Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2018
GRED
NAMA PYD ABD.MOMEN BIN JITUN JAWATA DG42
N
NO.K.P. 700201-12-5203
TEMPAT
JANTINA LELAKI BERTUGAS
SK.KINASARABAN, KOTA BELUD.
JAWATAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

PENILAIAN MELEBIHI
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PENILAIAN AKHIR CATATAN
PERTAMA SASARAN

Menghadiri Mesyuarat Pentadbiran Sekolah


1. PENGURUSAN DAN
1 Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 10 kali setahun 10 kali
KEPIMPINAN ORGANISASI
setahun
Penyediaan Takwim sekolah dan agihan tugas guru
2 Kuantiti: Kekerapan penyediaan 1 kali setahun 1 kali
setahun
Membantu Guru Besar memastikan penjelasan dan
penyebaran visi, misi, matlamat dan objektif sekolah
3
didokumen dan dipamerkan
Kuantiti: Mengikut kesesuaian keadaan Jan - Disember
Melaksanakan Tugasan AJK Organisasi sekolah untuk JK
4 Kerja Perancangan Strategik sekolah
Kuantiti: Kekerapan penyediaan 5 Tahun sekali
Membantu Guru Besar menyelia kerja semua guru
5 berdasarkan agihan tugas yang diberi
Kuantiti: Kekerapan penyeliaan Sepanjang tahun
Menjalankan Agihan Tugas dan membantu Guru Besar
memastikan program rasmi sekolah (Mesyuarat Agung
6 PIBG, Hari Anugerah Kecemerlangan, Kejohanan
Olahraga Sekolah, Perkhemahan Tahunan Unit Uniform)
Kuantiti: Bilangan program 15 program setahun
Menghadiri Mesyuarat AJK induk Kurikulum sekolah
2. KURIKULUM 7
Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 3 kali setahun
Menghadiri Mesyuarat unit-unit kurikulum sekolah
8
Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 3 kali setahun
Menghadiri Mesyuarat Panitia Matapelajaran Bahasa
9 Melayu dan Panitia Sivik
Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 4 kali setahun
Menjalankan pencerapan pengajaran dan pembelajaran
10 8 orang guru
Kuantiti: Bilangan Guru 8 kali setahun
Melaksanakan pemeriksaan buku nota/latihan murid
11
Kuantiti: Bilangan pemantauan 2 kali setahun
Menghadiri perkembangan Staf Kurikulum Kuantiti:
12
Bilangan program dilaksanakan 4 kali setahun
Melaksanakan pemeriksaan Buku Rekod mengajar 8
13 orang guru
Kuantiti: Bilangan penghantaran 1 kali seminggu
Menjalankan P&P Matapelajaran P.Moral Tahun 1 dan 6
14 Kuantiti: Bilangan waktu mengajar 6 kali seminggu 6 kali
seminggu

Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Induk Hal Ehwal


3 PENGURUSAN HEM Murid
15
Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 4 Kali setahun 4 Kali
setahun
Mengurus dan Mempengerusi mesyuarat Unit-unit Hem
16 Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali
setahun
Mengurus Mesyuarat Lembaga Disiplin sekolah Kuantiti:
17
Kekerapan Mesyuarat 4 kali setahun 4 kali setahun
Memantau Bilik-bilik Khas seperti Surau, Bilik kaunseling,
Bilik BOSS, Bilik Disiplin
18
Kuantiti: Kekerapan pemantauan 4 kali setahun 8 kali
setahun
Memastikan Enrolmen dan data murid dikemaskini
19 setiap masa
Kuantiti: Kekerapan Pemantauan 12 kali setahun
Memantau Jadual Kedatangan Murid
20 Kuantiti: Kekerapan Pemantauan 12 kali setahun 12 kali
setahun
Memastikan Pengurusan Kebajikan Murid, Biasiswa,
SPBT, Takaful dijalankan dengan berkesan
21
Kuantiti: Mengikut prosedur yang ditetapkan Sepanjang
tahun
Memastikan pengurusan kelas seperti keceriaan kelas,
kebersihan dan keselamatan dijalankan dengan berkesan
Menghadiri Mesyuarat AJK Induk Kokurikulum
4. PENGURUSAN KOKURIKULUM
22 Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali
setahun
Membantu PK KOKU memantau kemudahan asas
23 berkaitan aktiviti kokurikulum Kuantiti: Kekerapan
Pemantauan Sepanjang Tahun
5 PENGURUSAN KEWANGAN Menghadiri Mesyuarat Kewangan sekolah Kuantiti:
24
Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun
Menghadiri mesyuarat pengurusan Aset Alih kerajaan
25
Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun
6 PENGURUSAN HUBUNGAN Membantu Pengetua Menyelia dan menguruskan Aktiviti
KOMUNITI 26 Gotong Royong bersama PIBG
Kuantiti: Kekerapan Aktiviti 2 kali setahun
7 PENGURUSAN FIZIKAL DAN Mengurus dan mengendalikan mesyuarat AJK Induk
PASARANA SEKOLAH 27 Pengurusan Fizikal sekolah
Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun
8 PEMBANGUNAN SUMBER Menghadiri mesyuarat guru dan memberi taklimat
MANUSIA 28 Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun
Permuafakatan sekolah bersama pihak Polis dan Pejabat
9 PERHUBUNGAN LUAR
29 Kesihatan Daerah
Kuantiti: Kekerapan 3 kali setahun

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN

SKOR

PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD