Anda di halaman 1dari 4

Page|1

ISKRIP NG LIMANG MINUTONG PAGBABALITA


DSPC 2018
MALALAG NATIONAL HIGH SCHOOL
DDRB DAKILANG RADYO NG BAYAN
OCTOBER 4, 2018
11:00 AM

ISKRIP NG ANGKOR
00 Oras
01 4 SEG.
02
03 STATION ID 2 SEG.
04
MUSIC FADE IN THEN CUE IN: …
05 OBB 27 SEG.
CUE OUT: …. THEN MUSIC FADE OUT
06
07 INTRO BG FADE IN………………. FADE UNDER TO BG LEVEL
08
Magandang araw lalawigan ng Sarangani. Kami po ang
09 ANGKOR 1 6 SEG.
inyong tagapaghatid balita, Fhilep Arisgado.
10
11 FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC 1 SEG.
12
13 ANGKOR 2 At Denise Marielle De Guzman 3 SEG.
14
15 FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC 3 SEG.
18
19 ANGKOR 1 Sa ulo ng mga pinag-uusapan at nagbabagang balita. 3 SEG.
20
21 FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC 1 SEG.
22
23 ANGKOR 2 3 SEG.
24
25 FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC 1 SEG.
26
27 ANGKOR 1 3 SEG.
28
29 FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC 1 SEG.
30
31 ANGKOR 2 5 SEG.
32
33 FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC 1 SEG.
Page|2

34
35 ANGKOR 1 Kahirapan, Suliranin sa Camarines Sur 4 SEG.

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC


NEWS BG FADE IN…………….. FADE UNDER.

ANGKOR 2 Para sa karagdagang detalye, narito si Geah Mateo.

NEWS BG FADE OUT…………….. OFF MIC.


SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT

CUE IN:
MATEO
CUE OUT: ..... Radyo ng Bayan

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC


NEWS BG FADE IN…………….. FADE UNDER.

ANGKOR 1 Ibalita mo Mariel Sabac.

NEWS BG FADE OUT…………….. OFF MIC.


SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT

CUE IN:
SABAC
CUE OUT: ..... Radyo ng Bayan

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC


NEWS BG FADE IN…………….. FADE UNDER.

Magbabalik ang programang ito makalipas ang isang


ANGKOR 2
paalala.

NEWS BG FADE OUT…………….. OFF MIC.


FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC
INFO MSC FADE IN.…………….. FADE UNDER TO BG LEVEL.

CUE IN:
INFOMERCIAL
CUE OUT:

ANGKOR 1 Radyo oras!

SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT

ANGKOR 1 Ang oras ay


Page|3

INTRO MSC FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC


FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC

NEWS BG FADE IN…………….. FADE UNDER.

ANGKOR 1 Nagbabalita, Gwyneth Badong

NEWS BG FADE OUT…………….. OFF MIC.


SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT

CUE IN:
BADONG
CUE OUT: ..... Radyo ng Bayan

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC


NEWS BG FADE IN…………….. FADE UNDER.

Kahirapan, Suliranin sa Camarines Sur, Inaprubahan.


ANGKOR 1
Para sa detalye, Jael Bascuna.

NEWS BG FADE OUT…………….. OFF MIC.


SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT

CUE IN: Ayon sa datos .....


BASCUNA
CUE OUT: ..... Radyo ng Bayan

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC

ANGKOR 1 At para sa kalipunan ng mga balita sa araw na ito, _____

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC

ANGKOR 2

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC

ANGKOR 1

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC

ANGKOR 2

FLASH FADE IN MUSIC… FADE OUT MUSIC


Page|4

Ito ang limang minutong tampok at pinag-uusapang


ANGKOR 1
balita.

CHRISTMAS
FADE IN…………….. FADE UNDER.
MSC

Bayan, _____ araw nalang po Pasko na. Ihanda na ang


ANGKOR 2
inyong mga regalo at huwag kalimutang makinig sa

SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT


NEWS BG FADE IN…………….. FADE UNDER.

DDRB. Muli, ito ang inyong tagapaghatid balita, Marielle


ANGKOR 2 De Guzman na nagsasabing "huwag ipagpalit ang
kinabukasan sa panandaliang sarap lamant."

SFX SNEAK IN…………… SNEAK OUT

ANGKOR 1 At Fhilep Arisgado

ANGKOR 2 Para sa DDRB!

ANGKOR 1 DDRB

ANGKOR 1 &
Sais Syete Singko, Dakilang Radyo ng Bayan.
2

CBB