Anda di halaman 1dari 1

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA LELAKI :__ / 15 ORANG

KELAS 3 DEDIKASI PEREMPUAN : __ / 10 ORANG


MASA PTG KEHADIRAN JUMALAH : ___ / 25 ORANG
TEMA 8 - NEGARAKU TERCINTA TIDAK HADIR :

UNIT 24 - Cintailah Negara Kita


STANDARD KANDUNGAN 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai
situasi

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat
dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat :


1. Membaca dan sekurang-kurangnya 2 ayat penyata, ayat tanya dengan kata
tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya dengan tepat.
2. Membaca sekurang-kurangnya 2 ayat jenis pola ayat dengan lancar,
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Murid melihat buku teks ms 128 dan 129.
2. Murid membaca petikan secara kuat.
3. Murid mengenal pasti ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat
tanya tanpa kata tanya dan menulis dalam buku tulis.
4. Secara berkumpulan, murid membina ayat ayat penyata, ayat tanya dengan
kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan gambar dan frasa.
5. Murid membentangkan jawapan dan menulis ke dalam buku tulis.
6. Murid melengkapkan buku aktiviti Jilid 2 ms 46 dan 47.

PENGISIAN KURIKULUM KBT : KB - Menjanakan idea Konstruktivisme - Menghubungkaitkan


BBM Buku Teks, EMK Kebudayaan
NILAI MURNI Patriotisme Sistem Bahasa Pola ayat
PETA i-THINK Peta buih PAK 21 Komunikasi
PENILAIAN PDPC Buku aktiviti, Buku Latihan
REFLEKSI