Anda di halaman 1dari 2

Ulangan Harian Tematik 2A

Sub Tema 3 & 4

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, dan c pada jawaban yang paling tepat !

PPKn
1. Ino, Raka dan Cika mendapat tugas piket. Mereka berbagi tugas piket. Mereka
melaksanakan piket dengan rukun. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Sikap
mereka adalah contoh pengalaman pancasila sila ke …
a. satu b. tiga c. empat
2. Pak Hadi tetangga Ino tertimpa musibah. Rumah Pak Hadi kebakaran. Semua
warga menolong Pak Hadi. Sikap tolong menolong sesuai dengan nilai - nilai
pancasila sila ke …
a. dua b. satu c. empat
3. Menolong dilakukan dengan …
a. mengharap imbalan b. terpaksa c. senang hati
4. Apabila kita rukun dengan tetangga, maka hidup kita menjadi. . . . . . .
5. Dengan kerjasama, maka pekerjaan akan terasa . . . . . . .

Bahasa Indonesia
1. Rani . . . . . . baju ini di lemari !
a. buang b. cuci c. simpan
2. “Segera bersihkan kamarmu, desi !”
Kalimat di atas adalah contoh kalimat . . . . . .
a. perintah b. tanya c. ajakan
3. Kalimat penolakan yang sopan diawali dengan kata . . . . .
a. tolong b. maaf c. mari
4. ” Ayo, kita bermain bersama ! “
Kalimat tersebut adalah contoh kalimat . . . . . .
5. “ Tolong . . . . . . . . sampah ini ke tempat sampah !

Matematika
1. 236 + 223 = . . . . .
a. 459 b. 469 c. 456
2. 143 + 328 = . . . . . . .
a. 471 b. 461 c. 470
3. 536 – 323 = . . . . . .
a. 323 b. 213 c. 231
4.

.
5. Cika mempunyai 75 permen.
Cika memberikan 25 permen kepada Raka.
Kemudian ibu memberi lagi 10 permen kepada Cika.
Jumlah permen Cika sekarang adalah . . . . . . .

SBDP
1. Bahan alam yang dapat kita gunakan sebagai bahan karya hias antara lain . . . .
a. plastik b. biji - bijian c. kertas
2. Sebelum membuat karya hias dari biji - bijian kita harus menggambar . . . . . .
a. pola b. plastik c. kertas
3. Bahan yang kita gunakan agar biji - bijian dapat menempel dikertas adalah . . . .
a. plastik b. cat c. lem
4. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat karya hias dari biji - bijian
antara lain . . . . . . .

5. Warnai gambar di bawah ini !