Anda di halaman 1dari 2

SULIT 011

Nama Tahun

011
Bahasa
Melayu
Mei
2013
50 minit
SK TUNKU MAHMOOD (1),
906 JALAN SEKOLAH,
KLUANG, JOHOR.

PKBS 2
2013

BAHASA MELAYU
TAHUN 5

Kertas 1

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B ,C dan D. Antaranya ada satu jawapan sahaja yang
paling sesuai. Pilih jawapan itu. Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada
kertas jawapan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang
baru.

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

……………………… ………………………. ………………………...


(HJH NOORJEHAN BT MUSTAPA) (SAFARIZAL B DATUK GHAFAR) (SULAIMAN BIN SALLEH)
GURU BAHASA MELAYU KETUA PANITIA B. MELAYU GURU BESAR

[Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 011

015/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT