Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia KELAS 1


TARIKH/ HARI 20 Julai 2018 Jumaat MASA 8.40pagi - 9.40 pagi
TEMA Kesenian Kita TAJUK Corak dan Warna
STANDARD
KANDUNGAN
5.1

STANDARD
PEMBELAJARAN
5.1.1

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Murid membaca petikan Corak dan Warna
1. Murid ditunjukkan gambar Corak dan warna
2. Murid menerangkan tentang ciri-ciri pantun.
AKTIVITI
PENGAJARAN &
3. Murid diberikan bahan grafik tentang Corak dan warna.
PEMBELAJARAN 4. Murid membaca petikan yang diberikan itu.
5. Murid diberikan aktiviti kumpulan
(PdP)
6. Murid membentangkan dalam kelas.
7. Murid menjawab lembaran kerja.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : kad perkataan

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 Ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Kuiz  Drama  Projek
 Hasil Kerja
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia KELAS 5
TARIKH/ HARI 20 Julai 2018 Jumaat MASA 11.30-12.30
TEMA Teknologi dalam kehidupan TAJUK Penapis Mesra Alam
STANDARD
KANDUNGAN
5.1

STANDARD
PEMBELAJARAN
5.1.1

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN 2. Murid membaca petikan teknologi kaki palsu.
8. Murid ditunjukkan gambar teknologi Penapis Mesra Alam..
9. Murid menerangkan teknologi Penapis Mesra Alam tersebut.
AKTIVITI
PENGAJARAN &
10. Murid diberikan bahan grafik tentang teknologi Penapis Mesra Alam
PEMBELAJARAN 11. Murid membaca petikan yang diberikan itu.
12. Murid diberikan aktiviti kumpulan
(PdP)
13. Murid membentangkan dalam kelas.
14. Murid menjawab lembaran kerja.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : VLE

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 Ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________