Anda di halaman 1dari 2

Contoh soalan dan arahan :

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faktor-
faktor yang menyebabkan dadah menjadi musuh utama manusia dan langkah-
langkah membanterasnya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120
patah perkataan

Kata kunci arahan untuk isi tersurat ialah faktor-faktor yang menyebabkan dadah
menjadi musuh utama manusia

Gantikan perkataan faktor-faktor dengan perkataan lain yang seerti dengannya, iaitu
punca-punca / sebab-sebab .

Kemudian, tulis pendahuluan rumusan.

Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan dadah menjadi musuh


utama manusia .

Latihan

1. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan
kelemahan institusi keluarga dan langkah-langkah mengatasinya. Panjang
rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan membincangkan……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

2. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang
sebab-sebab khidmat sistem pesanan ringkas amat diperlukan pengguna
dan langkah-langkah menjimatkan penggunaannya. Panjang rumusan
hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan membincangkan.....................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang
kepentingan hutan bakau kepada negara ini dan langkah-langkah
memuliharanya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120
patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan membincangkan……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

4. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi keghairahan orang ramai mengunjungi
pusat beli-belah dan ciri-ciri pusat beli-belah yang selamat. Panjang
rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan membincangkan………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

5. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang
langkah-langkah mengatasi gejala buli dan kesan-kesan gejala itu ke atas
pelajar. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan:

Petikan membincangkan…………………………….............................
................................................................................................................
................................................................................................................