotry Forte 30 7
8 PCT 500 520 8 Dexametasone 205 8
9 Piridoksin 105 9 Nefidipine 20 9
10 ranitidine 120 10 Captopril 25 230 10
11 11 Metylergomeetrin 70 11
12 12 Vit C 205 12
13 13 Metro 250 120 13
14 14 Acylovir 400 30 14
15 15 Chloram 30 15
16 16 PCT Syr 10 16
17 17 Furosemid 50 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
BULAN JUNI BULAN JULI BULAN AGUSTUS
NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Asam Folat 80 1 Allopurinol 220 1
2 Furosemid 250 2 Amynophiline 120 2
3 GG 600 3 amlodipine 30 3
4 ISDN 230 4 Amox 500 100 4
5 Kotry Forte 40 5 Amox 250 50 5
6 6 Antalgin 100 6
7 7 Asmef 250 100 7
8 8 Dexametasone 100 8
9 9 Domperidone Syr 20 9
10 10 Erytrom 250 80 10
11 11 Furosemid 100 11
12 12 Garam Oralit 100 12
13 13 GG 450 13
14 14 Ibuprofen 400 230 14
15 15 CTM 200 15
16 16 Metoklorpropami 100 16
17 17 Nifedipine 5 17
18 18 PCT 500 250 18
19 19 PCT Syr 6 19
20 20 Piridoksin 200 20
21 21 ranitidine 20 21
22 22 Simvastatin 60 22
23 23 Zink Tab 150 23

BULAN NOPEMBER BULAN DESEMBER


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
MAKAIAN OBAT DI PUSTU CIBODAS TAHUN 2018

BULAN MARET BULAN APRIL BULAN MEI


NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Allopurinol 100 120 1 Amox 500 1400 1 Amox 500
Amlodipin 80 2 Antalgin 250 2 Garam Oralit
Antalgin 120 3 Asmef 500 250 3 GG
Vit C 100 4 Chloram 200 4 ibuprofen 400
Asam Folat 30 5 CTM 300 5 Kalk
Asmef 150 6 Ibuprofen 400 470 6 CTM
Dexametasone 100 7 Cotry Forte 200 7 Cotry Forte
Eryro Syr 30 8 GG 600 8 PCT 500
GG 180 9 PCT 500 680 9 Piridoksin
Ibuprofen 400 220 10 Ranitidine 420 10 ranitidine
CTM 100 11 Vit C 200 11
Cotry Forte 80 12 Asam Folat 150 12
Metoklorpropamid 50 13 Salicyl Talk 8 13
PCT 500 200 14 OBH Syr 35 14
Piridoksin 100 15 Nifedipine 200 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER BULAN OKTOBER
NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Allopurinol 100 120 1 1
Amlodipin 80 2 2
Antalgin 120 3 3
Vit C 100 4 4
Asam Folat 30 5 5
Asmef 150 6 6
Dexametasone 100 7 7
Eryro Syr 30 8 8
GG 180 9 9
Ibuprofen 400 220 10 10
CTM 100 11 11
Cotry Forte 80 12 12
Metoklorpropamid 50 13 13
PCT 500 200 14 14
Piridoksin 100 15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
LAN MEI
JUMLAH
1300
15
280
110
20
205
30
520
105
120

N OKTOBER
JUMLAH
PEMAKAIAN OBAT DI PUSTU PATUGUR

BULAN JANUARI BULAN FEBRUARI BULAN MARET


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Amox 500 370 1 Amox 500 458 1
2 Amox SYr 34 2 Amox Syr 35 2
3 Allopurinol 36 3 Allopurinol 46 3
4 Cotry Forte 10 4 Cotry Forte 79 4
5 CTM 500 5 CTM 531 5
6 Chloram 30 6 Ciprofloxacin 10 6
7 Dexametason 278 7 Dexametasone 112 7
8 GG 234 8 Furosemid 10 8
9 Domperidine Syr 2 9 GG 321 9
10 Mteronodazole 250 10 10 Attapulgit 20 10
11 Attapulgit 10 11 Nifedipine 20 11
12 Nifedipine 46 12 OBH 9 12
13 OBH 32 13 Oralit 40 13
14 Oralit 9 14 PCT 500 90 14
15 PCT 500 700 15 Ranitidine 138 15
16 PCT Syr 10 16 Salbutamol 2 60 16
17 Ranitidine 136 17 B1 8 17
18 Salbutamol 2 36 18 B6 92 18
19 B1 176 19 Bc 118 19
20 B6 24 20 vit C 16 20
21 Bc 200 21 Zink Tab 90 21
BULAN JUNI BULAN JULI BULAN AGUSTUS
NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO
1 Amox 500 126 1 Amlodipine 46 1
2 Amox Syr 4 2 Amox 500 157 2
3 Allopurinol 30 3 Amox Syr 13 3
4 PCT 500 146 4 GG 184 4
5 Salbutamol 2 6 5 Ibuprofen 400 106 5
6 Amlodipin 5 30 6 CTM 100 6
7 Ibuprofen 400 74 7 Cotry Forte 15 7
8 8 PCT 500 384 8
9 9 Piridoksin 72 9
10 10 Salbutamol 4 12 10
11 11 Zink Tab 10 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23

BULAN NOPEMBER BULAN DESEMBER


NO NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
KAIAN OBAT DI PUSTU PATUGURAN TAHUN 2018

BULAN MARET BULAN APRIL BULAN MEI


NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Amox 500 418 1 1
Amox Syr 32 2 2
Cotry FOrte 18 3 3
GG 232 4 4
PCT 500 828 5 5
Ranitidine 114 6 6
Attapulgit 10 7 7
OBH 17 8 8
Zink Tab 10 9 9
Vit C 45 10 10
Chloram 20 11 11
Domperidone Syr 2 12 12
Ibuprofen 36 13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER BULAN OKTOBER
NAMA JUMLAH NO NAMA JUMLAH NO NAMA
Amlodipine 5 14 1 1
Amox 500 190 2 2
Amox Syr 4 3 3
Vit K 95 4 4
garam Oralit 95 5 5
GG 22 6 6
Ibuprofen 190 7 7
Cotry Forte 49 8 8
Cotry Syr 40 9 9
PCT 500 225 10 10
Piridoksin 100 11 11
Salbutamol 4 20 12 12
Zink Syr 2 13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
LAN MEI
JUMLAH

N OKTOBER
JUMLAH