Anda di halaman 1dari 8

Bab 10.

GEOGRAFI TINGKATA 1: BENTUK MUKA BUMI DA SLIRAN DI ASIA TENGGARA

1. Nyatakan nama-nama negara yang terdapat di asia tenggara berdasarkan bendera di bawah.

Bendera Nama negara


1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

2. labelkan nama-nama negara asia tenggara pada peta di bawah.


Laut Jawa Gunung Merapi Arakan Yoma
Filipina Laut China Selatan Gunung Kerinci
Gunung lipat muda Himalaya Laut Sulu Gunung Mayon
Laut Sulawesi Gunung lipat tua Laos Laut Andaman
Indonesia Pentas sunda sungai Gunung Krakatau
Gunung Pinatubo 35 juta 200 juta

3. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang tepat.

I. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali_____________.


II. Laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah laut _________________________,
______________________, ____________________, ____________________dan
_________________ .
III. Pinggir laut di Asia Tenggara cetek dikenali sebagai ___________________.
IV. Tanah pamah banyak terdapat di delta dan lembah ______________________.
V. Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran _________________________ dan
banjaran ____________________________________
VI. Banjaran tinggi berpunca dari banjaran ___________________ di utara dan menganjur ke
Asia Tenggara bermula di banjaran _____________________(Myanmar).
VII. Kebanyakan gunung berapi terdapat di ________________ dan _______________.
VIII. Beberapa gunung berapi yang masih aktif di Indonesia ialah ________________________,
________________________, dan _____________________.
IX. ___________________________ dan __________________________ pula merupakan
gunung berapi yang aktif di Filipina .
X. Gunung lipat muda ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak
__________________________ tahun .
XI. Gunung lipat tua ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak
__________________________ tahun .

4. Cari perkataan tersembunyi, 5 nama sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.

D G H C D S S S R T
M E K O N G I A I H
I R R A W A D D Y F
L A T I S I A I N G
A G O O D I N M U F
D J U P G F A A F I
A B Y A C I U A I O
M D T S U Y T H G
A A R E E A O A N E
I J A L A R B G R R
L T H N I G A D I O
C H A O P H R A Y A
C U A T D C V U B U
Sumber air cetek Air tawar
Tanah pamah Protein Pulau Samosir
Mekong mudik Irrawaddy
Tanah tinggi Chao Phraya Sungai buatan
tibet pertanian Venice Timur
Gunung berapi Danau Toba Yunan
Pinggir laut pukal vulkanik
lembangan fenomena

5. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang tepat.

I. Sungai _____________________ merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara (4880km)


II. Sungai ini berpunya dari dataran ___________________ di utara dan mengalir melalui
___________________ (china ), Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam.
III. Sungai Mekong merupakan kawasan lembah sungai yang subur sesuai untuk kegiatan
_________________. Padi sawah ditanam di lembangan sungai Mekong.
IV. Delta ___________________________ sesuai dijadikan kawasan pertanian terutama untuk
pananaman padi di myanmar.
V. Sungai Irrawaddy merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan
penduduk untuk sumber air dan sumber ___________________.
VI. Lembah _____________________________ kaya dengan tanih aluvium yang subur untuk
penanaman padi dan merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand.
VII. Bandaraya Bangkok terkenal dengan pasar terapung sehingga di beri nama jolokan
“___________________”
VIII. Tonle Sap terletak di bahagian barat kemboja merupakan tasik __________________ semula
jadi terbesar di Asia Tenggara (2569km)
IX. Tasik in membekalkan ____________________ untuk keperluan domestic penduduk
kemboja.
X. Pada musim kemarau, tasik tonle sap menjadi _______________ dan kegiatan perikanan
giat dijalankan.
XI. Tasik tonle sap merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat ________________ ke
kawasan tasik melalui sungai mekong untuk membawa pelancong.
XII. __________________________ terletak di sumatera Utara, Indonesia yang terkenl sebagai
kawasan pelancongan.
XIII. Tasik Danau Toba ini merupakan tasik _________________________ yang terbentuk akibat
lendakan gunung berapi antara 73000 hingga 75000 tahun yang lalu.
XIV. Terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini, iaitu ____________________
yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah Tasik Danau Toba
XV. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara terdiri daripada ____________________,
______________________, __________________________ dan
__________________________.
XVI. Terusan bermaksud _____________________________________-.
XVII. Vulkanik ialah proses pembentukan atau _____________________ gunung berapi.
XVIII. ________________________________ merupakan tanah pamah yang rendah atau lembah.
XIX. Barangan ___________________ ialah barangan dalam kuantiti yang besar dan banyak.
Kegiatan mengangkut barangan pukal serta kayu balak belaku di sungai Menam Chao
Phraya.
Bab 10. GEOGRAFI TINGKATA 1: BENTUK MUKA BUMI DA SLIRAN DI ASIA TENGGARA

1. Nyatakan nama-nama negara yang terdapat di asia tenggara berdasarkan bendera di bawah.

Bendera Nama negara


1 MALAYSIA 7 BRUNEI

2 MYANMAR 8 SINGAPURA

3 KEMBOJA 9 TIMOR LASTE

4 VIETNAM 10 INDONESIA

5 LAOS 11 FILIPINA

6 THAILAND

2. labelkan nama-nama negara asia tenggara pada peta di bawah.


3. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang tepat.

I. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos.


II. Laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah laut Laut Andaman, Laut China Selatan, Laut
Sulu, Laut Sulawesi, dan Laut Jawa
III. Pinggir laut di Asia Tenggara cetek dikenali sebagai Pentas sunda
IV. Tanah pamah banyak terdapat di delta dan lembah sungai
V. Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran Gunung lipat tua _ dan banjaran
Gunung lipat muda
VI. Banjaran tinggi berpunca dari banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara
bermula di banjaran Arakan Yoma (Myanmar).
VII. Kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dan Filipina.
VIII. Beberapa gunung berapi yang masih aktif di Indonesia ialah Gunung Merapi, Gunung Kerinci
dan Gunung Krakatau _
IX. Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo pula merupakan gunung berapi yang aktif di Filipina .
X. Gunung lipat muda ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak
35 juta ___ tahun .
XI. Gunung lipat tua ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 200
juta tahun .

4. Cari perkataan tersembunyi, 5 nama sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.

M E K O N G
I R R A W A D D Y
A
N
P A
A U
S T
E O
L B
N A
C H A O P H R A Y A
T
5. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang tepat.

I. Sungai Mekong _ merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara (4880km)


II. Sungai ini berpunya dari dataran tibet _ di utara dan mengalir melalui Yunan (china ),
Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam.
III. Sungai Mekong merupakan kawasan lembah sungai yang subur sesuai untuk kegiatan
pertanian __. Padi sawah ditanam di lembangan sungai Mekong.
IV. Delta Irrawaddy _____ sesuai dijadikan kawasan pertanian terutama untuk pananaman padi
di myanmar
V. Sungai Irrawaddy merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan
penduduk untuk sumber air dan sumber Protein _____.
VI. Lembah Chao Phraya ____ kaya dengan tanih aluvium yang subur untuk penanaman padi
dan merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand.
VII. Bandaraya Bangkok terkenal dengan pasar terapung sehingga di beri nama jolokan
“_”Venice Timur
VIII. Tonle Sap terletak di bahagian barat kemboja merupakan tasik Air tawar ____ semula jadi
terbesar di Asia Tenggara (2569km)
IX. Tasik in membekalkan Sumber air _ untuk keperluan domestic penduduk kemboja.
X. Pada musim kemarau, tasik tonle sap menjadi cetek dan kegiatan perikanan giat dijalankan.
XI. Tasik tonle sap merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik _ ke kawasan tasik
melalui sungai mekong untuk membawa pelancong.
XII. Danau Toba _ terletak di sumatera Utara, Indonesia yang terkenl sebagai kawasan
pelancongan.
XIII. Tasik Danau Toba ini merupakan tasik vulkanik _ yang terbentuk akibat lendakan gunung
berapi antara 73000 hingga 75000 tahun yang lalu.
XIV. Terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini, iaitu Pulau Samosir _ yang
terbentuk akibat pergerakan magma di bawah Tasik Danau Toba
XV. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara terdiri daripada Tanah tinggi_, Tanah pamah , Gunung
berapi __ dan Pinggir laut .
XVI. Terusan bermaksud Sungai buatan ____-.
XVII. Vulkanik ialah proses pembentukan atau fenomena __ gunung berapi.
XVIII. __ lembangan merupakan tanah pamah yang rendah atau lembah.
XIX. Barangan pukal _ ialah barangan dalam kuantiti yang besar dan banyak. Kegiatan
mengangkut barangan pukal serta kayu balak belaku di sungai Menam Chao Phraya.