Anda di halaman 1dari 1

MUGI KARENTAHNA

5 6 5 4 . . 3 4 3 2 . . 1 3 5 . 5 4 3 4 3 2 3 .0
Gusti mu–gi ka-rentahna gunging sih ka-we-lasan Da -lem.
5 5 6 5 4 . 3 3
1 Sabda Dalem iku be -ner, sa-kehing pakaryan Dalem penuh
2 Tingal Dalem nuju para wedi-a -sih, nu-ju sing padha njagakake sih
3 Sukmaku ngantu-antu Pa -nge -ran. Pangeran pitulungan lan teta-
3 4 3 2. 2 2 3 4 5.
1 ka - se-tyan. Gusti rena marang kaadilan lan bebe- ner- an.
2 kawelasan Da –lem.Gusti arsa ngluwari jiwane saka ing pa -ti.
3 mengku. Gusti,kawula karentahana sih kawelasan Da -lem.
5 5 5 4 3 2 3 .
1 bu- mi penuh sih kawe - lasan Da - lem.
2 lan njangkung uripe ing mangsa pa - il- an.
3 Jer Gusti ingkang kawula jagek- a - ken.
SAKA MEGA SUMUNU
: 3 3 3 5 3 2 .3 4 6 5 3 1 2 ..
Sa-ka me-ga su - mu -nu su-wa-ra ke-prungu,
Sabda Da-lem Hyang Ra- ma,sabda sa-ka swarga,
2 3 4 5 6 7 .6 5 6 65 4 5 .. :
“I-ki nyata Putra- Ku,Putra ki-na-sih-Ku!”
5 2 2 3 4 5 .5 3 3 4 5 6
Gusti sembah nu-wun, de-ne medhar-a-ken
6 6 5 3 4 2 1 . 0
Hyang Putra kang manjalma .

Anda mungkin juga menyukai