Anda di halaman 1dari 3

MONITORING Pelayanan KB

BULAN JULI 2018


No Tanggal Nama Suami Alamat Jenis KB Ket
1. 03/07/2018 Ny Umyati Tn Mulyadi Dk Tengah, Galuh Timur I-10
Tonjong
2. 04/07/2018 Ny Yunita Tn Yuda Purwosari 4/4 Tonjong IPN
3. 08/07/2108 Ny Aulia Tn Aditya Cilibur 6/6 Paguyangan I-10
4. 12/07/2018 Ny Siti Masitoh Tn Kabir Padanama 5/2 Sirampog IPN
5. 13/07/2018 Ny Nur Aridah Tn Jawahir Dk pojok 4/3 Pakujati OW
6. 20/07/2018 Ny Turinah Tn Abdul R Kalibata 6/1 Pagojengan I-10
7. 24/07/2018 Ny Tuti Susilowati Tn Amirudin Sridadi 3/1 Sirampog I

EVALUASI
MONITORING Pelayanan KB
BULAN JULI 2018
No Tanggal Nama Suami Alamat Jenis KB Ket
1. 01/06/2018 Ny Solekha Tn Sukir Cikamuning, IPN
Bantarkawung
2. 01/06/2018 Ny Marsih Tn Nurohim Langkal 7/7 Bumiayu I-10
3. 05/06/2018 Ny Omyati Tn Endang Cibentang 3/3
Bantarkawung
4. 09/06/2018 Ny Sutarsih Tn Diken KAligua 2/5nPaguyangan I-CSR
5. 10/06/2018 Ny Rizki Apriyanti Tn Rizal A Pangebatan 2/2 I-CSR
Bantarkawung
6. 10/06/2018 Ny Susanti Tn Sofyan Manggis 1/3 Sirampog I-CSR
7. 12/06/2018 Ny Endang Tn Solikhin Kumambang 6/6 OW
Paguyangan
8. 13/06/2018 Ny Umaroh Krajan 4/3 Bumiayu I-CSR
9. 14/06/2018 Ny Tutiyani Tn Suhadi Ragatunjung 7/3 IPN
Paguyanagan
10. 15/06/2018 Ny Lafiyatun Tn Msarul Bulakamba 9/4 IPN
Bantarkawung
11. 16/06/2018 Ny Dwi Dita Munggangsari 3/7 IPN
Bantarkawung
12. 16/06/2018 Ny Jolekha Tn Abdul Kr.mangu ½ Sirampog I-CSR
13. 17/06/2018 Ny Kusdiyanti Tn
14. 20/06/2018 Ny Tn
15. 22/06/2018 Ny Tn
16. 22/06/2018 Ny Tn
17. 23/06/2018 Ny Tn

EVALUASI