Anda di halaman 1dari 1

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT ..................................................................... BIL. .../(TAHUN)

Tarikh : ……………..................... Masa : ……………...............................


Tempat : …………………….......................................................................
Pengerusi : …………………..........................................…………………………

Bil Nama T/tangan Bil Nama T/tangan


1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)

TURUT HADIR
1 3
2 4

TIDAK HADIR
Bil Nama Catatan Bil Nama Catatan
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Disediakan oleh :

……………………...........................................
( )

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00