Anda di halaman 1dari 10

SMK GEORGETOWN

LORONG BATU LANCANG, 11600 PULAU PINANG

UJIAN MAC
SAINS SUKAN TINGKATAN 5
(2 JAM)

NAMA : _________________________________________________________ TING : __________________

BAHAGIAN A : 30 soalan objektif


ARAHAN : Jawab semua soalan. Tandakan satu jawapan pilihan anda.

Bertindak sebagai penyelaras dan memaklumkan keputusan SJK


Induk kepada AJK Kecil serta bertanggungjawab memaklumkan
segala keperluan AJK Kecil kepada AJK Induk.

1. Pernyataan di atas menjelaskan tugas dan tanggungjawab…


A. Pengerusi C. setiausaha
B. Naib pengerusi D. bendahari

2. Pernyataan yang berikut pula menjelaskan tugas serta tanggungjawab …

Bertanggungjawab untuk menyediakan segala peralatan pertandingan.


Alat-alat ini termasuk bola, tiang bendera, kerusi meja, sistem
pembesar suara, jaring gol, pam bola dan perkakas yang relevan.

A. AJK Hadiah C. AJK Pengadilan


B. AJK Peralatan D. AJK Pertandingan

3. Senarai semak penting dalam pengelolaan sukan. Apakah yang dimaksudkan dengan pelan tindakan?

A. Memantau persiapan sebelum dan semasa dan semasa kejohanan


B. Mengorganisasikan sebelum, semasa dan selepas pengelolaan.
C. Mencatat setiap tindakan yang perlu diambil dan tarikh pelaksanaannya.
D. Membuat anggaran dan agihan wang
4. Pernyataan yang berikut menjelaskan tugas dan tanggungjawab…

 Berperanan mengawal perbelanjaan.


 Beliau juga akan menyelesaikan segala bil yang dituntut oleh
AJK Kecil

A. Pengerusi C. naib pengerusi


B. Setiausaha D. Bendahari

5. Mesyuarat yang diadakan selepas pertandingan disebut sebagai…

A. Mesyuarat Penaja C. Mesyuarat Tergempar


B. Mesyuarat Pengelolaan D. Mesyuarat Post-mortem

6. Antara yang berikut manakah yang BENAR tentang bidang tugas AJK Pertandingan?

A. Menyediakan segala peralatan pertandingan


B. Mengundang pengadil-pengadil yang bertauliah untuk mengadili perlawanan.
C. Mendaftar dan menerima bayaran penyertaan daripada semua pasukan
D. Menyiapkan dan memastikan keselamatan padang, alatan dan permainan.

7. Tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan pengurusan sukan ialah …

A. Persediaan, sikap dan perkembangan professional.


B. Persediaan, sikap dan keputusan professional.
C. Merancang, menyediakan bajet dan menilai
D. Kerjasama, toleransi dan keputusan sukan.

8. Apakah yang dimaksudkan dengan Peraturan Am Kejohanan?

A. Peraturan yang dirujuk berdasarkan persatuan sukan atau majlis sukan tersebut.
B. Persatuan yang telah diubah suai oleh persatuan yang berkenaan dengan kelulusan MOM.
C. Merupakan hak mutlak pengelola kejohanan yang berasaskan peraturan am badan sukan tersebut.
D. Peraturan yang tidak boleh diubah suai dan mestilah mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan oleh
MOM.

9. Pelan tindakan penting untuk pengelolaan sukan. Melalui pelan


tindakan ini, kita dapat mengenal pasti perkara-perkara yang perlu
dilaksanakan apabila mengelola sukan tersebut.

Pelan tindakan tersebut bertujuan untuk …

A. Membuat anggaran dan agihan wang


B. Memantau persiapan sebelum dan semasa kejohanan
C. Mengorganisasi sebelum, semasa dan selepas pengelolaan.
D. Mencatat setiap tindakan yang perlu diambil dan tarikh pelaksanaannya.
10. Siapakah penyumbang utama dalam semua sukan peringkat MSSM?

A. Milo C. Petronas
B. Proton D. Tenaga Nasional Berhad

11. Apakah komponen yang paling penting dalam pengurusan sukan?

A. Jadual C. Tempat
B. Pengadil D. Kewangan

12. Yang manakah antara berikut merupakan elemen dalam menyediakan senarai semak?
I. Perkara/item
II. Kewangan
III. Tindakan
IV. Bilangan

A. I, II dan III C. I, III dan IV


B. I, II dan IV D. II, III dan IV

13. Antara yang berikut , yang manakah definisi yang paling tepat bagi sosiologi sukan?

A. Bidang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkahlaku manusia.


B. Bidang kajian yang berkaitan dengan proses kognitif bagi meningkatkan prestasi.
C. Bidang kajian yang mengaplikasikan konsep, melihat dan memahami perlakuan dalam sukan.
D. Bidang kajian yang menjelaskan, memahami serta menjangka sesuatu situasi berdasarkan persepsi kognitif

14. Yang manakah antara berikut kesan positif dalam sukan?

A. Sikap terlalu mementingkan kemenangan C. penggunaan bahan terlarang


B. Membelakangkan nilai kesukanan D. kualiti kepimpinan

15. Yang manakah antara pernyataan yang berikut menerangkan proses sosiolisasi ke dalam sukan?

A. Patricia bermain ping pong kerana beliau ingin menjadi terkenal


B. Veronica bermain bola tampar kerana inginkan ganjaran.
C. Jennifer bermain bola jarring kerana permainan ini diminati ramai
D. Stephanie bermain badminton kerana bapanya selalu membawanya bermain badminton.

16. Antara yang berikut, manakah merupakan kesan negative penglibatan di dalam sukan?

A. Kualiti kepimpinan C. semangat setiakawan


B. Pembentukan watak D. keagresifan dalam sukan
17.
 Kadar denyutan rehat sebanyak 72 denyutan
seminit
 Isipadu strok sebanyak 70 ml

Berdasarkan maklumat di atas kirakan keluaran jantung individu tersebut.

A. 5 L/min C. 6 L/min
B. 5.5 L/min D. 6.5 L/min

18. Kitaran pulmonari bermaksud


A. Membawa darah beroksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas sebelum darah nyahoksigen dikembalikan
ke jantung
B. Membawa darah nyahoksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas beroksigen dikembalikan ke jantung
C. Membolehkan darah dinyahoksigen dan dengan nutrien dibawa ke organ-organ badan
D. Membolehkan darah neroksigen dan dengan nutrien dibawa ke organ-organ badan.

19. Isipadu darah terdiri daripada ______ plasma dan _______ eritrosit.

A. 55% dan 45% C. 50% dan 50%


B. 45% dan 55% D. 40% dan 60%

20. Antara berikut, yang manakah organ utama dalam sisten kardiovaskular?

A. Jantung dan salur darah C. hidung, farinks, trakea, bronkus dan paru-paru
B. Ginjal, ureter, pundi kencing an uretra D. mulut, esofagus, perut, pancreas dan rektum

21. Jantung berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh tubuh. Apakah yang menyebabkan vena tertekan dan
darah di dalamnya tertolak ke jantung?

A. Otot jantung menguncup C. tekanan intratoraksik menurun


B. Otot jantung mengendur D. tekanan intratoraksik meningkat

22. Berapakah keluaran jantung (cardiac output) individu yang mempunyai kadar denyutan jantung rehat 60
denyutan seminit dan isipadu strok sebanyak 80 ml?
A. 3.8 L/min C. 5.8 L/min
B. 4.8 L/min D. 6.8 L/min

23. Berfungsi sebagai pengangkut gas-gas respiratori, nutrien,


hormon dan bahan buangan.

Sistem yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah

A. Limfatik C. integumentary
B. Respiratori D. kardiovaskular
24. Sistem kardiovaskular terdiri daripada

I salur darah
II paru – paru
III jantung
IV darah

A. I, II dan III C. I, III dan IV


B. I, II dan IV D. II, III dan IV

25. Yang manakah antara berikut, merupakan kitaran peredaran darah?

A. Kitaran pulmonari dan kitaran plasma C. kitaran plasma dan kitaran respiratori
B. Kitaran pulmonary dan kitaran sistemik D. kitaran sistemik dan kitaran respiratori

( / 25 markah)

BAHAGIAN B : STRUKTUR
Arahan : Jawab semua soalan

1. Sosiologi sukan merupakan satu bidang dalam mata pelajaran Sains Sukan.

a) Nyatakan maksud sosiologi sukan.


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( 1 markah)

b) Berikan dua kriteria utama yang perlu dipenuhi supaya sukan dapat diinstitusikan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( 2 markah)
c) Berikan dua proses sosiolisasi sukan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( 2 markah)
2. a) Berikan tiga kesan positif penglibatan sesebuah negara dalam penganjuran sukan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( 3 markah)
b) Berikan tiga kesan negatif penglibatan sesebuah negara dalam penganjuran sukan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( 3 markah)
3. Penggunaan alatan sfigmomanometer membantu kita mengukur tekanan darah.
Terangkan cara-cara sistolik dan diastolik berlaku.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(4 markah)

4. Berikan contoh empat aktiviti sukan yang memberikan kesan hipertrofi jantung terhadapkeupayaan kerja fizikal.

I) __________________________________ III) ____________________________________


II) __________________________________ IV) ____________________________________
(4 markah)

5. Labelkan nama tulang yang ditanda.


1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. _____________________________
11. _____________________________
12. _____________________________
13. _____________________________
14. _____________________________
15. _____________________________
16. _____________________________
17. _____________________________
18. _____________________________
19. _____________________________
20. _____________________________
21. _____________________________
22. _____________________________
23. _____________________________
BAHAGIAN C : ESEI
Arahan : Jawab soalan pada kertas jawapan yang disediakan.

Tanpa wang, aktiviti pengelolaan sukan tidak dapat dilaksanakan. Kita seharusnya mengetahui
jumlah perbelanjaan yang akan digunakan dan jumlah peruntukan yang sedia ada.

1. Bincangkan pernyataan di atas. (5 markah)


2. Bincangkan fungsi mesyuarat post-mortem (5 markah)

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh:

…………………………………………. ……………………………………………….
(NURAZIAN BINTI MAHMUD) (MOHD. SALMAN BIN BAKAR)
KP Sains Sukan Guru subjek

Disahkan oleh :

………………………………………
( EN. TAN HAN KOK)
Ketua Bidang Teknik & Vokasional
CADANGAN PROGRAM TINDAKAN PANITIA SAINS SUKAN 2016

(TINGKATAN LIMA)

Bil Program Tindakan Tarikh


1 KPI Latihan Panitia KP/GMP Januari
2 LDP Panitia
a.Teknik Penandaan Kertas KP/GMP Februari
b. Headcount
3. Program Peningkatan Kecemerlangan KP/GMP Mac
Permata Pintar – minimum C
Permata Harapan – minimum D
Anak Pertiwi – lulus BM & Sejarah ( MES )

Fasa 1 Feb-Mac
Motivasi ( Pembentukan sahsiah diri ) Kaunselor
Teknik Belajar Smart Study GMP/Kaunselor
Teknik Menjawab Soalan (slot khas untuk SAINS SUKAN) Penyelaras/KP
Fasa 2 April
Motivasi ( Penampilan & Jati Diri ) Kaunselor
Pemantapan Teknik Menjawab ( bengke) SAINS SUKAN Penyelaras/KP
Fasa 3 Julai -
i.Motivasi ( Fokus kejayaan ) kaunselor September
ii.Perkampungan Akademik KP
iii. Pecutan silibus KP/GMP
iv. Latih tubi soalan SPM (2011-2015) KP/GMP

a) kumpulan cemerlang
b) kumpulan sederhana
c) Kumpulan lemah

Fasa 4 Oktober-
Pecutan Akhir ( Percubaan negeri-negeri lain 2016 ) KP/GMP Disember
4 PLC Feb –
1. Lesson study GMP/KP Oktober )
5 Perjumpaan Waris
i. Fasa1: Penetapan Target GMP/KP Februari
Fasa 2: Pelunjuran Selepas PPT Jun
Fasa 3: Pemantapan Target Okt
6 Pemantapan Pengurusan Panitia
a. sistem Fail
b. Pengurusan asset
C.Pengurusan kewangan

SENARAI NAMA PELAJAR

TINGKATAN : 4 JAYA

NAMA GURU TING : PN. NURAZIAN MAHMUD

BIL NAMA 8/10 CATITAN


1 ALFARISMAN O
2 DHANESRAJ A/L KALI HADIR
3 IGNACIA KARTHIYAINI A/P ANTHONYSAMY O
4 KAREN LEE O
5 LIM CHING JEE O
6 MOHAMAD AZIM BIN AHMAD ANSOR O
7 AHMAD NAZRUL SHAFIQ O
8 MOHAMAD ZULHAKIMI BIN ZOR'AINI O
9 MUHAMAD FAHIMI BIN MOHAMAD ISHAK O
10 MUHAMAD FARID BIN ASAN O
11 MUHAMAD HAZIQ MUIZ BIN IZAHAR HADIR
12 YUS SHAFRIZAL O
13 MUHAMMAD ABADARIN BIN AZMAN O
14 MUHAMMAD AL AMIN BIN ABDUL AZIZ O
15 MUHAMMAD DINIE ASYRAAF BIN DAHLAN TABAH O
16 MUHAMMAD HAFIZ BIN NAZLI HADIR
17 MUHAMMAD IRFAN BIN AMIRALI JAN HADIR
18 OOI SEK EE O
19 SUPPIAH O
20 NIK MUHAMMAD ANAS BIN AIZAHARI O
21 NITIAKUMERAN A/L GOBI O
22 NURIN BATRISYIA BINTI SAIFULARIFF O
23 PREVIIN DEVAR A/L SARAVANAN O
24 SHARVIN RAJ A/L VELMURUGAN O

JUMLAH KEHADIRAN 4/ 24