Anda di halaman 1dari 11

SK BUKIT GEMUROH

PENILAIAN AKHIR TAHUN

NAMA:-------------------------------------------------------------

TAHUN:_______________________________________
Bahagian A:

1. Pernyataan berikut menerangkan makna sejarah oleh seorang sejarawan.

Sejarah menceritakan mengenai manusia


dan perbuatan-perbuatan yang berlaku
pada masyarakat tersebut.

Siapakah tokoh tersebut?

A. Parameswara
B. Hedoratus
C. Ibn Khaldun
D. Muhd. Yusof Ibrahim
2. Maklumat berikut merupakan sumber sejarah.

Sumber Pertama
 Fosil
 Artifak
 X

Apakah X?

A. Sejarah Melayu
B. Berita Harian
C. Manuskrip
D. Diari
3. Maklumat berikut berkaitan dengan kaedah pencarian maklumat sejarah.

Kajian menggunakan kaedah cari gali


artifak dan fosil.

Apakah kaedah tersebut?

A. Rakaman C. Bertulis
B. Arkeologi D. Lisan
4. Rajah berikut merupakan urutan peristiwa penting ke arah kemerdekaan
persekutuan Tanah Melayu.

Rombongan Melaka

Perjanjian di London

Pengisytiharan kemerdekaan

Urutan peristiwa tersebut ddikenal sebagai__________________________

A. arkeologi C. artifak
B. masihi D. Kronologi
5. Mengapakah kita perlu mengetahui salasilah keluarga?

A. Mengeratkan hubungan C. Memperjuangkan hak asasi


B. Memajukan negara D. Merekodkan asal usul kejadian

6. Maklumat berikut merupakan nama panggilan dalam sesebuah keluarga


yang merujuk kepada bapa.

Masyarakat Nama Panggilan

Melayu Ayah

India Appa

Cina Ba ba

Apakah kepentingan amalan nama panggilan tersebut?

I Tanda hormat

II Kelainan budaya

III pengekalan tradisi

IV Menjalin kemesraan

A. I dan II B. I dan IV c. II dan III D. III dan IV


7. Apakah yang melambangkan identiti sesebuah sekolah?
I Lencana
II Bendera
III Murid
IV Guru
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

8. Siapakah yang bertanggungjawab menyelaraskan program akademik di


sekolah?
A. Guru Besar
B. Guru Penolong Kanan Pentadbiran
C. Guru Penolong Kanan Kokurikulum
D. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

9. Rajah berikut merupakan perubahan yang berlaku di dunia.

Pergerakan glasier

Zaman Air Batu

Wujud daratan dan lautan

Apakah faktor yang menyebabkan berlaku perubahan tersebut?

A. Predaran bulan C. Bumi dilitupi ais


B. Gerhana matahari D. Peningkatan suhu bumi
10. Rajah berikut merujuk kepada petempatan manusia pada zaman Logam di
Malaysia?

Zaman Logam

Sungai Tembeling , X Lembah Bernam,


Pahang Selangor

Apakah x?

A. Gua Cha, Kelantan C. Gua Harimau ,Perak


B. Gua Madai, Sabah D. Gua Niah, Sarawak

11. Apakah corak kehidupan manusia pada zaman Paleolitik?

A. Membuat tembikar C. Bercucuk tanam


B. Berpindah randah D. Memburu Binatang

12. Maklumat berkut merupakan ciri-ciri masyarakat pada zaman Prasejarah di


Malaysia.

 Mencipta tembikar tanah


 Menggunakan beliung untuk membuat perahu.

Ciri-ciri di atas dimiliki oleh manusia pada ____________________________

A. Zaman Paleolitik C. Zaman Mesolitik


B. Zaman Neolitik D. Zaman Logam
13. Maklumat berikut merujuk kepada ciri-ciri kerajaan Melayu awal yang terletak
di Tanah Melayu.

 Wujud pada abad ke – 5 Masihi


 Terletak di Lembah Bujang.

Apakah kerajaan yang dimaksudkan ?

A. Kedah Tua C. Temasik


B. Chih-Tu D. Gangga Negara

14. Apakah kegiatan ekonomi utama masyarakat Chih-Tu?


A. Penternakan C. Pertanian
B. Perindustrian D. Perdagangan

15. Senarai berikut merupakan kerajaan Melayu awal.

 Kedah Tua
 Temasik

Apakah kemahiran yang dimiliki oleh manusia yang tinggal di kawasan


tersebut?

A. Bercucuk tanam C. Membuat perahu


B. Menternak binatang D. Bertukang

16. Siapakah yang berperanan menasihati sultan dalam pentadbiran Kesultanan


Melayu Melaka?
A. Temenggung C. Syahbandar
B. Laksamana D. Bendahara
17. Maklumat berikut merupakan tugas seorang pembesar pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka.

 Menjadi pengawal peribadi raja


 Menjamin keselamatan pedagang

Pembesar tersebut ialah_________________________

A. Penghulu Bendahari C. Temenggung


B. Laksamana D. Bendahara

18. Apakah bahasa perhubungan yang digunakan oleh para pedagang semasa
berurus niaga di pelabuhan Melaka?
A. Bahasa Melayu C. Bahasa Inggeris
B. Bahasa Sanskrit D. Bahasa Mandarin

19. Bagaimana Parameswara berjaya menjadi pemerintah Temasik?


A. Membunuh Temagi
B. Mendapat Bantuan Siam
C. Menerima bantuan pembesar Melayu
D. Mendapat sokongan penduduk Temasik

20. Menurut Sejarah Melayu, nama Melaka sebenarnya berasal daripada


nama__________________________

A. Binatang C. pokok
B. Sungai D. Pedagang
21. Rajah berikut menunjukkan perjalanan Parameswara sebelum membuka
petempatan di Melaka.

Palembang

Temasik

Sening Ujung

Apakah X ?

A. Pahang C. Batu Pahat


B. Segamat D. Muar

22. Apakah usaha yang dilakukan oleh parameswara untuk menjamin keselesaan
para pedagang yang berniaga di pelabuhan Melaka?
i Kemudahan membaiki kapal
ii Tempat penginapan
iii Zon bebas cukai
iv Tukaran mata wang asing

A. I dan ii C. ii dan iii


B. I dan iv D. iii dan iv
23. Mengapakan Tun Perak membawa pengikut dan keluarga mereka dari
kelang untuk mempertahankan Melaka daripada serangan Siam?
A. Membangkitan semangat pahlawan.
B. Melemahkan pihak musuh
C. Menambahkan bilangan tentera
D. Menjadi banteng pertahanan.

24. Mengapakah Sultan Melaka menabalkan Raja Muhammad di Pahang?

A. Menyebarkan agama Islam

B. Menewaskan serangan Siam

C. Membunuh anak Tun Perak

D. Memajukan perlombongan di Kuantan

25. Maklumat berikut merupakan peranan seorang pembesar Melaka.

 Mengetuai utusan Melaka ke China dan


Siam
 Mengetuai peminangan Puteri Gunung
Ledang untuk Sultan Melaka.

Siapakah pembesar tersebut ?

A. Tun Perak C. Hang Jebat


B. Hang Tuah D. Temagi.