Anda di halaman 1dari 8

5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.

com

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 8/9/2012

Masa : 1 jam 30 minit

Kelas : 4 amanah

Bil Pelajar : 20 orang (10 Lelaki dan 10 Perempuan)

Tajuk/Topik : Balutan.

Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui asas pertolongan cemas, jenis


kain pembalut dan ikatan simpul sila

Hasil pembelajaran : Pada akhir pelajaran murid akan dapat:

a) Menerangkan langkah membuat anduh besar (balutan lengan, balutan


tapak tangan, balutan lutut dan balutan kepala) menggunakan scarf
pengakap.
b) Membuat demonstrasi membuat anduh besar (balutan lengan, balutan
tapak tangan, balutan lutut dan balutan kepala) menggunakan scarf
pengakap dengan betul.

Kemahiran berfikir : Membanding beza, mengklasifikasi. Nilai

murni : Teliti, tepat, bekerjasama.

Bahan bantu mengajar : Gambar, kad manila, scarf pengakap.Kaedah

: Perbincangan,kooperatif.

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 1/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

Langkah/masa Isi kandungan Aktiviti P&P Catatan


Set induksi. Pengenalan jenis-jenis 1. Guru menunjukkan Bahan
( 5 minit) pembalut. gambar berkaitan Gambar.
Contoh jenis-jenis dengan jenis-jenis Triangular

Bandage.
pembalut iaitu: pembalut.
Cravat
a) Triangular Bandage 2. Guru menunjukkan Bandages

b) Cravat Bandages bahagian yang Trauma


Pack
c) Trauma Pack terdapat pada
Roller
d) Roller Bandages scarf.
Bandages

e) Sterile Gauze Pads Point Sterile


Gauze Pads
f) Bandage Compress
Bandage
g) Adhesive compress Compress

Adhesive

End Base End compress

Perkembangan
Langkah1 Memperkenalkan jenis- 1. Guru perkenalkan Bahan
(20 minit) jenis balutan luka. jenis balutan luka Kad manila
Jenis-jenis balutan luka menggunakan Scarf

iaitu: pembalut serta pengakap


kecederaan yang Nilai murni:
terlibat. Tepat,
Teliti.
a) Balutan tapak tangan.
Kemahiran
berfikir:
Banding

b) Balutan lengan
beza
Klasifikasi.

c) Balutan lutut

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 2/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

Langkah/masa Isi kandungan Aktiviti P&P Catatan

d) Balutan kepala
Langkah 2 Demonstrasi cara ikatan 1. Guru melakukan Bahan
(25 minit) balutan bagi: demontrasi ikatan Scarf
a) Balutan tapak tangan. balutan tapak pengakap
b) Balutan lengan. tangan ke atas Nilai murni:
c) Balutan lutut seorang murid. Teliti.
d) Balutan kepala 2. Murid tidak terlibat Kemahiran
akan melihat dan berfikir:
memahami cara Klasifikasi
guru merawat dan
memberi bantuan
awal kepada
mangsa.

3. Selepas lima minit,


guru melakukan
cara ikatan balutan
bagi lengan, lutut
dan kepala.
Aktiviti Murid melakukan TIGA 1. Murid dikehendaki Bahan
berkumpulan cara (pilihan guru) bagi memilih pasangan. Scarf
(30 minit) ikatan balutan. 2. Setiap pasangan pengakap
a) Balutan tapak tangan. dikehendaki Nilai murni:
b) Balutan lengan. memiliki satu Kerjasama
c) Balutan lutut Scarf pengakap. Teliti.
d) Balutan kepala 3. Guru memberi
arahan tugasan.

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 3/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

Langkah/masa Isi kandungan Aktiviti P&P Catatan

4. Tukar peranan
selepas seorang

jadi mangsa.
Penutup. Penilaian dan rumusan. 1. Guru bertanyakan
(10 minit) kepada murid
mengenai jenis
luka yang terdapat
pada anggota
badan.
2. Murid menjawab
jenis ikatan
balutan yang
sesuai bagi
gambaran
kecerderaan luka
yang digambarkan
oleh guru.

3. Guru merumuskan
pengajaran.

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 4/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

Lampiran:

a) Ikatan balutan tapak tangan.

Langkah 1

Letakkan tangan yang luka di tengah-tengah


kain anduh. Kemudian hujung kain dilipat ke
hadapan.

Langkah 2

Ibu jari dibawa ke tengah sedikit dan lilit


secara bersilang.

Langkah 3

Lilit secara berulang sehingga kemas dan


selesa.

Langkah 4

Ikat buku sila di hadapan dan kemaskan kain


anduh

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 5/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

b) Ikatan balutan Lengan

1. Bucu atas kain anduh hendaklah diletakkan pada siku lengan yang tercedera.
2. Kemudian ikatan buku sila diikat pada atas bahu.
3. Bucu atas kain anduh yang diletakkan pada siku tadi boleh dipinkan atau
dilipat ke bahagian dalam untuk lebih kemas.

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 6/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

c) Ikatan balutan Lutut

Langkah 1

Lipat kain anduh secara memanjang dan


letakkan di kawasan yang luka.

Langkah 2

Silangkan kain di belakang dengan sebelah


kiri hujung kain di bawah dan hujung kanan
kain di atas.

Langkah 3

Ikat dengan kemas balutan tadi dan pastikan


pesakit selesa.

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 7/8
5/20/2018 Rancangan Pengajaran Harian Balutan Anduh - slidepdf.com

d) Ikatan balutan Kepala

Langkah 1

Sediakan pembalut cincin dan letakkan di


atas kepala.

Langkah 2

Tarik kedua-dua bucu ‘End’ kain anduh ke


belakang kepala.

Langkah 4

Silangkan bucu ‘End’ kain anduh dan ikat


buku sila kedua-dua bucu “End’ tersebut di
bahagian hadapan kepala. Manakala bucu
point ditarik ke atas belakang kepala dan di
pinkan.

http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-pengajaran-harian-balutan-anduh 8/8