Anda di halaman 1dari 7

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…

261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah


seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai
ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.
Dan Allah maha luas maha mengetahui.
262. Orang yang menginfakkan hartanya dijalanAllah kemudian tidak
mengiringi apa yang Dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan
menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala disisi tuhan
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih
hati
263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebh baik dari pada sedekah
yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya maha penyantun.
264. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan
penerima) seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya
(pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari
akhir. Perumpamaan (orang itu) seperti batu licin yang diatasnya ada
debu, kemudian batu itu ditimpa huja lebat maka tinggallah batu itu licin
lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka
kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…

183. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa


sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertaqwa.
184. (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu sakit
atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa) maka (wajib mengganti)
sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan
bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah yaitu
memberi makan seorang yang miskin. Tetapi barangsiapa dengan
kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya. Dan
puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
185. Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al-
quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).
Karena itu barangsiapa diantara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah.
Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa) maka
(wajib menggantinya) sebanyak ahri yang ditinggalkannya itu pada hari-
hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan
kepadamu agar kamu bersyukur.
186. Dan apabila hamba-hamba-ku bertanya kepadamu (Muhammad)
tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan
orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu
memenuhi (perintahku) dan beriman kepada-ku agar mereka
memperoleh kebenaran.

Firman Allah :”hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu


berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu,
mudah-mudahan kamu bertaqwa (QS. Al-Baqarah : 183)

Hadist Rasulullah SAW :

Bertaqwalah kalian kepada Allah, shalatlah kalian lima kali sehari semalam,
berpuasalah pada bulan Ramadhan. Tunaikanlah zakat harta benda kalian
dan patuhlah kalian kepada pemimpin kalian (dan itu semua) kalian akan
masuk kedalam surga Tuhan kalian. (HR. Al-Tirmidzi)

Awal ramadhan penuh dengan rahmat. Pertengahannya penuh dengan


ampunan dan terakhirnya pembebasan dari api neraka. Maka pada bulan
Ramadhan perbanyaklah dari beberapa hal berikut:

1. Hal kamu akan membuat ridha pada Tuhan-Mu dan


2. Hal lagi kamu selalu membutuhkannya
Dua hal yang membuat kamu ridha pada Tuhan-mu adalah kesaksian bahwa
sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali Allah SWT dan kamu mohon
ampunan kepadanya. Sedangkan dua hal yang selalu kamu butuhkan adalah
kamu meminta surga kepada Tuhan-Mu dan berlindung kepadanya dari api
neraka.

Hadist lain yang menerangkan sabda Rasulullah SAW adalah “barangsiapa


yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan iman dan mencari pahala
maka dosanya yang lalu akan diampuni Allah.

Sabda Rasulullah SAW “umatku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan
pada umat manapun sebelum mereka:

1. Bau mulut orang berpuasa lebih harum disisi Allah dari pada bau misik
2. Malaikat-malaikat memintakan ampunan untuk mereka sehingga mereka
berbuka
3. Setan-setan yang keterlaluan di belenggu
4. Allah SWT menghias surga setiap hari
5. Setiap orang yang beramal akan dipenuhi pahalanya apabila telah
disempurnakan amalnya.

Lima perlindungan dari Allah SWT di akhirat nanti adalah…

1. Imam yang adil (pemimpin)


2. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah SWT
3. Orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid
4. Dua orang bersaudara bertemu karena Allah SWT dan berpisah karena
Allah SWT
5. Orang yang mengingat Allah SWT dalam kesunyian malam dan megingat
dosa-dosanya.
Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang

“ya, Allah.. sesungguhnya saya berlindung diri kepadamu dari lemah, malas,
takut, tua renta dan kikir. Saya berlindung diri kepada-Mu dari siksa kubur
dan saya berlindung diri kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati”.
“Ya, Allah.. ampunilah saya karena dosa yang telah lalu. Dosa yang akan
datang, dosa yang saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dosa yang saya
lakukan dengan terang-terangan. Dan segala dosa yang engkau lebih
mengetahuinya dari pada saya. Engkau adalah zat yang mendahulukan dan
engkau adalah zat yang mengakhirkan. Dan engkau adalah zat yang
mengetahui segala sesuatu.

“Ya, Allah ya tuhanku.. perbaikilah agama-ku yang merupakan pokok


kehidupanku. Perbaikilah dunia-ku yang didalamnya aku mencari
penghidupan. Perbaikilah akhirat-ku yang didalamya merupakan tempat
aku kembali. Dan jadikanlah hidup ini untuk menambah segala kebajikan
bagi diriku, dan jadikanlah akhirat sebagai tempat peristirahatan bagi diriku
dari segala keburukan.