Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KING EDWARD VII, TAIPING

BORANG SOAL SELIDIK


KEBERKESANAN PROGRAM ANUGERAH SAHSIAH ‘STUDENT OF MONTH’ DAN ‘STUDENT OF
THE YEAR’
TAHUN 2018

1. Latar belakang responden

Guru
Pelajar

Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan berdasarkan skor.


Sangat tidak Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju
setuju
Skor 1 2 3 4 5

Bil Keberkesanan Program Anugerah Sahsiah ‘Student Of Month’ 1 2 3 4 5


Dan ‘Student Of The Year’
1 Program ini dapat melahirkan pelajar menghormati guru
2 Program ini dapat membentuk pelajar bersahsiah mulia
3 Program ini dapat melahirkan pelajar yang proaktif
4 Program ini dapat meningkatkan keupayaan memimpin dan
membimbing rakan sebaya
5 Program ini dapat mendidik pelajar untuk mematuhi peraturan
sekolah
6 Program ini dapat meransang peningkatan prestasi akademik pelajar
7 Program ini dapat melahirkan pelajar yang prihatin terhadap rakan
sebaya
8 Program ini dapat melahirkan pelajar yang bermotivasi dan ceria
9 Program ini dapat meningkatkan kemahiran pengurusan diri pelajar
10 Program ini dapat membentuk budaya berbudi bahasa