Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS, RPH

KELAS/ 2 Arif MASA 9:10 p.m. - MINGGU/ 10 Sept 2018 /


SUBJEK 10:10 p.m. TARIKH/HARI Isnin
(60 minit)
TEMA/TAJUK Sains Bahan
8.0 Campuran
STANDARD
KANDUNGAN 8.1 Campuran
STANDARD Murid dapat:
PEMBELAJARAN 8.1.4 Merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat
dengan menjalankan penyiasatan.
HASIL Pada akhir PdP pelajar dapat :
PEMBELAJARAN i. Mengitlakkan cara untuk melarutkan bahan dengan lebih cepat
( HP ) secara lisan.
ii. Menghasilkan peta i Think berkenaan cara melarutkan bahan
dengan lebih cepat secara berkumpulan.
KRITERIA 1. Murid dapat mengitlakkan cara untuk melarutkan bahan dengan lebih
KEJAYAAN cepat secara lisan.
2. Murid dapat menghasilkan peta i Think berkenaan cara melarutkan
bahan dengan lebih cepat secara berkumpulan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Bukan Cetak Poster Spesimen BukanCetak Buku Ruj. Lain-lain
Power point Kartun Boneka Buku Tek Majalah Serbuk Milo,
Video Gambar Radas Modul Surat kbar Gula Pasir, Gula
Lukisan Kad Internet Komik Risalah Kuib, Air Panas,
Carta Model Realia Nota Lemb krja Rod kaca, sudu
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Memerhati Meramal Mengawal pembolehubah
Mengelas Berkomunikasi Membuat hipotesis
Mengukur & Menggunakan perhubu Mendefinasi secara operasi
Menggunakan Nombor ngan ruang dan masa
Membuat inferens Mentafsir data Mengeksperimen
ELEMEN MERENTAS KBAT Teknik PdP
KURIKULUM (EMK) Alat Berfikir
Kreativiti & Inovasi, TMK I think Kuliah Peti Surat
Bekerjasama Bulatan Perbincangan Demonstrasi
Buih Penyoalan POE
Pokok Kajian Masa Kajian Lapangan
Depan
Aras Soalan Dakap Penyelesaian Komputer Interaktif
Masalah
Pengetahuan Alir Projek IAI
Pemahaman Titi Simulasi Menyanyi
Aplikasi Lain-lain Eksperimen Membaca
Analisis Peta Konsep Bercerita Permainan
Menilai Peta Minda Latih tubi Lain-lain
Mencipta Jigsaw
PENTAKSIRAN Refleksi Kecerdasan Pelbagai
Pemerhatian Kehadiran Interpersonal Muzik
Lisan Bilangan pelajar yang Intrapersonal naturalis
Tugasan/Projek menguasai objektif 1 Visual Kemahiran
Hasil Kerja 2 Kinestatik Manipulatif
(Peralatan
sains)
Kuiz Verbal Guna dan
kendali
KEMAHIRAN ABAD 21 (6C) Tindakan Susulan Logik Math Penyimpan
an alatan
Critical Thinking (P. Kritis)
Creatif Thinking (P. Kreatif) Pembersih
Collaboration (Kolabarasi) an alatan
Communication Pengendali
(Komunikasi) an
Character (Perwatakan) spesimen
Country (Kenegaraan) Melakar
FASA
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN
PENGAJARAN

Orientasi 1. Guru menunjukkan beberapa bahan


( 10 minit ) Soalan BBM
kepada murid dan meminta mereka
i. Apakah langkah
Gula, Serbuk Milo, Air
yang anda lakukan menyediakan minuman Milo tersebut.
untuk menyediakan suam
2. Guru memperkenalkan topik pada hari
minuman Milo ?
iaitu cara yang menyebabkan bahan KB
larut dengan lebih cepat. Menghubungkaitkan

Pencetusan Demonstrasi Jenis aktiviti: Demonstrasi KB


Idea mengenai Menghubungkaiktan
eksperimen 1 dan 1. Guru mengajukan soalan kepada Membandingkan dan
( 10 minit ) membezakan
cara melaksanakan murid mengenai cara untuk
eksperimen 2 dan 3. melarutkan bahan dengan lebih KPS
Soalan : cepat. Memerhatikan
2. Guru mendemonstrasikan Membuat hipotesis
i. Apakah cara yang
dapat melarutkan eksperimen pertama iaitu BBM
bahan dengan lebih Bikar, Gula Pasir, gula
kelarutan air dalam air panas dan
cepat ? Kuib
air sejuk.
Nilai murni
3. Guru meminta murid membuat
Fokus dalam PdP
dan mencatat pemerhatian pada
lembaran diberikan.
4. Guru seterusnya
mendemonstrasikan langkah
pelaksanaan eksperimen
(Kelarutan gula dengan
mengaduk atau tidak dan
Kelarutan gula pasir dan gula
kuib) kepada murid.
Penstrukturan Murid memerhatikan Jenis Aktiviti : Penyiasatan Pendekatan
Idea kelarutan bahan
Guru memberikan arahan kepada Eksperimen
( 25 minit ) Guru menyediakan murid-murid untuk menjalankan
beberapa jenis bahan penyiasatan. Kemahiran Proses
kepada setiap kumpulan Sains :
untuk melakukan Mengawal
penyiasatan mengenai 1. Murid dibahagikan kepada 6
cara melarutkan bahan kumpulan. pembolehubah
dengan lebih cepat. 2. Setiap kumpulan disediakan Memerhati
dengan beberapa bahan dan juga Mengeksperimen
dua bikar air. Mentafsir Data
3. Setiap kumpulan perlu membuat
Kemahiran Berfikir
penyiasatan sama-ada mengaduk
Menganalisis
dan saiz gula akan menganggu
Menghubungkaitkan
kelarutan bahan dalam air.
Mengitlakkan
4. Data direkodkan di dalam
lembaran yang diberikan. BBM
5. Guru membuat perbincangan Bikar, Gula Pasir, Gula
dengan murid berkenaan hasil Kuib, Lembaran kerja
pemerhatian mereka.
KM
-Menggunakan dan
mengandalikan
peralatan sains dan
bahan dengan betul.
-Menyimpan peralatan
sains dan bahan dengan
betul dan selamat.

Nilai Murni : Sistematik


dan bekerjasama.

Pelbagai Kecerdasan :
Kinestatik dan
interpersonal.

HP 1

Jenis Aktiviti : Peta i Think Kemahiran Proses


Sains:
Peta i Think (Peta Buih) 1. Guru mengedarkan sekeping kertas Berkomunikasi.
kepada setiap kumpulan dan
mereka diminta untuk Kemahiran Berfikir
menyusunkan meklumat dalam Mensintesiskan
Aplikasi Idea
Peta i Think dalam masa yang Nilai Murni :
( 10 minit ) ditetapkan. Bekerjasama
2. Guru membincangkan jawapan
dengan murid. Tahap Kognitif :
Analisis
Aplikasi

HP2
Kemahiran Berfikir :
Refleksi Rumusan topik 1. Guru membimbing murid Membuat kesimpulan.
membuat kesimpulan kepada
( 5 minit ) hasil pembelajaran pada hari ini Nilai : Berfikir Kritis
bersama murid.
Tahap Kognitif :
pemahaman
LEMBARAN KERJA SAINS TAHUN 2

NAMA KUMPULAN : _____________________ KELAS : 2 ARIF


TAJUK : Eksperimen Cara Melarutkan bahan dengan cepat
TARIKH : ______________

Alat dan bahan


1. Gula Pasir
2. Gula Kuib
3. Bikar
4. Rod kaca
5. Sudu
6. Air Panas
7. Air Sejuk

Aktiviti 1 : Menyiasat Kelarutan Gula di dalam Air Panas dan Sejuk

Langkah
1. Tuangkan 200 ml air sejuk ke dalam bikar A dan 200 mll air panas ke dalam bikar B
2. Masukkan satu sudu kecil gula ke dalam setiap bikar.
3. Perhatikan gula di dalam bikar A dan B. Yang manakah larut dahulu?
4. Catatkan pemerhatian kamu.

Pemerhatian
Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air ________________________

berbanding dengan di dalam air __________________ .

Aktiviti 2 : Menyiasat Kelarutan Gula di dengan Mengaduk atau tidak

Langkah
1. Tuangkan 200 ml air ke dalam bikar A dan bikar B
2. Masukkan satu sudu kecil gula ke dalam setiap bikar.
3. Adukkan air di dalam bikar B sahaja.
4. Perhatikan gula di dalam bikar A dan B. Yang manakah larut dahulu?
5. Catatkan pemerhatian kamu.

Pemerhatian
Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam bikar ____ berbanding bikar ____.
LEMBARAN KERJA SAINS TAHUN 2
Aktiviti 2 : Menyiasat Kelarutan Gula Pasir dan Gula Kuib

Langkah
1. Tuangkan 200 ml air sejuk ke dalam bikar A dan 200 ml air panas ke dalam bikar B
2. Masukkan satu sudu kecil gula pasir ke dalam bikar A dan seketul gula kuib ke dalam bikar B.
3. Perhatikan gula di dalam bikar A dan B. Yang manakah larut dahulu?
4. Catatkan pemerhatian kamu.

Pemerhatian
Bahan bersaiz (besar/ kecil ) lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz ( besar/ kecil )

Kesimpulan
Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat ____________________________________________ ,

____________________ dan ______________________________________________________________ .

di dalam air panas di dalam air sejuk


diaduk tanpa diaduk
menggunakan saiz bahan yang lebih kecil menggunakan saiz bahan yang lebih besar.
Cara
Melarutkan
Bahan dengan
lebih cepat