Anda di halaman 1dari 9

PPKI

BAHASA MELAYU

Nama : _________________________________

1. Sambung titik di bawah.

baju
kereta
buku
jari
3. Sambung titik di bawah.
4. Lukis semula huruf dan warnakan huruf di bawah.
2. Tulis semula huruf di bawah.

X O

i s
5. Padankan huruf yang sama.

A A
B E
W B
E Q
Q W
6. Padan huruf besar dengan huruf kecil.

A b

B c

C a

R r
7. Match the correct pair together.

7. Padankan huruf dengan gamba yang betul.


K
D
B

8. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


lori topi kaki roti

____________
____________

____________
____________