Anda di halaman 1dari 1

2018

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN


School of Educational Studies

PLG 598 - PROJEK PENYELIDIKAN | BORANG CADANGAN TAJUK PENYELIDIKAN


PLG 598 - Research Project | Proposal Research Title Form

NAMA CALON
: NURUL FATIN NABILA BT MD RAZI
[Name of Candidate]

NO. K/P
: 900409085710
[I/C No./Passport No.]

NO. MATRIK
: S-PM0252/17
[Matric No.]

PUSAT LUAR PESISIR


: MRSM KEPALA BATAS, PULAU PINANG
[Offshore Center]

BIDANG PENGKHUSUSAN
: MATEMATIK
[Area of Specialization]

CADANGAN TAJUK KAJIAN


[Proposed Research Title] KEBERKESANAN KAEDAH MODEL BAR DALAM
: PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT
TERHADAP PENCAPAIAN MURID

ALAMAT SURAT MENYURAT


[Correspondence Address] NO 2429 LORONG JOGET 4/2 TAMAN RIA JAYA
:
,08000 SUNGAI PETANI , KEDAH

NAMA TUTOR UNTUK KURSUS PLG 501


: PROF MADYA DR. MOHD ALI SAMSUDIN
[Tutor for PLG 501]

NAMA CADANGAN PENYELIA : DR. AHMAD ZAMRI KHAIRANI


[Proposed Supervisor’s Name]
NO. TELEFON BIMBIT
: 0194936109
[Hand Phone No]

ALAMAT EMEL
: fatinnabila900409@gmail.com
[Email Address]

Tandatangan Calon : Tarikh :17/9/2018


[Signature of Candidate] [Date]

Untuk Kegunaan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan


PENGESAHAN PENDAFTARAN

………………………………………………. ………………………………………
Cop Pusat Pengajian Tarikh

Anda mungkin juga menyukai