Anda di halaman 1dari 13

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2008

SUKAN DAN PERMAINAN

ANALISIS SWOT

KEKUATAN / STRENGTHS (S) KELEMAHAN / WEAKNESSES (W)

S1. Guru penasihat yang berpengalaman. W1. Masa latihan yang terhad
S2. Murid berminat dan berbakat W2. Kurang pemain pelapis
S3. Guru komited dengan tugas W3. Murid kurang stamina
S4. Kawalan murid lebih mudah kerana 100% murid perempuan W4. Murid kurang melibatkan diri dalam latihan permainan yang
diadakan
W5. Guru kurang kemahiran secara formal terutama dalam
pengadilan

PELUANG / OPPORTUNITIES (O) ANCAMAN / THREATS (T)

O1. Membimbing murid-murid menjalankan aktiviti dengan T1. Masa dan cuaca ketika latihan dijalankan kurang sesuai
berkesan. T2. Ibu bapa kurang memberi galakan
O2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan sekolah lain T3. Kehadiran murid kurang menggalakkan
O3. Bantuan latihan dari ibu bapa yang berkemahiran T4. Tiada kemudahan pengangkutan awam
CC

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIK

KEKUATAN KELEMAHAN
S1. Guru penasihat yang berpengalaman. W1. Masa latihan yang terhad
S2. Murid berminat dan berbakat W2. Kurang pemain pelapis
S3. Guru komited dengan tugas W3. Murid kurang stamina
S4. Kawalan murid lebih mudah kerana W5. Guru kurang kemahiran secara formal
100% murid perempuan terutama dalam
pengadilan

PELUANG S1, S2, 03, W1, W2, W3, O1

O1. Membimbing murid-murid Mewujudkan permuakatan bersama Acapkali mengadakan aktiviti ”stratching” bagi
menjalankan aktiviti dengan masyarakat setempat. membina stamina yang kuat.
berkesan. Mengadakan latihan yang mantap di padang Memberikan ganjaran sebagai motivasi.
O2. Mengadakan perlawanan sekolah
persahabatan dengan sekolah lain
O3.Bantuan latihan dari ibu bapa yang
berkemahiran

ANCAMAN S1, S2, S3, T1 W1, W2, T4

T1. Masa dan cuaca ketika latihan Tingkatkan latihan dan pendedahan yang Menjalinkan permuafakatan dengan PIBG
dijalankan kurang sesuai aktif dalam aktiviti kokurikulum.
T2. Ibu bapa kurang memberi galakan
T3. Kehadiran murid kurang
menggalakkan
T4. Tiada kemudahan pengangkutan
awam
PELAN STRATEGIK

TEMPOH PERLAKSANAAN : Tahun 2008 – 2010


BIDANG : Sukan
MATLAMAT : Meningkatkan 80% kualiti teknik dan kemahiran murid yang akan mewakili zon keperingkat
Negeri dalam permainan bola jaring MSPP.

Strategi/ Tempoh Kumpulan/ Tanggungjawab TOV OTI1 OTI2 ETR


Bil program masa sasaran 2007 2008 2009 2010

Pen. Kanan
Memberi latihan 3 tahun Murid tahap 2 Kokurikulum 50% 60% 70% 80%
yang mantap dan guru
penasihat
PELAN TAKTIKAL

TEMPOH PERLAKSANAAN : Tahun 2008


BIDANG : Sukan
OBJEKTIF : Meningkatkan 60% kualiti teknik dan kemahiran murid yang akan mewakili zon keperingkat
Negeri dalam permainan bola jaring MSPP.

SENARAI KUMPULAN/ TEMPOH / TANGGUNGJAWAB SUMBER TOV OTI1 OTI2 ETR


PROJEK SASARAN MASA PELAKSANAAN KEWANGAN 2007 2008 2008 2008
(FEB) (JULAI)

- Membina
stamina Pen. Kanan
Murid tahap 2 1 tahun Kokurikulum dan PIBG 50% 54% 58% 60%
- Memberi guru penasihat
latihan yang
mantap
PELAN TAKTIKAL

TEMPOH PERLAKSANAAN : Tahun 2009


BIDANG : Sukan
OBJEKTIF : Meningkatkan 70% kualiti teknik dan kemahiran murid yang akan mewakili zon keperingkat
Negeri dalam permainan bola jaring MSPP.

SENARAI KUMPULAN/ TEMPOH / TANGGUNGJAWAB SUMBER TOV OTI1 OTI2 ETR


PROJEK SASARAN MASA PELAKSANAAN KEWANGAN 2008 2009 2009 2009
(FEB) (JULAI)

-Membina
stamina Pen. Kanan
Murid tahap 2 1 tahun Kokurikulum dan PIBG 60% 64% 68% 70%
- Memberi guru penasihat
latihan yang
mantap
PELAN TAKTIKAL

TEMPOH PERLAKSANAAN : Tahun 2010


BIDANG : Sukan
OBJEKTIF : Meningkatkan 80% kualiti teknik dan kemahiran murid yang akan mewakili zon keperingkat
Negeri dalam permainan bola jaring MSPP.

SENARAI KUMPULAN/ TEMPOH / TANGGUNGJAWAB SUMBER TOV OTI1 OTI2 ETR


PROJEK SASARAN MASA PELAKSANAAN KEWANGAN 2009 2010 2010 2010
(Feb) (Julai)

-Membina
stamina Pen. Kanan
Murid tahap 2 1 tahun Kokurikulum dan PIBG 70% 74% 78% 80%
-Memberi guru penasihat
latihan yang
mantap
PELAN OPERASI

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2008


ASPEK/ MATAPELAJARAN : Sukan
OBJEKTIF : Meningkatkan 80% kualiti teknik dan kemahiran murid yang akan mewakili zon keperingkat
Negeri dalam permainan bola jaring MSPP.

AKTIVITI/ KUMPULAN TEMPOH/ PELAKSANA PENILAIAN/ INDIKATOR


PROGRAM SASARAN MASA PEMANTAUAN KEJAYAAN

1. Senamrobik
membina Murid tahun 4, 5, & 6 1 tahun Semua guru-guru PKKK dan Guru Pertambahan stamina
kecergasan sukan dan PKKK Penasihat

2. Perlawanan Mendedahkan pengalaman


persahabatan Murid tahun 5 & 6 2 minggu Guru Penasihat PKKK dan Guru perlawanan sebenar kepada
Penasihat murid

3. Latihan Pasukan wakil sekolah 1 bulan Jurulatih luar PKKK dan Guru Mengetahui undang2
berkala Penasihat perlawanan

Pasukan wakil sekolah 1 minggu PKKK, Jurulatih dan PKKK, guru Motivasi murid bertambah
Latihan pusat Guru Penasihat Penasihat dan dan berada dalam keadaan
Sukan Jurulatih bersedia.
PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN PERMAINAN BOLA JARING 2007

TAHUN 4, 5, dan 6

ISU STRATEGIK 1. Bilangan ahli yang tidak ramai


2. Murid tidak berminat
3. Halangan daripada ibu bapa yang mementingkan kurikulum daripada kokurikulum

MATLAMAT STRATEGIK 1. Menambah bilangan ahli yang mahir


2. Kehadiran ahli 100%
3. Murid menyertai aktiviti yang dianjurkan

INDIKATOR PRESTASI 1. Mencungkil bakal dan potensi ahli yang ada


2. Menghargai kebolehan dan bakat diri sendiri dan orang lain

OBJEKTIF 1. Melahirkan murid yang cemerlang dalam bidang kokurikulum


2. Murid berminat menyertai pertandingan yang dianjurkan

STRATEGI 1. Melatih murid menguasai undang-undang bola baling


2. Latihan stamina
3. Motivasi
PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN PERMAINAN BOLA BALING 2007

BIL PROGRAM/ TINDAKAN J F M A M J J O S O N KOS INDIKATOR


PROJEK A E A P E U U G E K O PRESTASI
N B C R I N L O P T V
1 Melantik AJK Guru Penasihat Tiada Semua jawatan dijawat oleh
ahli
2 Memahami undang-undang Ahli Tiada Ahli menguasai segala
permainan peraturan permainan
3 Latihan kemahiran asas bola Guru Tiada Ahli dapat mengaplikasikan
baling/menghantar bola Penasihat/Ahli kemahiran dalam permainan

4 Kemahiran mengawal kawasan Guru Tiada Ahli dapat mengawal


Penasihat/Ahli kawasan permainan dengan
baik
5 Latihan permainan Guru Tiada Ahli dapat bermain dengan
Penasihat/Ahli baik dan betul

6 Pembentukan dan latihan Guru Tiada Ahli dapat bekerjasama dan


pasukan sekolah Penasihat/Ahli menyumbangkan kejayaan
untuk sekolah
7 Perlawanan persahabatan Guru Tiada Meningkatkan pengalaman
Penasihat/Ahli dan menambahkan ilmu dan
strategi permainan
8 Pertandingan anjuran MSSPP Guru Tiada Ahli dapat menonjolkan
Penasihat/Ahli segala kemahiran yang
dipelajari
9 Pembentukan pasukan pelapis Guru Penasihat Tiada Ahli dapat bersedia dalam
menghadapi pertandingan
yang bakal dianjurkan pada
masa hadapan
10 Pertandingan antara kumpulan Ahli Tiada Meningkatkan kemesraan
dan kerjasama antara ahli dan
kebolehan masing-masing
11 Mesyuarat Induk Kokurikulum Guru Penasihat Tiada Menjalankan aktiviti yang
dirancang